Not a Religion

Dit is een gastbijdrage van Lieke

Staat er een berichtje over dat Wilders een boek gaat schrijven (was al gepland halverwege 2010 met als werktitel: not a religion) begint iedereen over de islam. Begrijpelijk misschien, maar het bericht zelf verdient meer aandacht. Het komt uit een interview in de Telegraaf. Wat citaten:
„Het boek is vooral voor de Amerikaanse markt en gaat erom hoe wij de islamisering wereldwijd beter kunnen bestrijden.”

“We kunnen in Nederland een hoop doen, maar we willen ook internationaal een signaal afgeven aan de Arabische wereld dat er stevig wordt teruggevochten door een partij die hier veel te vertellen heeft.
“We willen in ieder geval dan ook de International Freedom Alliance, zeg maar die anti-islamorganisatie, echt van de grond gaan brengen. Dat wordt heel groot.

De taal is nog al dreigend, spierballentaal.
voor welke markt deze taal precies bedoeld is? Nederland VS of Arabische wereld?

In de discussies over of GW fascistoïde trekjes verweten mocht worden was de conclusie dat GW niet de democratie wil ontmantelen én dat hij geen geweld voorstaat. Ik weet ook wel dat praten over strijd niet direct daadwerkelijk strijd oproept. Echter praten over strijd roept het mentale beeld van strijd wel op.

Volgens Jaques Semelin, de genocide-deskundige die aan het woord kwam in de Zembla-docu: Wilders profeet van de angst; gaat aan ieder bloedbad waarbij burgers elkaar naar het leven staan een mentaal proces vooraf waarin een vijandbeeld wordt geschapen. Uiteindelijk ontstaat een beeld van een dermate groot gevaar dat slechts door vernietiging van dat gevaar het eigen voortbestaan gered kan worden.

Dit klinkt wel heftig, is het ook. Het goeie nieuws is dat dat proces als het eenmaal in gang is gezet niet per definitie tot het einde toe wordt afgerold. Er is een grote afstand tussen erover praten en het daadwerkelijk doen. Er is nog volop kans dat door toeval of andere factoren de richting naar bloedige strijd wordt afgesneden.

Dat neemt niet weg dat het proces dat zich hier en nu afspeelt een proces van mentale beeldvorming is, wat het in zich heeft ahw de geesten rijp te maken voor een strijd. Het vijandbeeld is neergezet, een mythe over de eigen identiteit in het leven geroepen; de ander verdacht gemaakt en het gevaar dat we worden overspoeld door een wezensvreemde cultuur is neergezet.

Wilders roept niet op tot fysiek geweld, maar refereert er wel aan, misschien wel steeds vaker. Door gewenning valt het niet meer op, roept het ook geen zorg of verontwaardiging op, waardoor de ruimte groeit voor nog verontrustender uitlatingen, die dan ook niet meer opvallen.

Ik ga er niet van uit dat Wilders willens en wetens aanstuurt op een bloedig conflict, in Nederland, Europa of wereldwijd, maar de situatie in de wereld is nou ook niet direct rooskleurig te noemen. We zitten niet echt te wachten op iemand die olie op het vuur gooit.

Jacques Semelin vat zijn eigen werk aldus samen: (citaat uit Zembla- docu) “Geen enkel land is gevrijwaard tegen etnisch geweld. Wat daarvoor nodig is, is een economische crisis, een immigratieprobleem en een politicus die daar zondebokken voor aanwijst.”

ter enige geruststelling.
” Voor mij zijn woorden niet onschuldig. Dus de radicale aard van uitlatingen kan leiden tot acties tegen de groep. Maar het hoeft niet.”
Maar voor zover het wel plaatsvindt wordt dat mede mogelijk gemaakt doordat het wordt toegelaten, gedoogd om in goed Nederlands te zeggen.

Laat ik er als nieuwjaarswens aan toevoegen dat de weerstand tegen haat en verdeeldheid zaaien in 2011 mag groeien. Dat we in plaats verdeeldheid zaaien de sociale verbanden tussen alle burgers gaan versterken.

Je kunt een artikel van de hand van Semelin hier lezen.  ‘T Is in het duits, maar wat mij betreft zeer de moeite waard.

12 gedachten over “Not a Religion”

 1. Israël bestaat bij gratie van de steun van het Westen. Voor Israël is het dus belangrijk een angstbeeld van de islam te blijven scheppen in het Westen, aangezien hun directe vijanden islamitische landen zijn.

  Wilders is een van de mensen die hier nuttig voor is, wellicht gedeeltelijk uit eigen beweging en eigen populistisch belang, maar misschien ook aangestuurd door Israël.

  Het blijft belangrijk de financiers van de PVV te leren kennen.

 2. Lieke dank voor je verhelderende stuk!

  #1 Laurent, inderdaad, de financiers zouden verplicht bekend moeten maken als het buitenlandse zijn. Dat betekent buitenlandse inmenging in binnenlandse politiek! Dat moet nou verboden worden!

 3. De ideologie die extremistische islamieten (en veel gematigder islamieten) er op na houden, voldoet aan de kenmerken van een zowel religieuze als politieke ideologie.

  Op beide fronten vind ik persoonlijk dat deze ideologie vooral overbodig is, niet de moeite waard is om je tijd aan te verdoen. Er zijn mijns inziens interessantere geloven (denk aan boeddhisme, humanisme, wetenschappelijk denken, modern hindoeïsme, sikhisme en christendom) en ook interessantere politieke ideologieën (denk aan democratie, liberalisme, sociaaldemocratie en transhumanisme). Niettemin staat het een ieder vrij hier anders over te denken.

  We hebben hier al politieke ideologieën en religies die goed voldoen, de Nederlanders een goed leven geven en opvoeden tot goede en gewaardeerde medemensen. Er is in Nederland slechts een probleem wat betreft de absurde privileges die religieuze wanen genieten. Jammer dat Wilders zich hier niet op richt.

 4. Verrekijker Schreef:

  De ideologie die extremistische christenen (en veel gematigder christenen) er op na houden, voldoet aan de kenmerken van een zowel religieuze als politieke ideologie.
  Op beide fronten vind ik persoonlijk dat deze ideologie vooral overbodig is, niet de moeite waard is om je tijd aan te verdoen. Er zijn mijns inziens interessantere geloven (denk aan boeddhisme, humanisme, wetenschappelijk denken, modern hindoeïsme, sikhisme en christendom) en ook interessantere politieke ideologieën (denk aan democratie, liberalisme, sociaaldemocratie en transhumanisme). Niettemin staat het een ieder vrij hier anders over te denken.
  We hebben hier al politieke ideologieën en religies die goed voldoen, de Nederlanders een goed leven geven en opvoeden tot goede en gewaardeerde medemensen. Er is in Nederland slechts een probleem wat betreft de absurde privileges die religieuze wanen genieten. Jammer dat Wilders zich hier niet op richt.

  Vind je het zo goed? Past zeker beter bij je?

 5. Nexus m. Schreef:

  Verrekijker Schreef:
  De ideologie die extremistische christenen (en veel gematigder christenen) er op na houden, voldoet aan de kenmerken van een zowel religieuze als politieke ideologie.
  Op beide fronten vind ik persoonlijk dat deze ideologie vooral overbodig is, niet de moeite waard is om je tijd aan te verdoen. Er zijn mijns inziens interessantere geloven (denk aan boeddhisme, humanisme, wetenschappelijk denken, modern hindoeïsme, sikhisme en christendom) en ook interessantere politieke ideologieën (denk aan democratie, liberalisme, sociaaldemocratie en transhumanisme). Niettemin staat het een ieder vrij hier anders over te denken.
  We hebben hier al politieke ideologieën en religies die goed voldoen, de Nederlanders een goed leven geven en opvoeden tot goede en gewaardeerde medemensen. Er is in Nederland slechts een probleem wat betreft de absurde privileges die religieuze wanen genieten. Jammer dat Wilders zich hier niet op richt.

  Vind je het zo goed? Past zeker beter bij je?

  Je bent klaarblijkelijk zelfs te gehaast (of te lui, of te dom) om alle verwijzingen aan te passen. Sorry, maakt een beetje wat minder begaafde indruk.

 6. #3 Je reactie is off-topic. Het gaat helemaal niet over de inhoud van christelijke leer, islam of eender welke religie of ideologie dan ook.Het gaat zelfs niet over de ideologie van GW
  Er is een proces gaande (o.a. gestimuleerd door GW) dat in het slechtste geval kan uitmonden in een horror-scenario. Beter dit proces tijdig te stoppen.
  Discussie over ideologie of religie en of godsdient een zegen of vloek zijn voor de mensheid mag interessant zijn, maar is niet het onderwerp.
  De kernvraag is simpel: Wil je bijdragen aan geweld of aan geweldloosheid?
  In iedere religie en ideologie zien mensen al naar gelang hun goeddunken reden voor zowel het een of het ander en wordt de leer gebruikt om hun keuze te rechtvaardigen is dus feitelijk van ondergeschikt belang.

 7. Het misleidend om te stellen dat de Islam een religie of een ideologie is. Alle religies zijn immers ideologieën. Elke religie kan een theocratie voortbrengen of een innige verstrengeling met een overheid in een of meer landen aangaan. Het Zen Boeddhisme is op het oog een onwaarschijnlijke kandidaat. Niettemin is deze religie een grote steun geweest voor het Japanse Fascisme. Het heeft daarnaast in de jaren “90 nog een moorddadige terroristische sekte voortgebracht.

  De zogenaamde argumenten tegen de Islam als religie zijn ook vrijwel allemaal op het Jodendom van toepassing. De Islam is niet inherent militanter dan het Jodendom, Hindoeïsme, Sikhisme of Asatru. De laatste twee hebben zelfs een grotere basis voor een krijgscultus dan de Islam, maar daar hoor je nooit iemand over.

  Ik denk zelf dat Wilders wel degelijk een conflict wil provoceren. Er hoeft maar een Moslim een aanslag te plegen in Europa en hij kan weer roepen hoezeer hij gelijk heeft.

 8. doet me denken aan een ander boek van ongeveer 75 jaar geleden, die richtte zich echter op het geloof wat toen het lijdend voorwerp was en nu het meewerkend voorwerp. Ik weet dat het een hellend vlak is om dit soort vergelijkingen te trekken maar er zijn veel mensen die geloven dat de geschiedenis zichzelf blijft herhalen omdat wij niet van onze fouten leren…en in dat licht trek ik de vergelijking wel.

 9. Een van die lessen is dat stilzwijgend toekijken hoe de samenleving/ openbare opinie afglijdt naar het aanwijzen van een zondebok voor alles wat niet goed gaat, dit kan leiden een sneeuwbal- effect , waarbij een bepaalde groepering
  “Dat kan in de woorden van Staub, gaandeweg leiden tot het uitsluiten van slachtoffers van het morele universum, waardoor morele waarden en menselijke overwegingen niet meer op hen van toepassing worden verklaard.”

  “De theorie van Staub heeft ook een positieve kant: het omgekeerde werkt ook. Zodra een paar toeschouwers hun passiviteit loslaten en boos worden, beginnen ook anderen het op te nemen voor de slachtoffers.”

 10. @11 had het onderzoek niet gelezen en het linkje werkt niet meer….

  er zijn zoveel zaken waar ik me zorgen om maak. De gewenning aan de retoriek van Wilders. De manier waarop dit wordt overgenomen door zijn aanhang. Het blinde vertrouwen dat Wilders het antwoord is op alles wat er maar niet goed gaat. Het uitsluiten van een bevolkingsgroep. Het recht praten wat krom is door de achterban, de dubbele moraal en het verharden van de maatschappij. De ondersteuning door bepaalde media…ik kan nog wel effe doorgaan.

  Maar soms zie je ook wel positieve dingen gebeuren, bijvoorbeeld de enkele kritische reactie die wel op de telegraaf verschijnt….dan denk ik dat er gelukkig ook nog telegraaf lezers zijn die niet met de grote stroom meedrijven. En zo zullen er nog wel meer reacties zijn, maar die stranden op de ijverige moderator….er schijnt namelijk een ongeschreven huisregel te zijn dat je niet Wilders-kritische opmerkingen mag maken…..

Reacties zijn gesloten.