Noordpool mogelijk deze nazomer ijsvrij

Voor alle klimaatsceptici onder u: dit jaar kan de Noordpool mogelijk voor het eerst in HONDERDDUIZEND jaar zonder zee-ijs komen te zitten. Dit wordt voorspeld door Professor Peter Wadhams, hoofd van de Polar Ocean Physics Group aan de universiteit van Cambridge.

Op 1 juni van dit jaar was er slechts 11,1 miljoen vierkante kilometer aan ijs vergeleken met het gemiddelde van de laatste 30 jaar van 12,7 miljoen vierkante kilometer. Dat is een gebied van zes keer Groot-Brittannië.

“My prediction remains that the Arctic ice may well disappear, that is, have an area of less than one million square kilometres for September of this year,” he said.
“Even if the ice doesn’t completely disappear, it is very likely that this will be a record low year. I’m convinced it will be less than 3.4 million square kilometres [the current record low]. (Independent)

Het resterende ijs binnen de Poolcirkel is dan nog te vinden rond eilanden bij de Canadese noordkust. Onder andere extreme gevolgen als tornado’s buiten het seizoen in Noord-Amerika en de zware overstromingen in Groot-Brittannië worden gekoppeld aan het opwarmen van het poolgebied.

Het meest onrustbarende van het verdwijnen van het poolijs is dat het een zichzelf versnellend effect is. Sneeuw en ijs weerkaatsen namelijk bijna alle zonlicht, maar een donkere zee absorbeert het, waardoor de opwarming nog verder aangejaagd wordt.

Uit deze tekst van het KNMI is op te maken dat een en ander veel sneller optreedt dan men verwachtte:

In 2007 verwachtte het IPCC dat er voor het eerst een ijsvrije Noordpool zou zijn in de zomer rond 2100. Meer recent onderzoek geeft aan dat er een gerede kans is dat de Noordpool al vóór het midden van deze eeuw ijsvrij wordt in het zomerminimum. Dit betekent dat er op de Noordpool dan geen dik, meerjarig ijs meer over is, maar dat al het nog aanwezige ijs resteert uit dezelfde winter. (KNMI)

En volgens Peter Wadhams gaat het dus al vèr voor het midden van de 21e eeuw gebeuren.