Oorlog tegen de jeugd: opsluitplicht

Voordat de leerplichtigheid werd doorgevoerd gingen er al heel wat kinderen in Nederland naar school. Leerplicht was een manier om kinderarbeid in feite onmogelijk te maken, ook al werd op allerlei plaatsen nog een oogje dichtgeknepen. En invoering van de leerplicht werd als een inbreuk op de rechten van de ouders gezien door behoudzuchtigen. Het was vooruitstrevend kinderen in het keurslijf van de klas, een zesdaagse gevangenschap van zoveel uren op te leggen. Het bevrijdde hen van zwoegen in de fabriek of op het land en tevens van de onwetendheid aangaande staartsommen, de bodemgesteldheid van Zuidoost-Groningen en de vulkanen van Java. Allemaal dingen die er het best ingaan tussen je zesde en je twaalfde. Inmiddels is de leerplicht in Nederland uitgebreid van vier tot zestien. Twaalf jaar gevangenschap.

Ga mij niet aankomen met verhalen dat het juist goed voor kinderen is een opgedrongen gevangenschap te ondergaan en dingen te leren die hun niets interesseren en die het weten niet waard zijn. En als het hun wel interesseert is het ook niet goed, want je bent net bezig met die vulkanen en dan is het toch net weer tijd voor dictee. Bij wijze van spreken dan, want wat er op school gegeven wordt doet er niet zoveel toe als we allemaal graag menen te denken. Wie zegt dat school zo goed is denkt zijn of haar kinderen dezelfde loer te draaien als hunzelf aangedaan is.

School is op een andere manier normerend. Ergens vandaan – uit de kring van pedagogen en psychologen die volstrekt belangeloos samenwerken met de farmaceutische industrie – komt een Norm waaraan je als kind moet voldoen om normaal te zijn. Het is normaal om je van je vierde tot je zestiende op te laten sluiten en met onzin te laten overspoelen. Het is niet normaal naar buiten te willen, je energie uit te leven, en aangezien dit nu eenmaal niet mag – en in toenemende mate ook niet kan – hebben “we” in het lokaal een probleem met jou. Waartegen zowaar pillen werken. Het geldt niet alleen voor de tomeloos-energieken. ook “opstandigheid” is een ziekte waartegen een pil is, in de VS in ieder geval, waar het somaparadijs van Huxley al een eind gevorderd is.

De twintigste eeuw werd al bij het begin de eeuw van het kind genoemd. Het is nog steeds populair dit te zeggen. En zoals zo vaak met populaire opvattingen: het klopt niet zomaar.

Wordt vervolgd.

36 gedachten over “Oorlog tegen de jeugd: opsluitplicht”

 1. Oppositioneel-opstandige gedragsstoornis

  Een oppositioneel-opstandige gedragsstoornis is een psychische aandoening die in het DSM-IV is ingedeeld bij de ontwikkelingsstoornissen. De aandoening wordt ook aangeduid met de Engels afkorting ODD (Oppositional Defiant Disorder).
  Kinderen met deze aandoening zijn ongehoorzaam, maken ruzie, zijn driftig, houden zich vaak niet aan de regels en hebben meerdere problemen in de sociale omgang, vooral met volwassenen, maar soms ook met leeftijdsgenoten. De aandoening is te vergelijken met de anti-sociale gedragsstoornis, maar hoewel het kind ook opstandig en eigengereid is, zijn de symptomen over het algemeen iets milder van aard.
  Niet zelden is er sprake van comorbiditeit, dat wil zeggen dat de aandoening samengaat met andere ziektebeelden, bijvoorbeeld ADHD, autisme of een reactieve hechtingsstoornis, waardoor de diagnose niet eenvoudig te maken is. Zo overlappen bijvoorbeeld de symptomen van een oppositioneel-opstandige gedragsstoornis en ADHD. Bij ODD ligt de nadruk echter meer op agressiviteit en bij ADHD op impulsiviteit.
  Het DSM-IV geeft de volgende criteria voor de oppositioneel-opstandige gedragsstoornis:
  Er bestaat gedurende minimaal zes maanden een patroon van negatief, agressief en opstandig gedrag. In deze periode moet voldaan zijn aan vier of meer van de volgende criteria. Het kind
  heeft vaak driftbuien
  spreekt vaak volwassenen tegen
  weigert vaak aan verzoeken of regels van volwassenen te voldoen
  irriteert vaak met opzet andere mensen
  legt de schuld van fouten en ongepast gedrag vaak bij anderen
  is vaak lichtgeraakt of snel geïrriteerd door anderen
  is vaak kwaad of verongelijkt
  is vaak haatdragend of wraakzuchtig
  Nota bene: Aan dit criterium is alleen voldaan als het gedrag zich vaker voordoet dan normaal bij leeftijdsgenoten en kinderen in dezelfde fase van ontwikkeling.
  De gedragsstoornis veroorzaakt duidelijk lijden in de sociale omgang, op school en (op latere leeftijd) op het werk.
  De aandoening treedt niet uitsluitend op als onderdeel van een psychotische stoornis of stemmingsstoornis.
  Er is niet voldaan aan de criteria voor een anti-sociale gedragsstoornis of (als de persoon achttien jaar of ouder is) aan de criteria voor de anti-sociale persoonlijkheidsstoornis.

 2. Aan dit criterium is alleen voldaan als het gedrag zich vaker voordoet dan normaal bij leeftijdsgenoten en kinderen in dezelfde fase van ontwikkeling.

  Heerlijk, niet? U zit boven de opstandigheidsnorm. Daar hebben wij een pil tegen.

 3. Uiteraard vind ik dit een volstrekt idioot artikel, dat bovendien uitblinkt door een volledig gebrek aan enige onderbouwing. Of is het net zo provocerend bedoeld als mijn vaststelling dat de ultieme consequentie van de scheiding van kerk en staat is het verbieden van geloofsuitingen in het openbaar? Afijn, bij mij regeert dan nog de overmate aan ratio, maar in de bewering dat “—wat er op school gegeven wordt doet er niet zoveel toe als we allemaal graag menen te denken” lees ik alleen maar een overreactie van emoties.

 4. Beste Ooijer :

  Je kunt niet ontkennen dat school een schending is van de mensenrechten

  Een school heeft verassend veel overeenkomsten met een half open en een open irichting. Maar deze zijn feitelijk te humaan in vergelijking met de school; tenslotte hoef je in geen enkele Nederlandse gevangenis dwangarbeid te verrichten wat op scholen wel degelijk het geval is.
  Maar ik ga even naar mijn punt toe : de rechten van de mens.

  art. 4: verbod op slavernij en dwangarbeid

  Dit spreekt voor zich. Op scholen moet je arbeid verrichten onder dwang. Slavernij valt ook te onderbouwen. Je krijgt geen vergoeding en bent verplicht deze arbeid te verrichten. Wegens de leerplicht ben je feitelijk het bezit van de staat die we kunnen zien als een slavendrijver.

  art. 5: recht op vrijheid en veiligheid

  Spreekt voor zich. Scholen beroven mensen die geen enkele misdaad gepleegd hebben van hun vrijheid. Qua veiligheid kan ik ook stellen dat gym mensen dwingt fysieke risico’s te nemen, als ze dat niet wensen te doen volgt een straf die meestal inhoudt dat verdere beroving van vrijheid van kracht wordt.

  art. 7: geen straf zonder wet: legaliteitsbeginsel

  Geen straf zonder wet? Niet op scholen daarbij kun je op diverse manieren straffen opgelegd krijgen zonder enige bemiddeling van derden, laat staan dat je een rechter te spreken krijgt. Een zeer grove schending van de rechten van de mens.

  art. 8: recht op privacy

  Dit recht ligt steeds meer onder vuur gezien de politie tegenwoordig zoals in een echte gevangenis schoolkluisjes doorzoekt. Maar zoiets als privacy bestaat uberhaupt niet op scholen. Je mag overal ten alle tijden je zakken leeghalen, je tas leeghalen etc. etc. Zelfs je agenda kan je gevraagd worden ter inzage. Zeer kwalijke praktijken.

  art. 14: verbod op discriminatie

  De school is discriminatie. Namelijk leeftijdsdiscriminatie. Je wordt in een gevangenis gestopt met een autoritair streng regime alleen om het simpele feit dat je een bepaalde leeftijd hebt. Je hebt niemand iets misdaan toch wordt je behandel als crimineel.

 5. Meester Ooijer hebben ze getemd. Of het was niet nodig. Hij was vast niet hyperactief. Of hoogbegaafd. Of opstandig. En wat voor onderbouwing is er nodig voor de vaststelling dat mensen van hun vierde tot hun zestiende worden opgesloten? Is het dan soms niet waar?

  Maar wees getroost, in het vervolg komen de pedagogen aan de orde die dit betogen. Nee ,daar zitten natuurlijk geen soosjemekraten tussen. Wel atheïsten.

 6. @4: Beste zwembad: elke repliek die begint ” je kunt niet ontkennen dat…” lees ik met grote aandacht. Waarna ik alles volledig ontken, want ontkennen, dat kan ik uiteraard wel. Maar de logica die jij hier laat zien is niveau schoolkrant, onderbouw. Dat kun je vast niet ontkennen, toch?

  @5: ook al vragen, vragen, vragen. Wat een onzinnige motivatie. Wie zijn “ze” die mij getemd zouden hebben? En ik ben vast niet dit of dat – hoe weet je dat?
  (a) hyperactief – dat label bestond nog niet toen ik op school zat
  (b) hoogbegaafd, dat label bestond nog niet toen ik op school zat (maar ik ben wel cum laude in de wiskunde afgestudeerd)
  (c) opstandig waren we allemaal in mijn tijd.

  En 6 uurtjes per werkdag naar school noem ik niet opsluiten. Zo, heb je verder nog wat?

 7. Er staan toch onderbouwingen?

  PS. Ik was ooit redacteur van de schoolkrant wellicht dat jij toen mijn schrijfsels al met enthousiasme las gezien het je al zo bekend voorkomt

 8. Ow en ooijer 6 uurtjes per dag opsluiten noem je geen opsluiting?
  Gek genoeg doet justitie dat wel :

  Open inrichting

  De gestrafte moet op werkdagen in de gevangenis verblijven. Vakantie- en weekendverlof wordt altijd automatisch geaccepteerd. De regels zijn vaak soepel. Er zijn maar weinig beveiligingsvoorzieningen in deze inrichting aanwezig. Vaak heeft deze inrichting geen hek. De gevangene mag buiten de gevangenis naar het werk of school gaan. Meestal zijn er dan ook geen bezoekuren.
  Dit regime wordt toegepast op mensen die bijna hun veroordeling hebben uitgezeten en binnenkort vrij zullen komen.

  Halfopen inrichting

  De halfopen gevangenis is in gebruik voor mensen die een lichte straf uitzitten of die aan het einde van hun straf zijn. De gedetineerden kunnen er weekendverlof krijgen. Verlof wordt gehononeerd als de gevangene zelf een verzoek daartoe indient. De verlofcommissie moet over zo’n verzoek tot verlof beslissen. Afhankelijk van de reden van verlof en de dossier van de gevangene kan er worden besloten om verlof te verlenen. Bij een verlof kan de gevangene worden begeleid door een begeleider. De gevangene krijgt bij een halfopen inrichting mogelijkheden ter voorbereiding tot terugkeer in de maatschappij. Hiervoor zijn er opleidingen en/of werkplaatsen beschikbaar in de gevangenis. Er zijn daarnaast vaste bezoekuren en een vast programma voor de gevangenen waarin ook rekening wordt gehouden met de rechten van de gevangenen. Zo hebben zij het recht om te luchten.
  Dit regime wordt toegepast op mensen die net uit het gesloten regime zijn ingestroomd.

  Het schoolsysteem heeft elementen van beide BEHALVE dat er in beide inrichtingen geen sprake is van dwangarbeid.

 9. @ MrOoijer:
  Waarom staat er om iedere school een hek?

  Er zijn ruim voldoende argumenten (naast dat van de verplichte opsluiting) om te overwegen dat onderwijs binnen (door de staat geregelde) instituten niet persé de veronderstelde voordelen biedt. Probleem is dat kritiek op school- onderwijssysteem wellicht een nog groter taboe is dan kritiek op de GeertWilders-stemmer. Hoe komt dat? Omdat ouders verplicht zijn hun kinderen naar school te sturen. Erkennen dat dat slecht is voor je kind levert automatisch strijd op. Eerst innerlijk en als je de moed hebt te besluiten om je kind anders dan via schoolplicht te laten ontwikkelen, strijd met familie, buren en op de kop toe justitie. Reden te over om te veronderstellen “dat het er wat toe doet”wat een kind op school leert. Maar is dat ook werkelijk zo? Wat mij betreft: School maakt meer kapot dan je lief is.

 10. In Oosterse religies (Boeddhisme, Hindoeïsme, Taoïsme, Confucianisme), is het verwerven van kennis een van de grote deugden, die ieder mens zou moeten nastreven, en, het is tevens een weg tot verhevenheid en zelfs verlichting. In de monotheïstische godsdiensten, het Jodendom, het Christendom en de Islam is het verwerven van kennis vooral een deugd van de voorgangers van de godsdienst, voor de volgelingen is het niet nodig of (zie Christendom – tot voor kort) zelfs ongewenst.

  In China, Korea en Japan, waar ik regelmatig geweest ben, is het naar school gaan dus een soort religieuze plicht. Kinderen gaan er ook per dag langer naar school dan hier. Leerlingen met talent krijgen nog meer en langer les. Ik ben ik Korea op een paar van zulke speciale schooltjes op bezoek geweest waar kinderen van 8 uur ‘s-ochtends tot 8 uur ‘s-avonds bezig waren. Ze hadden het overigens prima naar hun zin zo te zien, maar hun ouders betalen er voor – en vinden het vanzelfsprekend.

  Jullie zijn allemaal zo voor vrijheid van godsdienst, dus hoe kun je nu iets wat een religieuze plicht of opdracht is dwangarbeid noemen?

 11. Ooit 20 Jaren geleden werkte ik in een Amerikaanse Jeugdinrichting , met de allerzwaarste gevallen van ADHD en een asortimentje Post Traumatische Disorders en nog wat socio en psychopaatjes , hier zaten kinderen bij die zo hyperactief waren dat ze zonder medicatie letterlijk aan de plafondbalken hingen of zichzelf gingen beschadigen , andere waren weer op zoek naar wapens en haalde zodra ze iets scherps te pakken kregen hun “inrichtingsgenootjes ” open … Het was echter wel zo dat alle psychotrope middelen die deze kinderen gebruikte door een psychiater moesten worden voorgeschreven , de husiarts had daarvoor de bevoegdheid niet , tegenwoordig kunnen huisartsen dit wel , en is de medicatie niet langer meer iets wat gebruikt word om dit soort zware gevallen te behandelen maar worden ze ook al gebruikt om de ” wat lastige , drukke, kinderen in het gareel te houden …

  Wat school als gevangenis betreft , niet school en onderwijs zijn het probleem , maar het feit dat die cateren aan de Grootstte Gemeene Deler .. dus hypertjes en hoogbegaaften passen er niet echt in … Dwang is echter een intergraal onderdeel van de opvoeding , begint al met moeten eten en potjetraining

 12. @11: om ongewenste indringers buiten te houden. In mijn schooltijd stond er om geen enkele school een hek.

 13. MrOoijer Schreef:

  In de monotheïstische godsdiensten, het Jodendom, het Christendom en de Islam is het verwerven van kennis vooral een deugd van de voorgangers van de godsdienst, voor de volgelingen is het niet nodig of (zie Christendom – tot voor kort) zelfs ongewenst.

  je laat je vooroordelen weer spreken mr Ooijer
  Hadith :

  ” Zoek naar kennis , zelfs zo ver als China ”

  ” Een ieder wie het pad van zoeken naar kennis betreed word door Allah beloond met een eenvoudig pad naar het paradijs ”

  ” Wie naar kennis zoekt is op Gods pad tot hij van zijn zoektocht terugkeert ”

  ” Zoeken naar kennis is een verplichting voor iedere Moslim”

  ” Degene in de slechtste positie tijdens de dag des oordeels is de geleerde die niet van zijn kennis gebruikt heeft gemaakt ..”

 14. @15: Sorry, Al, je hebt gelijk. Zet de Islam in een ander hokje. Mijn argument blijft staan.

 15. 💡 Als kind vond ik van school 2 dingen: klasgenootjes waren bijna hel en het leren vond ik erg leuk. Waarom? Omdat ik als jong kind al wist dat als ik zorgde voor een goede basis en een goede opleiding ik een beter leven zou hebben dan mijn ouders. En beter leven dan niet zoals dat tegenwoordig wordt uitgelegd met hogere kwaliteit van leven 🙄 , nee beter omdat ik dan geen armoede zou lijden.

  Heb ik nog een vraag voor hier: als ik geld geef opdat kindjes in minder goed bedeelde/georganiseerde landen dan Nederland naar school kunnen en ook kunnen leren om zichzelf te bedruipen, is dat dan meewerken aan een gevangenisstelsel?

 16. @keira
  In principe niet. In die landen bestaat er niet een dergelijke dwang

  Daarbij vergeet je dat voor die landen het voor die kinderen vaak de enige mogelijkheid is tot educatie. In een land als Nederland wordt je geremd in je leergierigheid.

  @ooijer

  Wat ze in azië doen hebben wij niks mee te maken.
  Verder zie je duidelijk het verschil niet tussen educatie en school

 17. @18: het lijkt er inderdaad op, om met Youp te spreken, dat je door teveel geslik, gespuit of gesnuif niet veel verder meer kunt kijken dan het hek dat om je tuintje staat, of dat je uitzicht wordt belemmerd door de wietplanten op je balkon. Dat we er niets mee te maken hebben wat ze in Azië doen, zullen alle (afstammelingen van) Indonesiers, Indiers, Chinezen, Japanners, Koreanen, Pakistani etc. in Nederland je echt in dank afnemen, en ook al die werknemers die voor de export van het Verre Oosten afhankelijk zijn.

  En die vluchtelingen uit Iran, Irak en Afghanistan (ligt ook in Azië – misschien heb je dat niet geleerd op school) zullen het ook heel goed vinden dat je niks met de toestand in hun landen te maken wilt hebben.

  En wat ze in Israël doen of in de Gaza strook (ligt ook in Azië) hebben we ook niks mee te maken zeker.

  Je hebt vast veel geleerd op jouw educatie.

 18. Ik begin het een beetje zat te worden met je in discussie te gaan ooijer

  de mazzel !

 19. Nou nog een ding dan ooijer de ad hominem pooijer

  Slikken en spuiten dat zou ik ook doen als ik NU nog op school zou zitten om met youp van het hek te spreken

  Nogmaals educatie is een recht
  school is een misdaad!

  En nu ben ik echt wel klaar met je .
  Als je niet normaal een discussie kunt voeren ga ik ook niet meer op je in

 20. @21:

  “Als je niet normaal een discussie kunt voeren ga ik ook niet meer op je in”

  @18:

  “Wat ze in azië doen hebben wij niks mee te maken.
  Verder zie je duidelijk het verschil niet tussen educatie en school”

  Dus dit was een “normale discussie” voor jou. Tjonge.

 21. En 6 uurtjes per werkdag naar school noem ik niet opsluiten.

  Voor een zes- of ook een zestienjarige zijn zes uur veel meer dan voor een zestigjarige.
  Er is een manier om dit eenvoudig vast te stellen. We noemen het rekenen. Niet zo goed opgelet zeker, toen ze dat gaven?

  Uiteraard vind ik dit een volstrekt idioot artikel

  Dus dit was een “normale discussie” voor jou. Tjonge.

 22. @24: nee, geheel zelfstandige observatie. Inderdaad briljant dus. Zeker omdat je geen weerwoord hebt op de opmerking dat het vroeger niet zo was. ROTFL.

  @25: Ik heb inderdaad nooit opgelet bij rekenen toen ze het gaven. Ik was altijd al beter en sneller dan de anderen inclusief de leerkrachten met rekenen, dus …. Maar leg mij het nog maar eens uit dat zes uren voor een zesjarige meer zijn dan voor mij. Loopt hun klok langzamer? Wil je zeggen dat we hier een triviale observatie hebben die laat zien dat Einstein’s theorie niet klopt?
  .
  En achter dat ” … een volstrekt idioot artikel” heb ik mijn motivatie gezet, dus lees het nog eens, als je het al gelezen hebt. Als je vindt dat ik een artikel niet idioot mag noemen, moet je jouw toon over anderen op deze site, zoals Halsema, ook maar eens flink matigen.

  Koekje, deeg. Of Quod Licet Jovi Non Licet Bovi?

 23. @26
  Ja rekenen is moeilijk. Mr. Ooijer had toch maar moeten opletten, ik ga het niet uitleggen. Aan iemand die zo last heeft van een overmaat aan ratio naar eigen zeggen dat hij dit niet kan begrijpen ga ik geen moeite besteden.

 24. Zwemmie en Nolly hebben het hier niet over het Einsteintheoretisch Universum maar over het ervarings universum , ik heb jaren met kinderen gewerkt , en ben zelf ouder en weet dus uit ervaring dat wat voor ons in onze ervaring “eventjes wachten “is voor veel kinderen als “een eeuwigheid “voelt , en hoe actiever een kind hoe uitgerekter de tijdservaring is …Vooral wanneer het niet gestimuleerd word … Sommige kinderen kunnen zich “in hun hoofd terugtrekken , de “gelukkigen “daaronder zoals blijkbaar Dhr Ooijer was , zonder contact met hun omgeving te verliezen , anderen , zoals ik , vertrokken compleet naar lala-land en kregen het predicaat “dom “( jaren 60) MBD ( jaren 70 ) of na zo ongeveer 1985 ADD …
  De hypertjes waren “lastig” (Jaren 60) MBD+ lastig (Jaren 70 ) of na zo ongeveer 1985 ADHD …

  In de jaren 70 en 80 zijn er eventjes speciale scholen met klassen van maximaal 10/12 man en gemotiveerde leerkrachten geweest .. maar tegenwoordig is op dit gebied , net als in de psychiatrie en psychologie Psychofarmica de eerste keuze …

  Trouwens nog een intresant punt wat Ritalin en verwante drugs betreft , in de inrichting waar ik werkte gingen de kinderen elke 3 maanden een week op “Drug Holiday ” zodat hun lichaam kon ontgiften en er geen groeistoornissen optraden , tot mijn verbazing hebben mijn kennissen met kleine slikkertjes hier in Nederland daar nog nooit van gehoord ….

 25. Ik heb wel een theorietje waarom tijd voor een kind langer duurt dan voor een volwassene.

  Op het moment dat jij 3 dagen oud bent dan is de duur van 1 dag net zo lang als 33,333 procent van je leven. Als je 1 dag ouder bent, 4 dagen dus, dan is de duur van 1 dag 25 procent van je leven.
  Als je 5 dagen bent dan is de duur van 1 dag 20 procent van je leven.

  En dit blijft zo doorgaan, hoe ouder je wordt hoe kleiner dat wordt.

  Dat kan MrOoijer toch niet ontkennen. 😆

 26. Het is een wat gechargeerd stuk, maar gevoelsmatig herken ik veel van mijn eigen schooltijd. Ik heb de dwang erheen te moeten altijd als beklemmend ervaren, en zat inderdaad vaak verlangend naar de vrijheid uit het raam te kijken.

  In feite is onze hele maatschappij doortrokken van die dwang, ook als je gaat werken. Zeker als dit als werknemer is. Ik ervaar daarbij nog steeds precies diezelfde beklemming, en kom meer en meer tot de overtuiging dat ik niet voor zo’n manier van leven geschikt ben.

  Het onderscheid tussen educatie en school werd gemaakt in de reacties, heel goed punt. Je kunt je beslist afvragen hoe optimaal educatie is via het traditionele schoolsysteem.

 27. De betekenis van 6 uur op school voor een kind.
  Een dag heeft 24 uur. Een volwassene slaapt daarvan 8 uur. en werkt 8 uur en vrije tijd 8 uur.
  een kind slaapt 10 -12 uur , naar school 6 uur, huiswerk 0-2 uur, vrije tijd 6 uur. Komt eigenlijk neer op : na school 2 uur vrije tot etenstijd en na het eten 2 uur vrije tijd tot bedtijd.

  Als de uren op school tergend langzaam voorbijgaan heeft dat meestal te maken met verveling. (ontbreken van prikkels voor ontwikkeling; mogelijk door te makkelijke lesstof, te moeilijke lesstof – niet aansluiten bij de ontwikkeling en ervaringswereld van het kind.

  Verandering van tijdsbeleving (of hoe het te noemen) heeft volgens mij ook te maken met ontwikkeling / rijping van de hersenen en met ervaring.

  Daarnaast : De huidige school is niet dezelfde school als de school van 30 jaar geleden. Je kunt niet (volledig) je eigen schoolervaringen gebruiken en die projecteren op wat kinderen nu meemaken. Met name het monitoren van de psychische ontwikkeling, sociaal gedrag, van kinderen (mbv gestandaardiseerde vragenlijsten gericht op signaleren van problemen) wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Het is voor een kind, moeilijk om aan de aandacht te ontsnappen. Dus wiebelen op je stoeltje, uit het raam staren of een beetje zitten tekenen als je je rekenwerk al af hebt, is er niet meer bij. Maw de psychische druk om gedrag te vertonen dat in de ogen van de (meestal vrouwelijke) leerkracht gepast is en conform is aan de standaard op de turflijsten is is enorm.

 28. @30
  ja, dat is het model van de rekensom.
  Dan laat je biologische en psychologische factoren buiten beschouwing, ook al is tijd een kwestie van perceptie voor levende wezens. Er is niet zoiets als absolute tijd voor mens, dier en plant.

 29. Nu nog even Foucault erbij halen; Eind zestiger jaren. Hoe was de Nederlandse titel ook weer? “Opsluiten en Straffen”?
  De archeologie van de institutionalisering van de gevangenis in de vorm van ziekenhuizen, scholen, enz. Je kunt het (archeologisch) ook zien als een beschavingsontwikkeling:
  Vroeger werden criminelen, zieken, onaangepasten, stoute kinderen, enz. gedood of verbannen. Nu zoeken we middelen om de zaak samen met hen leefbaar te houden. Behalve Wilders, natuurlijk. Die wil terug naar verbanning van onaangepasten. Zelfs de middenweg van het ghetto (geen instituut, wel segregatie) wil hij niet.
  Waarmee ik overigens niet wil zeggen, dat ik niet zou vinden dat de institutionalisering van het “andere” veel te ver is doorgedreven in de richting van de gevangenis of, zo ver gaat Foucault niet terug, het klooster.

 30. @34
  Dat was/is voor de volgende aflevering. Maar er is zoveel over, van Lea Dasberg tot Francisco Ferrer en eerder – Jan Ligthart. In allerlei gradaties.

  Zelf ben ik sterk getroffen door de desbetreffende passages in Monopoly capital van Baran&Sweezy, over onderwijs als verplicht domhouden (diminishing the brain).

  Als je de leerplicht ziet als onderdeel van een beschavingsproces moet je er ook de dialectiek van de vooruitgang in bespeuren.

 31. Soms kun je beter niet al te dure woorden boekjes gaan raadplegen maar beter een nuchtere bioloog als Midas Dekkers :

  ‘Als jij kinderen geen informatie aanbiedt, dan gaan ze zelf wel op onderzoek uit. Een jong poesje gaat ook de gordijnen in om te kijken hoe ze nu zijn opgehangen, of dat nu met haakjes is of met ringen. Een kind is geen hol vat, maar een spons die niets anders wil dan zich volzuigen. Als je kinderen op school maar niet bederft met vreselijke lessystemen, dan gaat het vanzelf goed.’

  ‘Het principiële punt is dat kinderen op school voortdurend antwoorden op vragen krijgen die ze zichzelf niet gesteld hadden. Dat is het vreselijkste wat er bestaat. Ze vertellen je als kind voortdurend dingen die je niet wil weten, terwijl je vol zit met vragen. Waarom komt er steeds meer snot in mijn neus? Waarom is mijn vader een zak? Waarom is de lucht blauw? Waarom vindt Keesje mij niet aardig? In plaats van dat in het onderwijs vragen worden aangeblazen, worden ze uitgeblazen. Kinderen worden bedolven onder een berg antwoorden op vragen die ze niet gesteld hebben. Het lijkt wel of op scholen een stelletje sadisten zitten, want voortdurend wordt er informatie aangeboden op een tijdstip dat een kind er niet ontvankelijk voor is. Er wordt geen rekening gehouden met die biologische ontwikkeling van een kind.’

Reacties zijn gesloten.