Onderzoek naar verdwenen telefoontap Van Rey – Teeven maakt zaak nog verdachter

Elk mens met een normale hoeveelheid verstand en een niet eens bovengemiddelde achterdocht vond het bijzonder vreemd dat het tapsysteem PRECIES tijdens een telefoongesprek tussen Jos van Rey en Fred Teeven over de burgemeesterskandidaat voor Roermond uitgevallen zou zijn.

Verder onderzoek door hoogleraar rechtspsychologie Peter van Koppen maakt de zaak er bepaakld niet minder verdacht op.

Niet alleen blijkt het bedrijf dat verantwoordelijk was voor het tappen aanvankelijk helemaal geen melding gemaakt te hebben van het incident (het systeem viel 50 minuten uit), ook de politie-beambte die ernaast zat toen de technicus van de leverancier de zaak herstelde zou niets door gehad hebben.

Zo zijn er nog wel meer rare details, maar het meest bizarre is dat dit bedrijf zelf bepaalt wat de politie en justitie al dan niet mogen weten van die tapsystemen:

De Auditdienst vertelde de hoogleraren dat zij bepaalde zaken ook niet mocht weten van het tapbedrijf. Van Koppen vindt dat onbegrijpelijk. ‘Ik sta hier met open mond langs de zijlijn te kijken. Wat maken wij hier mee? Hier zouden we ons ontzettend zorgen over moeten maken. Het is idioot dat de Nederlandse overheid een belangrijk deel van het politiewerk laat doen door een bedrijf waar we geen enkele controle over hebben.’ (Volkskrant)

Dit  is inderdaad te gek om los te lopen. Anders dan op last van justitie en/of politie mag zo’n bedrijf toch zeker om te beginnen niet tappen? Welk gezag menen die in godsnaam te hebben dan informatie aan die instanties te mogen onthouden?? Het betreft hier, volgens crimesite.nl, overigens het Israëlische bedrijf Verint:

Nederlandse ambtenaren hebben geen enkel toezicht op wat er intern in het tapsysteem gebeurt. Ze kunnen niet zien of er stiekem gesprekken en data naar een inlichtingendienst in het buitenland worden geloodst. Ze kunnen niet zelf onderzoeken of de Teeven-tap moedwillig is gewist. Ze kunnen het systeem niet certificeren, zoals iedere flitscamera dat wel wettelijk verplicht moet zijn, want ze kennen de software niet.

Het is allemaal geheim. Van der Steur kan zelfs de naam van het bedrijf niet naar buiten brengen. (crimesite.nl)

Van Van der Steur horen we verder uiteraard niets anders dan wat obligate non-informatie:

“Van der Steur schrijft in een reactie  aan de Tweede Kamer dat uit onderzoek van de Auditdienst blijkt dat ‘geen aanwijzingen zijn aangetroffen van opzettelijk menselijk handelen, maar dat een technisch probleem de oorzaak lijkt’.”

Opvallend is dat er nu twee grote zaken spelen waarbij er op een heel rare manier informatie aan de Kamer dan wel overheid onthouden wordt, en dat twee keer Fred Teeven erbij betrokken is.