Onderzoek Trump in stroomversnelling?

Alhoewel er na de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten aanvankelijk enigszins onverwacht niet veel gebeurde in het onderzoek van Speciale Aanklager Mueller, volgde de gebeurtenissen elkaar daarna snel op.

Zo schreven we al eerder over het abrupt afbreken van de medewerking van Paul Manafort aan Muellers onderzoek, na aanvankelijke berichten dat hij nog steeds had zitten liegen tegenover Mueller en zijn medewerkers. Iets later bleek het nog wat ernstiger te liggen: Manafort had vooral gefunctioneerd als spion voor het kamp Trump, en bleek informatie over de vragen die hem gesteld werden doorgebriefd te hebben aan Rudy Giuliani. Helemaal duidelijk is de motivatie van Manafort niet. Gespeculeerd werd over het feit dat hij gratieverlening van Trump verwachtte, maar mogelijkerwijze zal dat hem niet redden als er ook zaken op staatsniveau tegen hem begonnen worden (die vallen niet onder de gratieverleningsbevoegdheid van de president). Misschien hoopte hij eenvoudigweg niet ontmaskerd te zullen worden.

Dan speelde er de kwestie Jerome Corsi, rechterhand en Birthercomplottheoriemaniak van voormalig Trumpcampagnemedewerker Roger Stone, die wel degelijk een Engelsman gevraagd blijkt te hebben actief bij Julian Assange te gaan informeren naar schadelijke informatie over de Democraten. Informatie die Assange via de Russen zou hebben verkregen, en dus mogelijkerwijze op samenspanning met de Russen tegen de VS wijst.

De laatste ontwikkeling is dat Trumps voormalige advocaat/fixer Michael Cohen nu ook met Robert Mueller een plea deal heeft gesloten, en toegegeven heeft tegen het Congres gelogen te hebben, wat een misdrijf is. Al eerder had hij een dergelijke overeenkomst gesloten in een rechtszaak van het Zuidelijk District van New York rond de betalingen aan Stormy Daniels en Karen McDougal, namens Trump.

In deze nieuwe kwestie gaat het erom dat Cohen gelogen heeft over de plannen van de Trump Organization voor een appartementencomplex in Moskou. Ten eerste had Cohen beweerd dat aan die plannen al in januari 2016 een einde was gekomen, terwijl die in feite tot aan juni 2016, dus al midden in Trumps presidentscampagne, doorgelopen zijn. Bovendien heeft hij ontkend dat er überhaupt contacten met de Rusen waren geweest, om in lijn met Trump te blijven die dat ook beweerde. Verder komt Donald Trump jr. nog in de problemen omdat die  tegenover het Congres heeft verklaard nooit met Cohen over die zaken gesproken te hebben, wat door Cohen tegengesproken wordt. Dus Don jr. heeft dan ook een misdrijf gepleegd.

Ter stimulering van het hele project heeft de Trump Organization destijds Poetin bovendien een penthouse ter waarde van 50 miljoen dollar aangeboden in het te bouwen complex. Heel fijn, als je presidentskandidaat op die manier verwikkeld is in zaken met het staatshoofd van een van de belangrijkste tegenstanders van je land, nietwaar?

Het leuke is dat die schuldbekentenis van Cohen (waarvan niemand wist dat die eraan zat te komen) pas bekend werd nèt nadat Trump zijn antwoorden op Muellers vragen schriftelijk had ingediend. Met dus mogelijkerwijze nu aantoonbare leugens erin niet alsòf ze gedrukt staan, maar die gedrukt stáán. Geheel toevallig zal die timing wel niet zijn geweest.

Twee andere zaken waarvan nog niet duidelijk is of ze met Muellers onderzoek te maken hebben, of iets over Trumps schimmige financiële handelingen naar boven kunnen brengen, maar die wel de wenkbrauwen doen rijzen zijn ten eerste invallen door 170 agenten in het hoofdkwartier van Deutsche Bank in Europa in verband met witwaspraktijken, de bank via welke zowel Trump als Jared Kushner hun Russische leningen hebben lopen, en ten tweede een inval door de FBI bij een zekere Edward Burke in Chicago, die tot aan 2016 gedurende 12 jaar Trumps accountant is geweest, vooral met betrekking tot belastingzaken.

Kortom, het was geen goede week voor de Trumpjes, en ik heb de indruk dat zaken in een stroomversnelling zijn geraakt.