Ondersteun verzet van Wij Zijn Hier tegen ontruiming

SOLIDARITEIT

VRIJDAG 17 november VANAF 7.30u Nienoord 2 Diemen
De bewoners van het kraakpand Nienoord 2 hebben de oprotbrief van de politie ontvangen:
Vrijdagochtend 17 november 9:00 dient hun pand “leeg achtergelaten te worden”.
De algemene vergadering van zondag 12 november heeft definitief besloten:
DE BEWONERS GAAN HET PAND NIET VRIJWILLIG VERLATEN.
ZIJ ROEPEN ALLE SYMPATHISANTEN VAN HUN BEWEGING OP OM
VRIJDAG 17 september VANAF 7.30u
IN GROTEN GETALE NAAR HUN PAND Nienoord 2 Diemen TE KOMEN OM HUN GEWELDLOOS VERZET KRACHT BIJ TE ZETTEN.
SYMPATHISANTEN, LATEN WE HEN STEUNEN EN TONEN DAT WIJ DIT MENSONWAARDIGE ONTMOEDIGINGSBELEID NIET PIKKEN.
WIJ ZIJN HIER EN WIJ HEBBEN ELKAAR NODIG OM HET SYSTEEM DAT ONS ALLEN ONDERDRUKT TE BESTRIJDEN.
De Diemengroep van Wij Zijn Hier
info: https://www.facebook.com/WijZijnHier
Adam tel.: 0685031178