Nooit meer terug naar mijn oude school

Toen ik er terechtkwam als leerling was het net omgezet van de Derde Vijfjarige H.B.S. naar lyceum, Van der Waalslyceum heette het dan. De oorspronkelijke naam bleef leven in de afkorting van de korfbalvereniging die er ontstaan was, DDV.
Toen ik de school verliet werd zij – de Mammoetwet sloeg toe – de Van der Waals Scholengemeenschap.
De natuurkundige werd in latere jaren beroofd van zijn school, toen werd het ’t Amstellyceum. Niet genoemd naar de rivier, die niet zo dichtbij is, maar naar de brouwerij die er ooit naast zat (’s middags kon je de brouwluchtjes binnen ruiken.)

Alles en iedereen woelt hier om verandering, zeker in eh onderwijs. Hoe lang ben ik dan niet op de Mauritskade geweest? Er is een hele vleugel Frisse Nieuwbouw aangebouwd en de school heet nu Metis Montessori Lyceum. Ongetwijfeld iets met winstoogmerk.
Nooit meer terug naar die rotschool? Zelfs een reünie zal er niet meer inzitten op deze manier.

(Ik heb mijn spoor op de school achterlaten in de vorm van de naam van de schoolkrant, Koeterwaals, in plaats van het ongelofelijke Vivariaties. Dat was nog heel wat, de naam bleef nog voortbestaan in de Amstellyceumtijd. Schoolkranten, bestaan die nog?)

I remember the thirty-five sweet goodbyes
When you put me on the Wolverine
Up to Annandale
It was still September
When your daddy was quite surprised
To find you with the working girls
In the county jail
I was smoking with the boys upstairs
When I heard about the whole affair
I said oh no
William and Mary won’t do

[Refrein:] Well I did not think the girl
Could be so cruel
And I’m never going back
To my old school

Oleanders growing outside her door
Soon they’re gonna be in bloom
Up in Annandale
I can’t stand her
Doing what she did before
Living like a gypsy queen
In a fairy tale
Well I hear the whistle but I can’t go
I’m gonna take her down to Mexico
She said oh no
Guadalajara won’t do

[Refrein]

California tumbles into the sea
That’ll be the day I go
Back to Annandale
Tried to warn you
About Chino and Daddy Gee
But I can’t seem to get to you
Through the U.S. Mail
Well I hear the whistle but I can’t go
I’m gonna take her down to Mexico
She said oh no
Guadalajara won’t do

[Refrein]


My old school, Steely Dan, 1973