OPEN BRIEF: Gerdi Verbeet van Nationaal Comité 4 en 5 mei is racist en moet aftreden

Mevrouw Verbeet,

U veroordeelt de oproep tot een ‘lawaaidemo’ op 4 mei. U gebruikt daarbij puur racistische en koloniale argumenten. U komt bovendien ook nog op voor grote, Indische oorlogsmisdadigers zoals generaal Spoor en wilt ook die gedenken op 4 mei. Dat is onacceptabel. Ook gebruikt u verdraaiing in uw afwijzing van de demo. Dat is diep treurig voor iemand in uw positie.

Uw uitspraak over de actiegroep ‘Geen 4 mei voor mij’ is verder gericht op uitsluiting van groepen met rechtvaardige klachten. U stelt: ‘De oproep tot lawaaidemo is respectloos. Hiermee plaatst deze groep zich buiten het maatschappelijk debat’.

Dat ‘buiten plaatsen’ klopt sowieso niet: want het maatschappelijke debat is gestart door en blijkt zich dezer dagen juist toe te spitsen op de oproep tot lawaaidemo. Uw uitspraak is gevaarlijk en racistisch tendentieus, omdat u als voorzitter van een ‘Nationaal Comité’ de demonstranten op deze manier tracht uit te sluiten.

U wilt hooghartig niet naar hen luisteren, niet met hen in gesprek gaan – terwijl de actie ‘Geen 4 mei voor mij’ alweer twee jaar loopt. Toevallig gaat het ook nog om voornamelijk Indische mensen. Ze hebben een vraag, een klacht: luister naar ons! Maar Gerdi Verbeet vindt zich daar veel te goed en veel te belangrijk voor.

U weigert ook u uitdrukkelijk uit te spreken tegen alle vormen van Nederlands-Indische koloniale terreur, van ontrechting, onderdrukking, marteling, en moord.
Daarom moet u aftreden.

Daarvoor bestaan de volgende beweegredenen:

⦁ Onbegrip: u bent toch een goedopgeleide, ervaren en succesvolle politica. Maar u kunt niet even door de oppervlakte van de ‘lawaaidemo’ heenkijken. Waarom willen de demonstranten een ‘lawaaidemo’? Wat is hun bedoeling? Heel simpel: gelijkwaardigheid, erkenning van de gruwelen van het kolonialisme, stoppen met herdenking van ooorlogsmisdadigers. U herdenkt momenteel helaas ook op 4 mei de daders van het kolonialisme, van onderdrukking, van marteling, van moord. Dat waren Nederlandse militairen, vooral KNIL-lers. Dat komt ervan als u ook doden van na 1945 erbij betrekt. Dat mag overigens niet van de stichters van het monument op de Dam, dat u misbruikt. Daar staat immers op de achterkant: 1940 en 1945. En geen dag later…

⦁ U zegt bijvoorbeeld: “Ook alle mensen die in Nederlands-Indië zijn omgekomen, worden herdacht, maar wel voor zover het Nederlanders waren. De mensen die zijn omgekomen (…) en die geen Nederlands paspoort hadden, die worden op dit moment inderdaad niet herdacht.”
Dat is een ongelofelijk racistische uitspraak, ook door de enorme onkunde die eruit spreekt.

De oorspronkelijke bewoners van Nederlands-Indië bezaten begin 1942, toen de oorlog daar begon, voor 99,9% geen paspoorten. Die kregen zij eenvoudig niet, als ze die al gewild hadden… Dat kwam door de Nederlandse apartheid, het Nederlands racisme en onderdrukking die hun levens beheersten. Zij bezaten aanzienlijk minder rechten dan witte Nederlanders. Zij hadden geen stemrecht, vaak niet eens een achternaam. Voor hen was er geen burgerlijke stand. Zij moesten deels slavenarbeid aan de Nederlandse koloniale bezetters en onderdrukkers leveren. Van hen zijn er tijdens de oorlog 3 tot 4 miljoen omgekomen, zo heeft o.m. dr L. de Jong in ‘Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog’ vastgesteld.
In het proces van Rawagede uit 2011 – aangezwengeld door Jeffry Pondaag, en dat de staat verloor – en in de momenteel lopende processen voor schadevergoeding aan nabestaanden van vermoorde burgers in Indië tussen 1945 en 1950, noemt de Rechtbank in Den Haag de Indische slachtoffers ‘Nederlandse onderdanen’. Hoe durft u het dan te hebben over ‘geen paspoorten’?

⦁ Kolonialisme: u heeft nog nooit afstand genomen van het kolonialisme in Indië. Ook in uw recente interview doet u dat niet. U noemt bijvoorbeeld uitdrukkelijk ‘burgers in Jappenkampen’. Maar dat waren de witte Nederlanders, de rijken, de onderdrukkers, de uitbuiters, de kolonialen, onder meer premier Ruttes ouders – de mensen die het eens waren met het oprichten van het Indische concentratiekamp Boven-Digoel voor hun politieke tegenstanders, in 1926. Maar was het dan terecht om hen in kampen op te sluiten? Zonder eerlijk proces zeker niet, maar zij waren niet de grootste slachtoffers van WO-II in Indië.

Die vergeet u opzettelijk, want ‘zij hadden geen paspoorten’. Dat was de burgerbevolking, de koelies zonder paspoort, de baboes zonder paspoort, de dagloners zonder paspoort, de armen zonder paspoort en zonder geld voor eten, die soms gewoon op straat bedelden en daar met honderdduizenden stierven van honger en ellende. De verhalen van de Jappenkampen zijn decennialang door de oude elite, de oude onderdrukkers op de voorgrond geplaatst, met voorbijgaan aan de 3 tot 4 miljoen bruine Indische doden. U kiest hier de kant van de onderdrukkers. Dat is een racistische keuze.

⦁ U zegt: “Ik kan mij niet voorstellen dat mensen niet het respect kunnen opbrengen voor al diegenen die wèl herdenken. En let wel: dat zijn ook Indische mensen, ook Molukse.”
Dat maakt u ervan – u verdraait de zaken hier opnieuw. Hebt ú dan wel respect voor de miljoenen Indische doden uit WO-II en uit de oorlog 1945-50 getoond?

⦁ U zegt: “Deze herdenking heeft helemaal niets met zwart en wit te maken.”
Waarom zijn het dan vooral zwarte mensen die protesteren, en is uw zogenaamde ‘Nationaal Comité’ geheel wit? U snapt het niet of wilt het niet snappen.

⦁ U wilt de actievoerders niet uitnodigen voor een gesprek: tamelijk racistisch, omdat zij van een voornamelijk Indische minderheid zijn.

⦁ U verdraait verder, en ook nog over de ruggen van de Joodse slachtoffers. U zegt: “Wie lawaai maakt, respecteert de Joodse slachtoffers niet, evenmin als de Molukse gevallenen en de burgers die zijn omgekomen in de Jappenkampen. Je respecteert dan zelfs het verzet niet. Het gaat ten koste van het respect voor de doden”.

⦁ U verdraait ook de rol van oorlogsmisdadiger Spoor.
Sommige doden, zoals de grootste na-oorlogse Nederlandse oorlogsmidadiger generaal Spoor, verdienen geen enkel respect. Hij was de Nederlandse Himmler, hij heeft minstens 150.000 burgerdoden op zijn geweten, duizenden verkrachtingen, martelingen, duizenden executies. Hij is niet voor niets de zeer schuldige naamgever van de uitstekende studie ‘De brandende kampongs van Generaal Spoor’. Hij was verantwoordelijk voor wat u als volgt beschrijft: ‘Er is wel degelijk structureel geweld geweest, al hield 80% van de militairen zich aan de oolrogswetten.’

De wetenschapper dr Rémy Limpach spreekt u tegen in zijn studie ‘De brandende kampongs’ en heeft het over ‘structureel extreem geweld’. U laat ‘extreem’ opzettelijk weg. Dr Limpach schrijft in deze studie: “Anders geformuleerd: mishandeling, marteling, ‘standrechtelijke’ executies en ‘brandende kampongs’ waren schering en inslag en niet het resultaat van ontsporingen van enkele individuen. (…) Hij (een reservekapitein in Indië) vergeleek die – net als veel andere militairen – met het optreden van de Duitse bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland” (Limpach, p 15).

Nergens spreekt Limpach over uw 80 procent ‘onschuldigen’. U vergeet ook, dat naast de feitelijke daders, er in elk geval vaak tientallen soldaten bij waren als eerstehands getuigen, maar die in verreweg de meeste gevallen hun mond hebben gehouden. Ook dat zwijgen is een ernstig misdrijf. U weet, kortom, niet waarover u praat.

⦁ U zegt: “Wat er in Nederlands-Indië is gebeurd, betitelen we nu als dekolonisatieoorlog. In die tijd werd het eufemistisch als politionele actie aangeduid. Mijn vader sprak daar vroeger ook over.”
Nederlands-Indië, of delen daarvan waren al 350 jaar met soms groot geweld veroverd en onderdrukt. Uw vader, en de mijne, hadden net zelf ervaren hoe dat voelde onder de nazi’s in 1940-45. Ieder weldenkend mens in 1945 wist overigens dat er onderdrukking in Indië was, tenslotte heeft Multatuli dat al glashelder beschreven in zijn ‘Max Havelaar’ – dat verscheen in in 1860… 85 jaar voordat ‘onze’ oorlog tegen ‘onze’ eigen tweederangs bevolking begon. Hebt u dat niet gelezen? U weet dat wat dat boek inhoudt: weg met het kolonialisme, de onderdrukking, de uitbuiting, de roof.

⦁ U zegt: “Als men zich het afgelopen jaar had gemeld, was men van harte welkom geweest.”
Ik heb me een half jaar terug gemeld, met uw mensen gesproken, maar dat gaf geen enkel resultaat. U herdenkt nog steeds oorlogsmisdadigers zoals Spoor.

⦁ U zegt: “Toen mijn eigen vader ging, had hij net de hongerwinter achter de rug. Hij dacht oprecht dat hij ging helpen.” Toen in 1947 bestond de ‘Max Havelaar’ ook al, zelfs al ruim 80 jaar. Uw vader kon lezen. Het koloniale concentratiekamp Boven-Digoel bestond al 20 jaar. De eerste dienstweigeraars waren al gearresteerd, wat in de kranten van toen beschreven stond. Waarom weigerde uw vader geen dienst?

⦁ U zegt: “Dat is ook de reden waarom ik denk dat je aan die gesneuvelde militairen van toen, die militairen die in opdracht van óns dat werk gedaan hebben, je respect moet betuigen. Niet aan oorlogsmisdadigers, uiteraard.”
U lijkt de geschiedenis en het recht niet te kennen, te willen negeren, en niets te begrijpen van rechtvaardigheid. Als ‘die militairen’, dus de Nederlandse troepen in Indië je vader, grootvader, oom, of broer hebben vermoord, je oma hebben verkracht, ‘in onze opdracht’, hoeveel respect moet je dan voor die moordenaars en verkrachters hebben?
U zegt: ‘In onze opdracht’: dus u onderschrijft ‘bevel is bevel’, ik bedoel ‘Befehl ist Befehl’? Dus u pleit ook de nazisoldaten en SS-ers vrij die zich na de oorlog vrijwel steeds beriepen op dat ‘Befehl ist Befehl’? En de Nederlandse dienstweigeraars? De 3.000 jongens die niet luisterden naar ‘Befehl ist Befehl’? Die vaak zeer zwaar gestraft zijn, één zelfs met 7 jaar gevangenis?

⦁ ‘Oorlogsmisdadigers’ noemt u wel in uw reactie, en u wilt die niet herdenken. Maar toch herdenkt u generaal Spoor, de grootste Nederlandse oorlogsmisdadiger. Toen de nazi’s Nederland binnenvielen, was die inval alleen al een oorlogsmisdaad. Want een staat mag geen vredige andere staat zomaar aanvallen. Soekarno had op 17 augustus 1945 de staat Indonesië uitgeroepen. Als onze staat die daad en die datum had erkend, was de eerste stap vanaf de boot van de eerste Nederlandse soldaat in dat Indonesië al een oorlogsmisdaad, agressie tegen een andere staat.
Als die datum van 17 augustus 1945 niet geldt, dan heeft het Nederlandse leger geweld, grootschalig en structureel geweld gebruikt tegen zijn eigen burgers. Dat deed Hitler overigens ook graag. Die sloot vanaf 1933 socialisten en communisten op in Dachau, die liet in 1938 zijn bloedhonden van de SA de winkels van burgers aanvallen, vele tientallen van hen doden en hun kerken in brand steken en liet honderdduizenden totaal onschuldige burgers vermoorden in Auschwitz.

⦁ U negeert ook de actualiteit: er leven in Nederland nog steeds ongeveer 2.500 ‘Indische veteranen’ die zware, soms zeer zware oorlogsmisdaden hebben bedreven. Zij leven onberecht, geheel vrij in onze steden en dorpen. Het ministerie van Defensie vond het helaas nodig enkelen van hen afgelopen november te eren. Zij dienen uiteraard berecht te worden, maar zij hoeven vanwege hun ouderdom van mij geen straf te ondergaan.

⦁ U etaleert niet alleen uw schokkende gebrek aan kennis, maar ook gebrek aan gevoeligheid en inlevingsvermogen bij het openlijk maar ontkennend spreken over de systematische en structurele oorlogsmisdaden, massaslachtingen en moorden uit 1945-1950.

Maar wie noemen het optreden in Indië van 45-50 eigenlijk ‘oorlogsmisdaden’ en ‘massamoorden’? Onder meer:
– Historicus dr L. de Jong, de vm. directeur van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, gebruikte ‘oorlogsmisdaden’ al in 1987 voor 1945-1950.
– historicus drs Willem IJzereef beschreef de Zuid-Celebes-affaire uit 1946-47 onder Westerling in 1984 als ‘massamoord’.
– historicus-journalist dr Ad van Liempt publiceerde in 1997 ‘De Lijkentrein’ over de dood van 46 krijgsgevangenen, die stikten in afgesloten goederenwagons op 27 november 1947 in Bondowoso.
– historicus dr Remy Limpach in ‘De brandende kampongs van Generaal Spoor’ uit 2016.

U lijkt opnieuw te beginnen aan een geval van ‘Barbertje moet hangen’.
Het beste is dat u per direct aftreedt.

Arthur Graaff, antifascist
Bussum, 2 mei 2018
fpamsterdam@yahoo.com