Ontslagen na ziekte? Staat moet vakantiedagen betalen

Mensen die na een periode van ziekteverzuim zijn ontslagen, kunnen alsnog uitbetaling van vakantiedagen claimen bij de Nederlandse Staat. Volgens de kantonrechter in Den Haag was een Europese richtlijn daarover niet goed verwerkt in de Nederlandse wet. (NOS)

Weer een foutje van de overheid, zijn weer een aantal ambtenaren niet op tijd wakker geworden om te zorgen dat de Nederlandse wet synchroon loopt met dat wat er binnen Europa is afgesproken. Ach ja, weten wat je werk is en je daar ook mee bezig houden is een kunst. Weer een tegenvaller voor dit gedoogwrakhoutkabinet, moeten ze nog meer bezuinigen. En wie gaat dat betalen? Precies, wij met zijn allen.

4 gedachten over “Ontslagen na ziekte? Staat moet vakantiedagen betalen”

  1. K’wist niet dat je bij ziekte-verzuim ontslagen kan worden Hoef dat ook niet teweten want ben geen amtenaar
    die dat wel dient teweten. Hoe lang moet je ziek zijn om ontslagen te kunnen worden?

  2. De staat wordt op de vingers getikt door een rechter en de eerste reactie is(Kamp): wij gaan dat niet betalen! We hebben het over (geschat) 80 miljoen en een aantal ambtenarensalarissen voor het verwerken van de aanvragen.

    Voor degene die na 2 jaar ziekteverzuim afscheid hebben moeten nemen van hun werkgever en in de WAO of WIA terecht zijn gekomen is het overigens de vraag of dat achteraf vakantiegeld ontvangen gunstig uitvalt omdat het mogelijkerwijze als inkomen uit arbeid wordt gezien.

  3. Kamps moet zijn verlies nemen maar neemt zijn toevlucht tot procederen. Hoopt daarmee dat mensen wachten met het instellen van een claim – die vervolgens verjaard zal zijn als de Hoge Raad de werknemer in het gelijk stelt !
    Ons advies: stel in die claim. Wij zijn er al mee begonnen en doen dat ZONDER voorafgaande kosten voor u. Neem contact op met http://www.aanzetarbeidsrecht.nl.

Reacties zijn gesloten.