NVU’ers naar Woonprotest in Utrecht

Hoe serieus we dit moeten nemen weet ik niet, maar Etienne van Basten – alias Etienne Utreg – van de Nederlandse Volks-Unie geeft aan morgen tijdens het Woonprotest in Utrecht aanwezig te zullen zijn. Van Basten is de voormalige ‘jeugdleider’ van NVU, dus het is mogelijk dat er morgen meer nazi’s opduiken in Utrecht. Er wordt overigens voor zover mij bekend niet openlijk gemobiliseerd door NVU en de nazimaatjes van Voorpost hebben aangekondigd in Brussel de stad onveilig te zullen maken. Waarschijnlijk valt het dus alleszins mee. Uiteraard is het sowieso geen reden om dan maar thuis te blijven, maar wees wel een beetje voorzichtig en laat je niet provoceren.