Ons absurde pensioensysteem

Mondjesmaat borrelen er kritische berichten over ons pensioensysteem naar de oppervlakte. Pensioenen vormen dan ook een bijzonder complexe materie met talloze belangenverstrengelingen. In deze complexiteit staat evenwel vast dat het aantal pensioenfondsen van 380 duidelijk absurd en duur (en absurd duur) is.

Zoals gezegd, hebben we in ons kleine landje maar liefst 380 pensioenfondsen. Elk fonds heeft natuurlijk zijn eigen, meestal goed betaalde bestuursleden, onkosten voor bureaus, vergaderingen en administratief personeel, en niet te vergeten, hoge kosten voor de financial boys, die goochelen met aandelen, obligaties, opties en complexe derivaten om het gewenste rendement te behalen. De hele rataplan kostte ons verleden jaar meer dan duizend miljoen euro! Ja, je leest het goed.
(Court Fool.Info)

De auteur beweert zelfs dat de pensioenen gebaseerd zijn op een Ponzi-schema. We vertrouwen erop dat de huidige verhouding van pensioeninkomsten/uitgaven nooit zal afnemen. Dit gebeurt uiteraard wel omdat onze samenleving vergrijst en er steeds minder werkenden produceren voor gestaag meer pensioengerechtigden.