Onrechtszitting

Morgen vindt één van de ‘rechtszittingen’ plaats die de staat op touw heeft gezet tegen de 166 mensen die op 19 november 2016 door politieagenten zijn ontvoerd, in bussen gestopt en vervolgens korte tijd zijn vastgehouden (1). Ik was één van die 166. Morgen zal ik dan ook ‘terecht’ staan. Ten onrechte dus.

Ik beschouw de strafzaak als zodanig als een onrechtmatige en bespottelijke vertoning, een uitvloeisel van geschetste massa-ontvoering die in een vrije en rechtvaardige maatschappij ondenkbaar zou zijn geweest. Met de ontvoering belette de politieagenten de start van een demonstratie tegen repressie van antifascisten, en maakte tevens weer eens duidelijk hoe noodzakelijk verzet tegen dit soort repressie juist is. In een vrije en rechtvaardige maatschappij zou de noodzaak van een anti-repressie-demonstratie overigens ook hebben ontbroken, waarmee alle 166 mensen dus wel iets anders te doen zouden hebben gehad.

Hoe de gang van zaken op mij over kwam te lezen op mijn verslag van destijds.(2)Ter plekke zal ik – als ik daartoe de ruimte krijg – nader uiteenzetten wat ik van de gang van zaken vind, en waarom ik dit niet als een rechtszitting maar als een onrechtszitting beschouw.

De rechtszitting is openbaar, afgezien van de toegangspoortjes, de bewaking en het feit dat je een ID bij je moet hebben als je op de publieke tribune wilt. Ik vind het wel gezellig als ik in of om die rechtbank leuke en solidaire mensen zou tegenkomen, medeverdachten, maar juist ook solidaire bekende of onbekende anderen.

De ‘rechtszitting’ vindt plaats op 31 oktober om 9 uur, in het kantongerecht aan de Prins Clauslaan 60 in Den Haag.

Noten:

(1) “OM gaat over tot vervolging van Anti-Repressie demonstranten”, Fight Repression, 22 september 2018

(2) Peter Storm “Van Aartsen’s gewapende bendes ontvoeren 166 antifascisten”, Ravotr, 21 november 2016,

– Eerder verschenen bij: Ravotr

1 gedachte over “Onrechtszitting”

  1. Pingback: ‘We komen elkaar weer tegen’: laatste woord op onrechtszitting | Krapuul

Reacties zijn gesloten.