Noodkreet: Ghena (12) moet AZC Nijmegen verlaten, jouw hulp is nu nodig!

1 februari moet de 12-jarige Ghena samen met haar gezin het AZC in Nijmegen verlaten. Overplaatsing naar het AZC in Katwijk, dat betekent terug naar Palestina. Dit gezin woont al vier jaar in Nederland! Het is onverteerbaar, ze zijn geworteld en hebben een sociaal netwerk opgebouwd.

Wij

Leerlingen, leerkrachten, ouders van OBS de Muze Nijmegen, mensen die meeleven en andere betrokkenen

constateren

  • dat er heel veel Ghena’s in Nederland zijn. Wij willen hen een gezicht geven. Want we zien wat de impact is op hun levens en op dat van hun families, maar ook op hun vrienden en vriendinnen en de leerkrachten en medeleerlingen op school.
  • Het zou niet moeten uitmaken waar deze kinderen vandaan komen, het zou moeten gaan om waar ze naar toe gaan!

en verzoeken

dat de verhuizing van het gezin van Ghena naar Katwijk en de daaropvolgende uitzetting wordt heroverwogen. We willen hen helpen om hier te blijven. De tijd dringt. Vandaar deze noodkreet aan u. Wat zou de Gemeente Nijmegen in deze kunnen betekenen?

  • Tekenen
  • De uitgelichte afbeelding is ontleend aan de site van de petitie