Noors oliebedrijf stopt investering in Canadese teerzanden

Het Noorse oliebedrijf Statoil trekt zich helemaal terug uit de exploitatie van Canadese teerzanden en boekt daarmee een verlies van een half miljard dollar. Milieuverenigingen spreken van een overwinning voor het klimaat.

De Canadese provincie Alberta zit op de derde grootste olievoorraad ter wereld, maar de zware olie in de bodem is er vermengd met zand. De ontginning vraagt enorme hoeveelheden water en gaat gepaard met zware vervuiling en een enorme klimaatafdruk.

Het Noorse oliebedrijf Statoil, tien jaar geleden nog een van de grootste Europese investeerders in de Canadese teerzanden, houdt het nu voor bekeken. Het verkoopt al zijn activiteiten aan het Canadese bedrijf Athabasca en incasseert daarbij een verlies van 500 tot 550 miljoen dollar. Volgens Statoil, dat actief is in 37 landen en meer dan 20.000 werknemers telt, moet deze verkoop kapitaal vrijmaken voor andere investeringen in een sterk veranderde energiemarkt.

Door de beslissing verkleint Statoil ook de eigen klimaatafdruk en stelt het zich minder bloot aan de gevolgen van het Klimaatverdrag COP21 van Parijs. “Het einde van onze teerzandactiviteiten verandert niet alleen onze kostenstructuur, maar ook de curve van onze uitstoot”, twitterde Bjørn Otto Sverdrup, vicevoorzitter van de groep en verantwoordelijk voor duurzaamheidsbeleid.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be