Op de bres voor een wijkcentrum

Alternatieve locaties?
Alternatieve locaties?

Het kantoor is zoals dat heet transparant: je kon en kunt er naar binnen kijken en zien wie er aan het werk is. De vrouwen die er meestal bezig waren kende ik en omgekeerd, maar het kwam maar zelden voor dat we elkaar konden groeten door het raam heen: ze kunnen niet bij iedere passant opkijken.
Inmiddels is het wijkcentrum zodanig ontmanteld dat het door vrijwilligers wordt opengehouden. Geen nood, wij hebben voortreffelijke hulp gekregen bij problemen die zich het afgelopen jaar hebben voorgedaan.
En nu dreigt het wijkcentrum D’Oude Stadt dakloos te raken. Zoals het een onfrisse corporatie als De Key betaamt heeft deze het pand verkocht aan speculanten die nu het vijfvoudige aan huur vragen aan het wijkcentrum. Daar valt niet tegenop te subsidiëren, als die subsidie niet zelf al structureel onder vuur lag.
Het pand is per 1 april te huur aangeboden als “winkelruimte”. De straat is geen winkelstraat maar er is vast wel een informele horecavoorziening in te plaatsen, met typisch Amsterdamse wafels met hazelnootpasta. Of weer eens Tours & Tickets, of een kaashandel.

Al meer dan 30 jaar is het Wijkcentrum d’Oude Stadt gevestigd op de Nieuwe Doelenstraat no 55. De huur is opgezegd. De eigenaar kan minimaal het 5-voudige van de huidige huur vragen. Een vergelijkbare ruimte lijkt in het centrum nauwelijks te vinden en onbetaalbaar.

Wij zijn niet de enige organisatie met dit probleem. Ook andere maatschappelijke organisaties, zoals huisartsen, fysiotherapeuten etc. kunnen in het centrum niet meer terecht. Dat gaat ten koste van de leefbaarheid in het centrum. Maar wij zien wel degelijk oplossingen.

Bron.

In verband hiermee organiseerde het wijkcentrum een demonstratief bezoek aan een van de loze ruimten in het gebouw dat voor stadhuis doorgaat in Amsterdam. De komst van stadsdeelwethouder Roeland Rengelink (PvdA) werd verbeid. In een tamelijk lang en in feite voor de meeste omstanders onhoorbaar gesprek (mic-check was niet aan de orde) zei Rengelink tenslotte aan wijkcentrumvoorzitter Paul Busker toe dat het wijkcentrum tot het einde van het jaar op de vertrouwde locatie kan blijven.
Uitstel.