Over de strategie van Thomas Piketty

Op 30 oktober verscheen de Nederlandse vertaling van “Kapitaal in de eenentwintigste eeuw” van de Franse econoom Thomas Piketty. Het boek is in Frankrijk lauw ontvangen, maar de Engelse vertaling, een pil van 685 bladzijden, heeft geleid tot een hausse aan reacties en het boek werd een bestseller. Er lijkt een discussie te worden opengebroken die lange tijd gesloten is geweest. Wat Piketty op basis van uitgebreide historische analyses op de agenda zet, is niet zozeer het feit dat we in het kapitalisme puissante rijkdom naast extreme armoede kennen. Velen hebben dat in de loop der eeuwen al waargenomen en daar theorieën aan gewijd.

De discussie die Piketty weer op de agenda zet is de vraag of die extreme verschillen tussen arm en rijk, en eventueel een verdergaande verarming van grotere delen van de bevolking, het gevolg zijn van immanente systemische onvolkomenheden van het kapitalisme, van de tendensen die het gedrag van het kapitaal en de verdeling van armoede en rijkdom bepalen. Of dat het kapitalisme die onvolkomenheden niet kent, en op zich een goed naar evenwichten tenderend systeem is dat harmonisch kan functioneren, en waarbij alleen externe factoren de evenwichten kunnen verstoren.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Doorbraak