Opwarming Aarde moet 1 graad minder

Dit gaat fout. Zelfs de meest minimale milieueisen waar men mee op de proppen durft te komen worden al decennialang steevast niet gehaald in de afspraken, als men al tot afspraken komt.  En nu blijkt ook nog de grens die men voor een enigszins acceptabele temperatuurstijging gesteld had zeer waarschijnlijk te hoog te zijn.

De cruciale aanname achter het getal – dat de mensheid wel vaker een klimaat van 2 graden warmer heeft meegemaakt – blijkt bij nader inzien onjuist. De warmste periode die de menselijke soort beleefde, zo’n 125 duizend jaar geleden, was maar 1 tot 1,5 graad warmer. Bovendien stond de zeespiegel in die dagen veel hoger dan de opstellers van de 2 graden destijds konden weten: 6 tot 9 meter meer dan tegenwoordig. (Volkskrant)

De VVD echter zal deze bevindingen waarschijnlijk als zijnde volstrekt onacceptabel en onrealistisch voor de Nederlandse begroting beoordelen. De PVV zal het kabinet manen op te houden met deze linkse hobby’s en nu eindelijk eens aandacht te besteden aan de islamisering van het Nederlandse broodbeleg, en de PvdA zal akkoord gaan met welk voorstel dan ook, als dan tenminste slechts de helft van de bewoonde eilanden op aarde onder water komt te staan.