Obama ‘s nieuwe oorlog (4) : misdadige luchtaanvallen op misdadige groepering

Krap twee maanden nadat ISIS met haar spectaculaire opmars de voorpagina’s haalde, heeft de Verenigde Staten bombardementen uitgevoerd op strijders en stellingen van deze organisatie. Daarmee escaleert een op gang komende Amerikaanse interventie in Irak. ISIS – inmiddels IS – verdient geen enkel medelijden, begrip of steun. Dat wil echter niet zeggen dat de VS met haar luchtaanvallen zulk begrip en steun wel verdienen. Het gaat om misdadige luchtaanvallen op een misdadige groepering.

ISIS vocht zichzelf in juni de publiciteit in met een snelle opmars. Mosul viel, en andere Iraakse steden volgden snel. In deze fase was ISIS niet de enige die tegen de Iraakse staat vocht. De beweging was deel van een breder front in door Soennieten bewoonde delen van Irak. In de Soennitische gemeenschappen was veel onvrede over de door Sjiieten gedomineerde regering van Maliki. Di walste over grieven van Soennitische bewoners heen, had protesten die voor de rechten van Soennieten opkwamen, met geweld neergeslagen en gedroeg zich tegenover de Soennitische gemeenschappen als dictator en bezetter. Vreedzaam verzet draaide uit op gewapende opstand, en in die gewapende opstand stonden militairen uit het verdreven regime van Saddam Hoessein, traditionele gemeenschapsleiders en de extreme jihadisten van ISIS zij aan zij. En ISIS stal de show, en naar het zich laat aanzien ook de opstand zelf. Een op zichzelf rechtmatig verzet van een gediscrimineerde bevolkingsgroep werd gekaapt door de meest reactionaire beweging die er in de regio te vinden was.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via: Ravotr

25 gedachten over “Obama ‘s nieuwe oorlog (4) : misdadige luchtaanvallen op misdadige groepering”

 1. Ruim een halve eeuw na WOII en de afkondiging van mensenrecht zou men kunnen verwachten dat we een goed georganiseerde democratische VN zouden hebben, die bij flagrante schending van mensenrecht meteen, door volkeren gesteund en goed begrepen, wereldwijd krachtdadig zou ingrijpen. Zeker bij ethnische en religieuze zuivering!
  Na het niet zo beste Amerikaanse verleden zien we nu een bijna verlegen Obama zich verontschuldigen voor zijn terechte late aarzelende ingrijpen tegen het Isiskalifaat. Dat nu nog als Amerikaanse wereldmacht doen is niet alleen toch wel erg achterhaald, maar draagt alle mogelijke al lang bekende risico’s. Waar is de luide wereldwijde politieke inzet, zeker van de machtige wereldvolkeren, om in ons global village tot een effectief niet meer te ontlopen democratisch wereldgezag te komen!? Zonder zo’n gezag blijft het neuzelen en nat houden..en blijft iedereen het allemaal ziekelijk toch zo erg vinden!

 2. Nu doet de VS eindelijk iets aan het door henzelf gecreëerde probleem en is het nog niet goed ?

  Moet de VS niets doen dan ? Moeten wij in Europa niets doen en wachten tot IS gek genoeg is om bijvoorbeeld Israel of Turkije binnen te vallen ?

  Ook al snap ik de gedachtengang van de auteur wel, ik ben het er niet geheel mee eens.

  Ik ben van mening, en daar mag u me op aankijken, dat ISIS en de IS uitgeroeid dienen te worden en wel zo snel mogelijk aangezien IS een groter gevaar voor de Wereldvrede vormt dan bijvoorbeeld de Russen die nu door de EU en VS worden aangepakt vanwege een hoop onzin en om puur economische redenen.

  Een paar kleine lokale luchtaanvallen zullen IS niet stoppen. Steun aan Maliki’s schertslegertje of de iets dapperder Peshmerga ook niet.

  Wat hen zou kunnen stoppen, maar wat vele onschuldigen zou kunnen treffen is een veel machtiger wapen dat de Westerse machten tot hun beschikking hebben.

  Maar hoe doe je dat ?

  Zorgen dat alle mensen die onschuldig zijn en weg willen opgevangen worden in vluchtelingenkampen die bewaakt worden op veilige afstand.
  Zorgen dat er voldoende eten en drinken is voor die mensen vanuit de Internationale Gemeenschap. Zorgen dat de mensen die weg willen weg kunnen na een campagne met folders en in de media door met militaire middelen corridors te creëren. Zorgen dat er geen wapens worden meegenomen naar de veilige regio’s. Geef hen een half jaar tot een jaar om te vluchten.

  Dam de IS met militaire middelen in zodat zij zich niet kan uitbreiden.
  Wie weg wil helpen we. Wie blijft en IS een warm hart toe draagt en IS steunt wordt vernietigd.

  Als het IS gebied dan leeg genoeg is, alle niet IS supporters gevlucht zijn,
  Atoombommen/Neutronenbommen er op, en niet zo’n kleine hoeveelheid ook. Om dan ettelijke decennia later als de straling verdwenen is het gebied weer te herbevolken, dit maal met vreedzame mensen.

  Een vreselijk middel. Dusdanig vreselijk dat het nooit zal worden ingezet.

  Maar wellicht de enige manier om de moorddadige IS aanhangers te stoppen.

  Want met politiek en diplomatie bereik je in dit geval helemaal niets.

  Erg he ?

  Walgelijk gewoon.

 3. De enige bombardenten die in één keer zowel ISIS als Boko Haram als de Taliban zeer zouden verzwakken zouden eerst precisie bombardementen op Riyad ( alles wat maar naar de Ibn Saud ruikt ), daarna op Medinah ( de zogenaamde Universiteit waar de Salafi / Wahabi “imams “opgeleid worden ) en daarna Washington : White House Warlord , Congress en House of representatives ..

 4. Dan mag je wat mij betreft ook meteen het Vaticaan, Mekka en de Tempelberg meenemen.

  Ben het Monotheïsme en haar volgelingen al lang meer dan zat.

 5. JJB:

  Misschien is het simpeler op te schrijven welke mensen van jou mogen blijven leven.

 6. Ach we weten ondertussen dat Jan Jaap dol is op “final Solutions “en geen reet verstand heeft van de zaken waar hij graag op fundementalistisch Atheistische wijze over beekscheet …

 7. Toch even wat uitleggen aan AL Bakrastani.

  Ik ben geen Atheïst maar Polytheïst.

  LRD :

  Van mij mag iedereen blijven leven die niet zonodig met een boekje vol met profetieën of doorgegeven berichten van één of ander opperwezen of met de handelingen van iemand die dacht dat hij dingen kon veranderen op vreedzame wijze maar gekruisigd werd, in de hand, anderen af wil maken omdat hij of zij volgens hem of haarzelf de enige en totale waarheid bezit.

  In mijn ideale maatschappij mag iedereen aanbidden wie of wat hij of zij maar wil. Of dat één God is, of meerdere, of het Goden en Godinnen zijn maakt ook geen bal uit. Zelfs mensen die God of Goden ontkennen mogen wat mij betreft gewoon blijven leven.

  Waar ik echter op kots zijn diegenen die evangeliseren op een gewelddadige manier. Zij die hun eigen religie boven die van een ander stellen. Zoals de extreme Christenen dat deden eeuwen achter elkaar en zoals de extreme Islamieten dit op dit ogenblik doen.

  Zodra zij echter de wapens opnemen om anderen dan henzelf rückzichtslos af te maken omdat die anderen volgens hen niet de waarheid en niets dan de ultieme waarheid bezitten die zij wel bezitten vanwege één of ander debiel boek van 1500 tot 2000 of 3000 jaar oud, zijn ze wat mij betreft per direct rijp voor de sloop.

  Ik wordt namelijk erg intolerant van religieuze intolerantie, racisme, fascisme en allerlei andere ismen.

  Rome tolereerde in principe alle geloven. Af en toe als geloven wat te ver gingen zoals de ISIS cultus of andere werd er opgetreden. De enige reden dat de Christenen vervolgd werden was omdat zij volgens de Romeinen, maar ook volgens zichzelf aan helemaal niets wilden meedoen laat staan wilden offeren voor het heil van de Keizer. Iets dat in de Tempel in Jeruzalem wel gebeurde. (lees Goodman, Rome and Jerusalem: the clash of ancient civilizations). Voor de rest maakte het de mensen in de Oudheid geen ene moer uit wat je geloofde, áls je maar in iets geloofde.

  En dat, waarde Bakrastani, om bij jou terug te komen, is vakkundig en bijna voor eeuwig verkloot door het Monotheïsme waarvan de recentste aanhangers van de Arabische tak omdat één of ander opperwezen ooit een halfdronken slaperige Arabische koopman wat zou hebben toegefluisterd het recht menen te hebbem on iedere niet gelovige te doden.
  En wat het vreemde is, dat staat zelfs niet eens in het boekje dat Quoran heet. Sterker nog, in Soera 109 zegt Allah zelf “Voor jou jouw religie, voor mij mijn religie”

  Leven en laten leven. Iets dat het Monotheïsme, van de Christelijke als wel als de Islamitische tak nog nooit gelukt is. Alléén de Joodse tak is niet evangelisch bezig, noch doodt zij ongelovigen op de schaal waarop de Christenen en Islamieten gedurende eeuwen nu al elkaar en anderen hebben uitgemoord.

  En ja. Dat ben ik dermate zat dat een final solution mij zeer opportuun lijkt wat betreft de meest intolerante groeperingen binnen dat Monotheïsme.

  Geloven is prima, hou het lekker bij jezelf en val er anderen niet mee lastig.

 8. Dat klopt Cornelis, maar in tegenstelling tot de eerder genoemde religies Islam en Christendom hebben de Jezidi’s geen bekeringsdrang en blijven bij zichzelf. De enige excessen bij Jezidi’s die van tijd tot tijd plaatsvinden zijn eerwraak-moorden en dat is dan nog eens cultureel bepaald (niet dat dat niet erg is hoor).

  En zo zijn er ook Polytheïsten zoals de Hindoes en de verondersteld nontheïstische vreedzame Buddhisten die van tijd tot tijd de wapens opnemen voor hun eigen intolerante slachtpartijen, maar dat komt meestal niet uit bekeringsdrang of de idee gelijk te hebben omdat je Goden dat zeggen of omdat je verlichte Meester dat zou hebben gezegd.

  En dan hebben we ook nog de Sikh groepen die het leuk vinden niet alleen onderling maar ook nog eens tegen de Hindoes en Islamieten te knokken en ga zo maar door.

  Wat mij stoort zijn dié religies dewelke vanuit hun dogma beweren het énige gelijk te hebben en als je niet gelooft wat zij geloven moet je dood. Die religies mogen wat mij betreft keihard aangepakt worden.

 9. Ach ja Polytheisme , zo lievelijk en vrij van alle zondes .. zoals de hindoes met hun kastesysteem en weduwe verbranding .. Of wat dacht je van die lievelijke Aztheken met hun dagelijkse grootschalige mensenoffers

  Zo leuk om te zien hoe je zonder een oog te blinken volledig de haatretoriek van Wilders en de zijnen overneemt “halfdronken slaperige Arabische koopman ” ooit wat gelezen van wat die koopman deed .. O wacht je moet hem wel verachten en verdacht maken .. hij hield je polytheistische geloofsgenoten tegen bij het LEVEND begraven van ongewenste dochters .. Prachtige polytheistische gewoonte toch ??

  Leuk dat het dus niet in de Quran staat , maar nog wel Mohammed’s schuld is .. Wat hij voor vrouwenrechten deed , telt niet .. , Intresant feitje , na hun machtsovername vernoemde de Ummayaden zich juist naar hun Polytheistise voorvader en draaide alle rechten van vrouwen terug . maar het is natuurlijk Mohammeds schuld dat men terug ging naar de gewoontes van je polytheistische geloofsgenoten …

  Je logica is volledig Wildersiaans Bedeijn

 10. Ach Bakrastani, het is mij al wel langer duidelijk dat jij geen bal verstand hebt van de Grieks-Romeinse geschiedenis laat staan de cultuur van de Europese Oudheid. Noch enig verstand van het Byzantijnse (Oost-Romeinse) Rijk.

  Je haalt er de Azteken bij en het levend begraven van ongewenste dochters. Daarmee probeer je makkelijk te scoren. Door Zuid-centraal en Mexicaanse indianen die nog nooit anderen bekeerden noch dat wilden, en Oud-Perzische culturele gewoonten erbij te halen en die te verdraaien alsof alle Polytheïsten dat dus dan ook deden. Dan begin je ook nog te bazelen dat de Islam mensen bevrijd heeft. Wellicht in Medina en het Arabisch schiereiland, maar ik denk niet dat de Oost-Romeinen, de Hellenistische Egyptenaren en andere gehelleniseerde Noord-Afrikanen echt zaten te springen om de legers van de Islam. Ik veracht de koopman Mohammed niet, hij deed wat hij dacht dat goed was en werd daarbij zeer lang financieel gesteund door zijn vrouw.
  Hij deed veel voor vrouwenrechten, was niet, zoals velen denken Anti-Joods of Anti-Christelijk en vond ook niet dat mensen die niet in Allah geloofden dood moesten.

  Dat hele idee is door latere interpretaties van de Quoran en Hadith ontstaan bij volgelingen. Net als bij het Christendom, waar in het Nieuwe Testament nergens te vinden is dat ongelovigen dood moeten staat er ook in de Quoran niets over het willekeurig afmaken van ongelovigen. Wat er wel staat is dat als je aangevallen wordt je jezelf behoort en mag verdedigen.

  Mijn probleem met gelovigen die anderen mogen doden omdat zogenaamd God dat zegt is feitelijk bewijsbaar, nog iedere dag, de laatste tijd in Syrië en Iraq.

  Buiten dat is de Islam nu op het punt waar het Christendom was toen de eerste grote Godsdienstoorlogen begonnen tussen de Katholieken en Protestanten. Reken zelf maar uit.

  Prima als je gelooft dat de Profeet op een mythisch wezen met mensenhoofd duizenden kilometers vloog om in Jeruzalem op de Tempelberg één of andere trap te beklimmen en in de hemel rond te koekeloeren op uitnodiging van Allah, maar de wetenschap logenstraft dat hele visioen binnen één minuut. Wat de Profeet gegeten of gedronken had of juist niet weten we niet dus hoe hij bij dat verhaal kwam weten we ook niet.
  Dat ie bestaan heeft is een historisch feit, net als dat het bestaan van Yeshua Bar Yusef de Nazarener vrij zeker is geweest. Maar of wat er over hen of door hen is overgeleverd dan ook wel of geen steek houdt laat staan mogelijk is zoals bijvoorbeeld de wederopstanding is een kwestie van geloof en niet van kennis of empirisch te toetsen wetenschap. In de oude Islamitische wereld werd er nog waarde gehecht aan kennis en ontwikkeling en stonden wetenschap en Geloof nog naast elkaar zonder problemen. Ook in de Oude Polytheïstische wereld en de Oude Christelijke wereld was dit lange tijd het geval. We danken bijvoorbeeld onze kennis van veel oude Grieks-Romeinse geschriften aan de Islamitische geleerden die ze vertaalden en bewaarden.

  En ja dat was nadat de bibliotheek van Alexandrië was vernietigd door een groep vroege Christenen. Maar het hele gedoe over het letterlijk nemen van de Quoran of niet en daar mensen over doden, (Shia/Sunni, als we de opvolgingskwestie even buiten beschouwing laten) is volledige vergelijkbaar met het gelul over de drieëenheid en of God Jezus, God en de Heilige Geest is of niet. Ook daar zijn mensen om vermoord.

  Dat had je in het Grieks-Romeinse Polytheïsme dus niet. Of je nu Hercules of de Germaanse Hercules-Magusanus vereerde, of je nu Aphrodite of Aphrodite met de baard vereerde. Maakte allemaal geen bal uit.

  Nog even een anekdote over de Isis cultus.
  Tijdens de regering van Tiberius besloot een gelikte Senator dat hij wel ogen had voor de vrouw van een andere man. De vrouw was nogal kuis en ging niet op de avances van de Senator in. Die laatste besloot de Isis priesters om te kopen aangezien de vrouw waar hij op viel nogal in die cultus verwikkeld was. Hij liet een priester de vrouw een boodschap sturen dat Anubis haar wilde spreken en de vrouw ging naar de Tempel waar de man verkleed als Anubis de liefde met haar bedreef. Zij vertelde dat bij terugkeer aan haar man en later was het ook bekend op het forum dat zij aangeraakt was door de God.
  Tot de Senator zijn mond niet meer kon houden en zei : “En jij dacht dat het de God was ? Ik was het, dom wicht !” Welnu, dit kwam de Keizer ter ore. Hij liet de Senator verbannen en schopte de Isis cultus voor ettelijke maanden zoniet jaren de stad uit, de priester en de bemiddelaarster werden geëxecuteerd.

  Ook schopte men van tijd tot tijd, als een soort symbolische reiniging de Joodse bevolking voor een paar weken of maanden de stad uit waarna ze vaak gewoon weer mochten terugkeren. Zelfde gebeurde met waarzeggers al liet Tiberius er vele executeren omdat ze van de goedgelovigheid van de mensen misbruik maakten en hen financiëel uitkleedden.

  Nog een ander voorbeeld is dat tijdens de Romeinse Republiek er een keer een misoogst was geweest waarna men dusdanig boos werd dat men de Godin Ceres eerst liet geselen (het beeld) en daarna maandenlang in de Tempel opsloot, ze mocht er niet meer uit totdat ze wat aan de situatie deed. Toen het weer verbeterde en de gewassen weer gingen groeien mocht ze er uit. Hetzelfde in Grieks-Romeins Egypte. Daar had je twee Goden, man en vrouw. Die woonden in verschillende Tempels en mochten ééns in het jaar bij elkaar op bezoek. Tenzij er een ramp was geweest, want dan ging het zaakje niet door totdat zij er iets aan deden.

  Bidden deden Romeinen niet. Zij gingen naar de Tempel en maakten een afspraak met de respectievelijke God. Doe dit voor mij en ik doe iets voor u. Do ut Des. Ik geef opdat U geeft.

  Monotheïsten snappen deze houding niet. Zij denken vaak in Angst. Een zogenaamde God die liefdevol en Barmhartig is tenzij men niet in hem gelooft, dan ga je naar de hel of wordt op andere vreselijke manieren gestraft. Een God die er niet tegen kan als mensen niet naar hem luisteren en dus maar twee steden in de as legt (Sodom/Gomorra) of die omdat hij het weer eens een keer zat is met de mensheid een zondvloed over de aarde laat stromen, daamee duizenden dodend.

  Fijne God is dat. Prettig figuur.

  Nee dank je.

 11. “Wat mij stoort zijn dié religies dewelke vanuit hun dogma beweren het énige gelijk te hebben en als je niet gelooft wat zij geloven moet je dood. Die religies mogen wat mij betreft keihard aangepakt worden.”
  Een religie en zijn aanhangers zullen altijd beweren dat deze de enige ware is, anders is het geen religie. Het zijn de aanhangers van de religies die ervoor kiezen al dan niet te accepteren dat aanhangers van andere religies de zaken anders zien. Dat geldt zeker ook voor de verschillende stromingen binnen de religies.

  En mijn opmerking over het Jezidisme sloeg op jouw bewering dat “alléén de Joodse tak is niet evangelisch bezig” is.

 12. En daar had je dan ook zeker gelijk in Cornelis !

  Religie, het woord komt van het Latijnse Religio, dat een totaal andere betekenis had.

  Dogma. Wellicht is dat het grote probleem met de Monotheïsten.

  Overigens zijn er wel vele matpartijen geweest tussen bijvoorbeeld Grieken en Joden.
  Zo hadden een aantal Grieken besloten in Caesarea om voor de grap een Apollobeeld in een Synagoge te gaan neerzetten wat de Joden niet pikten en toen ontstond er een enorme rel en vechtpartij waarbij de Joden het onderspit leken te gaan delven.
  Één van hen besloot de Romeinen te waarschuwen, die kwamen en pakten beide groepen ongenadig hard aan wat vele doden tot gevolg had en gingen daarna, toen de orde en de rust hersteld was, er waren geen vechtenden meer over, eens kijken wie er begonnen was en wie wie schadevergoeding moest betalen. En wellicht is dat in landen als Israel ook een keer nodig, of in Iraq en Syrië.

  Maar ja, daar voelt niemand zich toe geroepen.

 13. JJB:

  quoot [ Ik wordt namelijk erg intolerant van religieuze intolerantie, racisme, fascisme en allerlei andere ismen ]

  Gelukkig maar dat die kernwapens goed opgeslagen liggen. Het lijkt hier inmiddels wel jouw privé haatblog tegen alles en nog wat.

 14. Valt wel mee hoor LRD 😉 Ik heb geen enkele behoefte om in Volkel op zoek te gaan naar die krengen.

  En ik haat niet van alles en nog wat. Als Misantroop haat ik alles, inclusief mijzelf.

  🙂

  Maar ik hou wel van jou hoor !

 15. Oh , heerlijk .. voor Polytheisme maar dan wel een ideaalbeeldje van Polytheisme wat zo lief en onschuldig is ( en vrij van realiteit maar goed ) en tegen monotheisme dat volledig verwrongen word tot dan weer een negatieve karikatuur .. Wat is jouw geloofssymbool JJB ?? ik zou een struisvogel , kop diep in het zand , verwachten ..

 16. Niet religie of ideologie zijn verantwoordelijk voor het gedrag van mensen, maar de mensen zelf.

 17. Inderdaad Cornelis .. een mes is om te snijden , maar of het een tumor wegsnijd of een nek doorsnijd is aan de hand die het vasthoud …

 18. Mijn geloofssymbool als ik überhaupt al een symbool nodig zou hebben of zou willen zou zelfs de Arabische letter Sheen kunnen zijn.

  Trotse SHIRK hier.

  En ik ontken zeer zeker niet dat er ook in Polytheïsme rare dingen voorkwamen en komen, maar de aanhangers van het Grieks/Romeins Polytheïsme hebben zich niet schuldig gemaakt aan de gore internationale en massale slachtpartijen waar de volgelingen van het Christendom en de Islam zich aan schuldig gemaakt hebben vanwege bekeringsdrang en het eigen gelijk.

  Verder ben ik het wel eens met Cornelis dat het de mensen zelf zijn die de religie of het geschrevene interpreteren en naar hun eigen hand zetten om anderen te kunnen doden.

  De Grieks/Romeinse religieuze ideeën zijn nooit aan dogma of heilige niet anders te interpreteren dan “de Waarheid” geschriften gekoppeld.

  Verklaar ook eens even waarom die God van de Christenen en de Islam en het Judaïsme (het is namelijk hetzelfde opperwezen) Zijn kop al 2000 jaar niet heeft laten zien noch zijn macht heeft getoond aan de mensheid. We moeten welgeteld twee á drie personen geloven op hun woord. Mozes, Jezus en Mohammed.

  Wat dat betreft staan mijn Goden en Godinnen dichter bij de mens met al zijn fouten, alleen al door hun van tijd tot tijd zeer kinderachtige gedrag dat duidelijk beschreven is in de Grieks-Romeinse mythologie.

  Ze zijn evenwel niet beter of slechter dan jouw God. Ze werken op een totaal andere manier.

  Buiten dat neig ik zelfs van tijd tot tijd tot de visie van Xenophanes.

  De Goden bemoeien zich niet met menselijke zaken.

  Ik neig ook deels naar Agnostische ideeën en het Boeddhisme trekt me soms.

  Ik maak dus liever mijn eigen geloof met de goede zaken uit allerlei andere geloven waarvan het Grieks-Romeinse mij het meest aanspreekt.

  Leven en laten leven. Tolerant zijn en andere Goden respecteren en ze desnoods incorporeren. Todat de ander je het licht in de ogen niet gunt en omdat je een andere mening hebt of in iets anders gelooft meent jou te mogen doodmaken als je je niet bekeert tot zijn of haar ultieme “waarheid”.

  Dus ja. Ik ben voor religieuze tolerantie, maar val je me fysiek aan omdat ik niet wil en hoef te geloven wat jij gelooft krijg je lik op stuk totdat je weer tolerant kan zijn.

  En helaas valt met IS niet te praten, dat hebben ze inmiddels wel duidelijk genoeg bewezen.

  Voor de rest als het om symbolen gaat lijken mij de letters S.P.Q.R. afdoende.
  De adelaar is door de Moffen al verpest, de Fasces door die smerige Visigooth die meende de Romeinse Virtus na te apen maar die alles wat goed was aan Rome volledig verkrachtte met zijn zwarthemden.

 19. Je doet maar Jan Jaap .. en ouwehoer maar lekker door over “religieuze tolerantie ” want daar heb ik bij jou nog nooit wat van gezien .. en idealiseer de Romeinen maar ., die ons zulke leuke dingen als kruizigen brachten , en waar vrouwen en kinderen eigendom waren van ‘de heer des huize” die zelfs hun leven kon nemen zonder zich te hoeven verantwoorden .. En je rascisme , gewoon grappig als het niet zielig zou zijn .. want Mussolini had natuurlijk niet genoeg Romeins bloed .. dat moet wel een Visigoth zijn .. Als ik jou was zou ik iets minder Romeins doen en eens stoppen met wijn uit met lood gevoerde bekers te drinken ..

 20. JJB, misschien kun je eens een eigen blog proberen. “De Waarheid volgens Jan Jaap Bedeijn”

 21. Wellicht Cornelius, wellicht.

  Al Bakrastani, wat weet jij toch weinig van de Oudheid.

  Pater Familias :

  http://en.wikipedia.org/wiki/Pater_familias

  Lees vooral het stukje wat er gebeurde met ouders die hun kinderen of partner doodden.

  Het laten versterven van ernstig gehandicapte kinderen door ze ergens neer te leggen gebeurt in onze maatschappij nog steeds, mede dank zij vruchtwaterpunctie en down test. Dan aborteren veel echtparen gewoon.

  Kruisigen ? Perzische straf die via het Perzische rijk naar de Grieken kwam en later werd overgenomen door de Romeinen en alleen werd uigevoerd op niet-Burgers en slaven, al naar gelang de zwaarte van het misdrijf. Net als de Shiieten Homo’s ophangen in Iran, of de Saudi’s mensen onthoofden en handen afhakken dank zij die oh zo menslievende Sharia.

  Dat Mussolini hoogstwaarschijnlijk Visigothische voorvaderen had genetisch gezien is een feit. Geen enkel mens stamt namelijk af van één voorvadergroep genetisch gezien en het Italisch schiereiland alsmede Europa is een totaal gemengd genetische regio. Zo zaten er bijvoorbeeld mensen uit Syrië in Brittannië, en Bataven in Syrië in Deura Europos, maar ook in Noord-Afrika. Je volslagen ridicule opmerking over racisme houdt dus geen steek aangezien ik een volk belachelijk maak net als dat vele Nederlanders Belgengrappen maken. Dat heeft geen bal met racisme te maken.

  Overigens, en dat spijt me zeer, heeft dit allemaal vrij weinig te maken met het oorspronkelijke onderwerp namelijk of het ingrijpen van Obama tegen ISIS en de IS misdadig genoemd kan worden of niet.

  Ik ben van mening dat het zeer zeker niet misdadig is als de Amerikanen een keer proberen hun eigen rotzooi op te ruimen. Ik vind het eerder misdadig dat Europa niet als één blok bijspringt en er iets aan doet. En wat ik nog misdadiger vindt is dat de Arabische landen weer lekker op hun gat blijven zitten en het Westen de kastanjes uit het vuur willen laten halen.

  Lui en laf vind ik dat.

 22. Nog even voor de goede orde.

  Ik ben tegen slavernij
  Tegen lijf -en doodstraf
  Tegen racisme, nazisme en fascisme
  voor tolerantie en vrijheid van Godsdienst maar tegen bekeringsdrang.

  En over de kruisigingen door IS (het vastbinden van een dode aan een kruis) kan ik kort zijn. Ze doen het verkeerd. Het is een slap aftreksel van wat kruisigen echt inhield. En daar mogen we overigens blij om zijn. IS is en blijft overigens barbaars en primitief en een groep ordinaire moordenaars.

  Blijft verder een feit dat het (in het openbaar) uitvoeren van executies en lijfstraffen, iets dat in een aantal Islamitische landen nog steeds gebeurt, van een barbaarse achterlijkheid is die geen enkel respect laat staan enige tolerantie verdient.

Reacties zijn gesloten.