Over collectief eigendom

Ruim anderhalf jaar heeft Amsterdam Alternative met een team van ongeveer zestig mensen gewerkt aan een zeer uitgebreide webdocu over Collectief Eigendom. Het project bevindt zich op het snijvlak van journalistiek, kunst, activisme, activatie, educatie en innovatieve storytelling en is zonder te overdrijven veruit het grootste online project over collectief eigendom ooit gemaakt.

Bekijk de webdocu gratis op: www.collectiefeigendom.nl

De modulaire, multimediale webdocu bestaat uit artikelen, fotografie en video’s, verdeeld over tien hoofdstukken met zo’n zestig subpagina’s. Het is een inspiratiedocument, archief en handleiding ineen. Naast de vele persoonlijke verhalen en mooie voorbeelden vind je hier namelijk ook praktische informatie in de vorm van organogrammen en statuten. Het is een enorme schat aan informatie, dus let op: dit is geen snelle hap. Neem rustig de tijd en dompel je onder in deze verzameling van inspirerende verhalen over collectief eigendom, de commons, regeneratie, steward-ownership, degrowth, solidariteit, sociaal kapitaal, inheemse perspectieven en andere gerelateerde onderwerpen.

Collectief eigendom en de commons zijn geen nieuwe concepten. Het zijn ‘oude’, natuurlijke manieren van organiseren en samenleven die in de loop der tijd zijn vergeten. Of beter gezegd: verdrongen door privatisering, toe-eigening, commercialisering en kolonisatie. Onze focus op eigendom, oneindige groei en winstmaximalisatie zijn de oorzaak van veel van de crisissituaties waarin we ons momenteel bevinden. Dat moet echt anders; eerlijker, gezonder en prettiger voor iedereen. Zowel voor nu als voor de toekomst.

Deze webdocu is de start van een nieuw verhaal. Een verhaal gebaseerd op gedeelde verantwoordelijkheid, het neutraliseren van eigendom en gezamenlijk zorgdragen voor elkaar en de aarde. Bovenal is het gebaseerd op het samen organiseren en beslissen over belangrijke zaken, zoals onder andere huisvesting, klimaat, landbouw, energie en zorg. Dit is geen verhaal voor of van links of rechts. Dit is voor iedereen die ruim en sociaal durft te denken, ongeacht kleur, afkomst, leeftijd of gender.

Na de soft launch in het najaar van 2023 hebben we op 19 januari 2024 versie 2 gepresenteerd tijdens de Envisioning Free Space conferentie in de OT301. Het volgende presentatie moment (plus panel discussie) staat gepland op vrijdag 15 maart in kunstcentrum De Appel in Amsterdam.

We zullen de webdocu nog vaak blijven verbeteren en updaten, vandaar de keuze voor een modulair systeem. Maar we zijn nu op het punt gekomen dat we ons harde werk met de rest van de wereld willen delen. We willen zoveel mogelijk mensen inspireren en activeren om een collectief eigendom constructie te gebruiken, en van onderaf het heft gezamenlijk in eigen handen te nemen. Niet als vijand van de overheid, maar als alternatief voor het destructieve systeem waarin we ons bevinden. 

(Bericht Collectiefeigendom.nl. Wordt vervolgd)

– Uitgelichte afbeelding: Door Ceescamel – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=138712340