Nieuwe Universiteit Nijmegen en Leiden een feit

Ook Nieuwe Universiteit Nijmegen opgericht

Sinds gisteren is De Nieuwe Universiteit Nijmegen (DNUN) ook een feit. Dat is besloten in een eerste algemene vergadering. Studenten durven het heft in eigen handen te nemen om verandering teweeg te brengen in het rendementsdenken van universitaire bestuurders. Ze willen zich inzetten voor een verdere democratisering van hun universiteit. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) is nog niet vertegenwoordigd in het overleg, maar de Nijmeegse studenten willen zich ook graag verenigen met HAN-studenten. Niet alleen studenten waren gisteren aanwezig, maar ook docenten. De studenten vinden het erg belangrijk dat ook docenten en promovendi hun stem laten horen. Daarnaast willen ze ook graag andere medewerkers van de universiteit bereiken. Medewerkers die gebukt gaan onder flexcontracten met alle onzekerheden van dien. Het is de bedoeling om de problemen onder de studenten en andere medewerkers samen te brengen in een brede studentenbeweging. Er zijn al verschillende werkgroepen gevormd om ideeën om te zetten in acties.
(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Doorbraak

Ook de Leidse afdeling van de Nieuwe Universiteit is van de grond

Na Amsterdam, Groningen, Wageningen, Nijmegen, Rotterdam en Maastricht heeft ook Leiden nu een Nieuwe Universiteit. Gisteravond waren er maar liefst honderd studenten, promovendi en docenten aanwezig op een bijeenkomst om ook de beweging voor democratisch onderwijs in Leiden van de grond te trekken. Afgelopen week stelde universiteitskrant Mare nog dat het moeilijk is om Leidse studenten in beweging te krijgen; die uitspraak werd met de prachtige opkomst meteen gelogenstraft. Op de bijeenkomst werd gesproken over problemen die meer in het algemeen spelen op universiteiten, bijvoorbeeld democratie, academische vrijheid, het leenstelsel, de toewijzing van onderzoeksgeld, en de universiteit als “cookie factory”. Maar ook specifiek Leidse problemen kwamen aan bod. Zo dreigen een aantal kleine talenstudies wegbezuinigd te worden of op een hoop geveegd met andere studies; zijn wetenschappers bij biologie onzeker van het voortbestaan van het deelgebied waarin ze onderzoek doen vanwege zwabberende financiering; en doet de universiteit mee aan proef om van promovendi beursstudenten te maken, in plaats van betaalde medewerkers.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Doorbraak