Ontwaken met de Grote Lijster wordt steeds zeldzamer

Voor Mai

Het was half vijf ’s morgens in april
Ik liep, en floot de St. Louis Blues
Maar ik floot die op mijn eigen wijze
Al fluitend dacht ik: mocht mijn fluiten
gelijken op de zang van de grote lijster
En waarlijk, na enige tijd geleek mijn
fluiten van de St. Louis Blues
Op de zang van de grote lijster:
turdus viscivorus

Jan Hanlo

De Grote Lijster (Turdus viscivorus) kan je al vanaf januari horen zingen. De vogels was vooral talrijk in het Oosten van het land. Helaas nemen de aantallen de laatste decennia gestaag af. Daarom staat de vogel sinds dit jaar op de Rode Lijst. Zoals vele vogels is ook deze soort slachtoffer van te hoge concentraties stikstof wat tot kalkgebrek leidt, de afname van voedselgebieden en de Insectageddon

Dus geniet zolang het kan.