Oliesector lekt veel meer methaan dan gedacht

Bij de productie van gas en olie lekt tot 60 procent meer methaan dan eerder werd aangenomen, blijkt uit onderzoek door de Amerikaanse overheid. De lekken aanpakken is een efficiënte manier om de uitstoot van methaan te verminderen.

De uitstoot van fossiele brandstoffen beperkt zich niet tot de CO2 die vrijkomt bij de verbranding in bijvoorbeeld een benzinemotor. Ook het oppompen, produceren en vervoeren van de brandstoffen heeft een stevige klimaatafdruk. Bovendien lekt daarbij methaan in de atmosfeer, een broeikasgas dat tientallen keren krachtiger is dan CO2.

Nu blijkt uit onderzoek door het Amerikaanse nationale klimaatagentschap NOAA dat die methaanuitstoot vele malen hoger ligt dan tot nog toe werd aangenomen. De dienst stelde daarvoor een database van metingen samen die zo’n honderd keer groter is dan eerdere studies.

De studie concludeert dat de olie- en gassector jaarlijks tussen de 132 en 165 miljoen ton methaan uitstoot. Dat is 20 tot 60 procent meer dan wat eerdere studies aangaven. De sector is daarmee goed voor 20 tot 25 procent van de 623 miljoen ton die jaarlijks in de atmosfeer terechtkomen.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be