”Openbaarmaking wapenleveranties aan het leger van Mladic brengt Israels relaties in gevaar”

Het Israelische hooggerechtshof heeft volgens de site +972 vorige maand een verzoek afgewezen om details te onthullen van Israelische militaire bijstand en wapenleveranties aan de Serviërs tijdens de genocide in Bosnië in de jaren ’90. Volgens de rechters van het hooggerechtshof zouden de onthullingen de Israelische buitenlandse betrekkingen zodanig schaden dat dit de geheimhouding rechtvaardigde, alsmede het buiten schot houden van diegenen die er voor verantwoordelijk waren geweest.

Het verzoekschrift, dat was ingediend door de advocaat Itay Mack en hoogleraar Yair Oron, leverde het hof diverse concrete bewijzen dat die leveranties en bijstand inderdaad hebben plaatsgevonden, ook nadat er in 1991 internationale sancties tegen Servië van kracht waren geworden. Onder meer ging het om militaire training en de levering van munitie en geweren. Eén van de bronnen van hun bewijzen was het dagboek van de Servische generaal Ratko Mladic tegen wie door de openbare aanklager van het Joegoslavië Tribunaal in Den Haag woensdag levenslang werd geëist. Mladić’s dagboek vermeldt de banden met Israel expliciet. Het feit dat de Israelische advocaat generaal pleitte tegen het inwilligen van de eis en het hof de eis afwees, geven duidelijk aan dat Israel in dit verband de nodige boter op het hoofd heeft.

– Lees verder bij de bron, Abu Pessoptimist.