Ontbossing Azië verhindert armoedebestrijding

In veel Aziatische landen is de ontbossing nog steeds niet gestopt. Vat brengt de realisatie van VN-Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen zoals armoedebestrijding in gevaar. Dat stelt de VN-Voedsel- en Landbouworganisatie FAO.

“Bossen zijn essentieel om de VN-Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 2015-2030 (SDG) te verwezenlijken. Er verdwijnt nog steeds 3,3 miljoen hectare per jaar in deze regio”, zegt Patrick Durst van het regionale bureau in Azië en de Pacific van de VN-Voedsel- en Landbouworganisatie FAO. (Zie Wat zijn de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG) van de VN?)

Bossen bedekken een derde van het landoppervlak en hebben een onschatbare sociale, economische en ecologische waarde. Ze beschermen het leven op de planeet op allerlei manieren. Bomen zorgen voor schone lucht om te ademen en schoon water om te drinken. Meer dan 80 procent van alle landdieren en -planten leven in bossen, beschermen de biodiversiteit en werken als een natuurlijke verdediging tegen klimaatverandering.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be