NSU- Nationalsozialistischer Untergrund

Na WO II hebben in Nederland neo-nazi’s grote moeite gehad om een gebouw te vinden waar ze onder elkaar konden zijn. De huiskamer was vaak te klein en zaaleigenaren begonnen er meestal niet aan – omdat er problemen werden verwacht. Maar ook onder de neo-nazi’s was er behoefte om elkaar te ontmoeten, te vergaderen, feest te vieren en te drinken. Dat blijft een diep-menselijke behoefte. Onder valse naam werd nog geprobeerd een zaal of uitspanning te huren, maar vaak werden de eigenaren ingeseind en ging het feest alsnog niet door. Geestelijke racistische uitspattingen over hoe een ras zuiver te houden (de nieuwe campagne van de SGP om overspel tegen te gaan, daar staat men welwillend tegenover [1]) en welke methoden men het beste in kon zetten, dat liet zich allemaal moeilijk organiseren. Tot niet zo lang geleden; de neo-nazi’s en de zgn. revisionisten (diegene die de juistheid van de gebeurtenissen tijdens WO II in twijfel trekken) kregen twee nazikroegen tot hun beschikking.

Want de afgelopen maanden werden maar liefst twee kroegen geopend met een duidelijk neonazistisch imago, “De Nationalist” in Ravenstein en “Rac ‘n’ Roll Place” in Veendam. (Lees hier het hele artikel)

Aan het einde van het hier bovenstaande artikel vraagt men zich terecht af, of die twee kroegen een duurzame voortzetting beschoren is. De msm laten het volkomen links liggen, maar neo-nazi’s zullen ongetwijfeld de processen van Beate Zschäpe, Uwe Mundlos en Uwe Böhnhardt volgen, waarvan alleen Beate Zschäpe nog in leven is. Deze 3 neo-nazi’s waren bijna 7 jaar ondergedoken, onder andere in Zwickau. Het proces tegen Beate Zschäpe heeft nu bijna 200 dagen geduurd en is nog lang niet afgelopen. Wie verder medeplichtig is, daar moet nog onderzoek naar worden verricht en of deze drie mensen eventueel banden met Nederlandse neo-nazi’s hebben gehad zal waarschijnlijk nooit duidelijk worden. Wat we van Pegida weten is, dat Nederlanders contact hebben met Duitse neo-nazi’s. Is de veronderstelling dat de wereld van de rechts-extremisten internationaal van karakter is, een gewaagde veronderstelling? Breivik baseerde zich op de ideeën van de Grote Blonde Lijder, die op zijn beurt de Amerikaanse leiders van de Tea Party kent.

“Döner- morde”, in die zin het equivalent van de “Hofstad-groep”, dat is framing. In Duitsland schrijven journalisten zich de vingers blauw over Beate, Uwe en Uwe, maar waarom pikken hier de media daarvan niets op? Misschien gebeurt er nooit wat in Europa? En als er wat gebeurt, dan alleen in de Engelstalige ruimte – een andere taal niet ‘sexy’ genoeg?

http://www.br.de/nachrichten/nsu-prozess/index.html

http://blog.zeit.de/nsu-prozess-blog/

[1] In een nazistisch blog werd hier gewag van gemaakt. Krapuul linkt niet naar nazistische blogs, vandaar geen link.