NOS: gebrek aan sociale huurwoningen is te wijten aan vluchtelingen

Volgens de NOS is het tekort aan sociale huurwoningen te wijten aan de tsunami van vluchtelingen waar Nederland door overspoeld wordt.  Er komen meer vluchtelingen naar Nederland, die vaker mogen blijven. Gevolg is dat de wachttijd voor een sociale huurwoning oploopt, meldt de NOS.

Eh, nee. Er is geen tekort aan sociale huurwoningen omdat er veel vluchtelingen naar Nederland komen. Er is een tekort aan sociale huurwoningen omdat corporaties een groot deel van hun bestand aan sociale huurwoningen in de verkoop gegooid hebben.  Een ander deel is gesloopt of staat op de nominatie om gesloopt te worden.  Daarnaast worden er amper nog sociale huurwoningen gebouwd. Uit cijfers van het Centraal Fonds Volkshuisvesting blijkt dat het aandeel sociale huurwoningen in 2013 gedaald was van 28% naar 19,3%.  Het aandeel dure huurwoningen in de sociale huursector met huurprijzen tussen de 574 en 681 euro verdubbelde  van 5,2% naar 10,4%.  De Friese woningcorporaties Elkien en WoonFriesland  bieden geen woningen meer aan beneden de 400 euro, vrijwel alles is duurder dan 500 euro.

Het tekort aan sociale huurwoningen wordt dus niet veroorzaakt door vluchtelingen, maar doordat de corporaties  een groot deel van hun bestaande vooraad ófwel hebben vernietigd ófwel in de verkoop hebben gegooid.  Doe daar eens iets aan, corporaties en gemeenten, in plaats van de verantwoordelijkheid voor jullie  falen af te wentelen op mensen die van huis en haard verdreven zijn en niks meer bezitten.