Ook slavernij in Nederlands-Indië moet worden herdacht

In zijn boeiende boek “Daar werd wat gruwelijks verricht” maakt Reggie Baay korte metten met de nog steeds heersende mythe dat de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) zich niet schuldig zou hebben gemaakt aan slavernij en slavenhandel, in tegenstelling tot de West-Indische Compagnie (WIC). Volgens Baay was het aantal tot slaaf gemaakten in “de Oost”, dat wil zeggen: in Nederlands-Indië, minstens zo omvangrijk als in “de West”, dus in Suriname en op de Nederlandse Antillen. Des te ontstellender is het dat de VOC-slavernij vrijwel geheel uit het collectieve bewustzijn lijkt te zijn verdwenen, zeker in Nederland en grotendeels ook in Indonesië, zoals Baay betoogt. Wie weet dat er in Nederlands-Indië door de eeuwen heen, vanaf het begin van de zeventiende eeuw, minstens zeshonderdduizend mensen tot slaaf werden gemaakt? Wie weet dat velen van hen werden ingezet om de VOC-forten en -vestigingen te verdedigen tegen koloniale concurrenten uit Europa en tegen de lokale bevolking? Wie weet dat de slavernij in Nederlands-Indië op papier werd afgeschaft op 1 januari 1860, maar feitelijk voortduurde tot in de twintigste eeuw, zeker tot in de jaren dertig?

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Doorbraak