Nivellering en arbeidsverdeling

De kloof tussen arm en rijk is in de afgelopen 30 jaar gegroeid, en sneller dan men tot nu toe dacht. Vooral de onderste 10%, veelal mensen met uitkeringen, zijn achtergebleven. Degenen die er het meest op vooruit gingen zijn de allerrijkste 23%.

Mensen die dit helemaal fantastisch vinden zijn bijvoorbeeld Sybrand van Haersma Buma en Alexander Pechtold. Er dreigt nu namelijk een beetje teruggenivelleerd te worden van deze schandalige ontwikkeling, en het gehuil van die twee erover is niet van de lucht. Nivellering een doel noemen mocht Samsom al niet eens doen van deze twee. Ben je gek zeg, welvaart een beetje gelijkmatig verdelen, hoe kom je erop dat dat een streven zou moeten zijn?

De VVD vindt dat natuurlijk ook, maar die moeten zich omwille van hun monstercoalitie met de PvdA een beetje inhouden.

kapitalist
Uw CEO

Nee, bánen, daar gaat het om, bánen, zo dreinde Buma gisteren de hele dag door. Dat u en ik zich vooral maar het schompes mogen werken tot liefst ons zeventigste jaar, voor zo weinig mogelijk geld. Want pas als je een báán hebt, heb je een zinnig leven. Gewoon opstaan en je gelukkig voelen omdat je opgestaan bent en een beetje in de zon kunt zitten is niet de bedoeling, want dan gaat dat derde vakantiehuis van uw CEO niet door, of haalt uw manager zijn target niet en moet hij nog een jaar extra in zo’n pauperige BMW 3 – serie rondrijden in plaats van een 5. Als de geachte werkgevers u en mij niet tegen slechts minimale kosten in kunnen huren, huren ze ons daarom liever helemaal niet in.

Wij hebben veel van het zware werk dat onze ouders, grootouders en voorouders moesten doen weggemechaniseerd en ge-automatiseerd, en dat is een goede zaak. Volledige werkgelegenheid komt er dan ook nooit meer en dat hoeft ook niet. Wat er moet worden losgelaten is die koppeling tussen bestaansrecht en werk. Dat, óf werkgevers moeten hun werk niet meer bij een zo’n klein mogelijke groep mensen concentreren, die ze vervolgens 40 of meer uur per week over de kop proberen te jagen, maar het gelijkmatig over de bevolking te verdelen. Ar-beids-ver-de-ling ja, uit de tijd dat de PvdA nog een linkse partij was.

29 gedachten over “Nivellering en arbeidsverdeling”

 1. Hoe zie je dat voor je, Laurent ? Wat bedoel je eigenlijk met het loslaten van de koppeling tussen bestaansrecht en werk ?
  Kijk, ik vertik het namelijk om meer dan veertig jaar te werken en in die tijd zo’n 50% van mijn arbeidsrevenuën af te dragen om in het levensonderhoud te voorzien van mensen die vinden dat ze zonder te werken dezelfde of min of meer dezelfde financiële rechten hebben.
  Of wil je het wettelijke minimumloon loslaten ? Want dan komen er veel banen bij en krijg je vanzelf weer, nagenoeg, volledige werkgelegenheid en is de door jou gewenste arbeidsverdeling een feit.

  Een groot deel van de huidige werkloosheid betreft mensen met verkeerde danwel ontoereikende kwalificaties en mensen die onvoldoende productief zijn in verhouding tot hun loonkosten.

 2. @1

  Heeft u het verhaal van Laurent eigenlijk wel gelezen? En nog beter, ook begrepen? Blijkbaar niet, u bestaat blijkbaar alleen om te werken en chagrijnig te worden over het afstaan van een deel van uw “arbeidsrevenuen”. U begrijpt in het geheel niet dat deze 50% helemaal niet dient om in het levensonderhoud van anderen te voorzien! Het grootste deel van die 50% gaat naar stompzinnige doeleinden met niet in de laatste plaats het aanschaffen van oorlogstuig en het voorzien van de bovenste 20% rijkste Nederlanders van nog meer inkomsten! In uw optiek, niet vreemd voor een duidelijk PVV adept, is het de schuld van mensen welke, om wat voor reden dan ook, niet kunnen voldoen aan de waanzinnige eisen van de geld-elite op het gebied van produktie en loonkosten! Is het nooit bij u opgekomen welke waanzin zit achter het idee dat produktie, en daaraan gerelateerd winst, ieder jaar moeten groeien? En als het niet de beoogde winstgroei maakt het “verlies ” genoemd wordt? Zal wel niet want in uw gedachtenwereld is het onheil in de wereld de schuld van een ander. Nooit die van uzelf. Typisch PVV.

 3. @Liera: er zijn 600.000+ werkelozen en een dikke 100.000 vacatures.Conclusie: als je werk op de huidige manier organiseert kan er nooit werk voor iedereen zijn. Als je daarvoor kiest mag je mensen die geen werk hebben er niet voor straffen door ze op een houtje te laten bijten. Dat is die ontkoppeling. Het is meestal geen bewuste keuze van mensen om ‘onrendabel’ te zijn.

  En als je die koppeling niet wilt loslaten zul je inderdaad alle werk over de hele bevolking moeten verdelen, en inderdaad met veel kleinere inkomensverschillen dan nu. Niemand is zelfs maar tien keer zo waardevol als iemand anders, terwijl er hier inkomensverschillen van een factor honderd zijn. Elders in, en ook vergeleken met de rest van, de wereld is het nog veel extremer.

 4. Klopt als een bus volledige werkgelegenheid is een illusie of een drogreden. Arbeidsethos heeft niks te maken met productiviteit ten behoeve van de bezittende klasse. De meeste mensen willen intrinsiek iets bijdragen wat van waarde is. Dat is niet alleen te meten in geld of de revenuën van arbeidsproductiviteit in loondienst of de opbrengsten van bezittingen.
  Gewoon iedereen een onvoorwaardelijk basisinkomen, daarmee los je een boel problemen op.
  http://basisinkomen.nl/wp/

  Belangrijk is om niet vast te blijven zitten in dogma’s en overtuigingen uit een tijdperk dat voorbij is

 5. Laurent, laat het wettelijke minimumloon los en de volledige werkgelegenheid komt weer in zicht. Maar moet je dat willen ?

 6. @5 Zoals hier in Duitsland, bedoel je?
  Hier worden minimumlonen juist langzaam weer ingevoerd, omdat het zelfs de neo-liberalen hier wat te gortig werd met de loondumping.

 7. @6 Cornelis,

  Wat is de voornaamste reden voor de mogelijke invoering van het minimumloon? Is dat druk van de vakbeweging of zijn het teruglopende binnenlandse bestedingen die de ondernemers zorgen baren?

 8. er is een politieke party die het onvoorwaardelyke basis inkomen als eeen belangryk punt kent :DE GROENEN.

  zoals #4 duidelijk schryft is een volledige werkgelegenheid door de huidige stand van de techniek niet meer te verwachten.

  stront kun je scheppen maar banen scheppen is propagandistische bralpraat.

  nivileer de topverdieners met 80% belasting….
  maar pak niet de middenmoters aan.

 9. @7 Zowel als ook. Er zijn in bepaalde branches minimumlonen ingevoerd, niet algemeen. Het initiatief is uit de vakbonden gekomen, maar de branche-organisaties hadden er wel oren naar. Ook om niet als uitbuiter bekend te worden.

 10. Laurent heeft wensen, maar geeft niet aan hoe hij de realisatie van die wensen vorm wil geven. Kijk, bij nivelleren kan ik me wel iets voorstellen. Dat doe je via belastingen en dat gebeurt nu al. Maar hij wil dat werkgevers arbeid anders gaan verdelen, maar geeft niet aan via welk coördinatiemechanisme dat moet verlopen. Mijn voorstel ligt dan het meest voor de hand, namelijk laat het wettelijke minimumloon los en de werkloosheid zal pijlsnel dalen.
  In reactie op Duif zou ik willen zeggen: wie betaalt het basisinkomen ? Uiteindelijk drijft onze hele collectieve sector op de toegevoegde waarde die in de particuliere sector verdiend wordt. Hoe hoog moet dat basisinkomen dan zijn ? En willen mensen dan nog wel gaan werken ? Zo niet, dan is het sprookje van het basisinkomen gauw uit.
  Duif heeft het over dogma’s uit een tijdperk dat voorbij is. Het lijkt wel of de jaren zestig weer voorbij komen. Echter, toe bleek het niet waar te zijn en nu ook weer niet. Een tijdperk is niet voorbij door simpelweg te roepen dat het voorbij is.

 11. Oh ja, Duif, wil je tegenover het basisinkomen een arbeidsplicht stellen ? Of mag je ook werk weigeren en toch aanspraak maken op een basisinkomen.

 12. En op Links regeer ik maar niet. Hij verwijt mij niets te begrijpen (dat is oké) om vervolgens een uiterst warrig verhaal op te hangen over mijn gemoedstoestand en vermeende politieke voorkeur

 13. Ik zou een minimum- én maximumloon instellen. Iedereen die meer wil verdienen flikkert maar op naar de VS, ga daar maar eens kijken hoe fantastisch een keiharde meritocratie werkt. Elke week schiet er wel een of andere doorgeslagen fguur een stel ex-collega’s dood.

  Maar, zolang dat allemaal niet te realiseren is moeten we er zorg voor dragen dat mensen die geen werk krijgen fatsoenlijk kunnen leven, en fatsoenlijk leven kan niet van 650 euro per maand, wat de bijstand momenteel is bijvoorbeeld.

 14. Prima stuk Laurent,

  Ergens in de jaren zestig, toen ik net om de hoek kwam kijken las ik in een krant dat we in de toekomt door de opkomst van de automatisering maar een fraktie van de dag zouden hoeven te werken.

  Hoe anders is het resultaat. Velen ploeteren voor een miezerig inkomen, terwijl anderen onvoorstelbaar rijk zijn geworden, er een overproduktie is die constant maar weggezet moet worden.

 15. Ik denk nog steeds dat er voor dat men tot nivellering zou willen komen, moet men eerst de grandioze belastingontduiking en fraude met belastinggeld aanpakken die telkens weer in de hoogste regionen van onze kasten maatschappij word gepleegd.

  Andere landen zijn in dezen ons voor gegaan en het is gewoon kwestie van goede wil omdat de wetgeving bestaat er grotendeels.

  Naar schatting zijn er minimaal 2000 miljarden aan ontdoken belastinggeld in financiële paradijzen gestopt. Is er niet de tijd dat de regering iets er aan gaat doen?

  Dan is de crisis voorbij.

 16. @12
  Dat u niet wenst te reageren op mijn stuk zegt meer over uw onvermogen tot begrip dan dat het iets zegt over mijn stuk. U reageert ook al niet op mijn opmerking dat 50% van uw salaris naar mensen gaat welke niet werken. Omdat u hier gewoon over jokkebrokt? U beseft niet dat hoe langer uw werkweek wordt hoe eerder u in armoede valt? Met uw redenatie hadden werkers in India of Banglades allang miljonair moeten zijn! Gezien hun werkweek! Merkt u daar iets van? Denkt u dat als u 40 of meer uren werkt het product dat u wenst te kopen goedkoper wordt? Heeft u zich nooit eens afgevraagd wie bepaald hoeveel werk u moet verzetten om zelfs maar een bepaald welvaartsniveau te handhaven? En dat u voor zelfs maar het handhaven van dat niveau steeds langer moet werken? Voor het hele systeem van vraag, aanbod en prijzen hebben ze een woord bedacht, MARKTWERKING! En dat heeft niets te maken met de werkelijke waarde van producten of arbeid! In feite is het zo dat degene in ons land welke steeds meer uren werkt om steeds meer luxe aan te schaffen een dief is van middelen van bestaan van andere mensen! U en met u vele anderen worden gehersenspoeld door een kleine elite welke de werkelijke macht en welvaart in de wereld bezitten en dat graag zo willen houden!

 17. stel het minimum salaris is 1500 euro en het ONVOORWAARDELYK basis inkomen is 1000 euro dan hoeft een baas(werkgever) nog maar 500 byte betalen
  ergo de loonkosten worden veel lager.

  het grote probleem is echter dat wy momenteel allerlei uitkeringeen hebben met by behorende amtenaren zodat creative lieden zo wie zo al een arbeidsloos inkomen hebben.
  In diverse landen in europa wordt het idee van een onvoorwaardelijk basis inkomen serieus bestudeerd.

 18. @19
  En tegelijk een herverdeling van werk! Het is van de zotte dat de een 80 uur werkt voor een baas en een ander werkloos is!

 19. Ter aanvulling:
  1: structueel overwerk is diefstal van werkgelegenheid!

  2: Betaald werk verrichten na pensionering is diefstal van werkgelegenheid

  3: Vrijwilligerswerk verrichten bij instellingen welke eerst reguliere weknemers/sters heeft ontslagen is diefstal van werkgelegenheid.

  4. Lieden welke een wachtgeldregeling genieten en betaald adviseurs werk verrichten zijn dieven!

 20. “Volledige werkgelegenheid komt er dan ook nooit meer en dat hoeft ook niet. ”
  Klopt. Alleen..in de neo-liberale horrormaatschappij van pvda kindermisbruiker voor politieke misleiding Samsom, pvda schedelmeter Asscher en d66 bankenmeneer Boele Staal welke o zo misleidend ‘participatiesamenleving’ wordt genoemd tegenwoordig, betekent dat dat er een heleboel ‘overbodige’ mensen zijn – dat mensen als wegwerpartikelen gezien worden door een paar rijken – die letterlijk mogen verrekken.
  Ook op wereldschaal tracht men die ‘participatiesamenleving’ gestalte te geven. Wie dat niet ziet zitten kan kan raketten afgevuurd vanuit drones op zijn dak verwachten of kruisraketten op de hoofdstad van zijn land.

 21. Dit wordt zó flauw en leest zó vermoeiend al die kwalificaties als “schedelmeter”en “bankenmeneer” en “neo-liberale horrormaatschappij”.
  We weten het onderhand wel. Maar reageer je lekker thuis af.
  Het is niet leuk, niet origineel, het is voor iedereen hinderlijk.

 22. Het is allemaal oersaai en vermoeiend maar toch komt Liera hier al 4 jaar lang iedere dag. Blijkbaar een oneindig uithoudingsvermogen.

 23. als werk en inkomen ontkoppeld worden blijven mensen als Duif, denk ik, gewoon doorgaan met werk dat ze zinvol of nodig vinden, en mensen die werken vooral voor het geld kunnen gaan nadenken over wat werken eigenlijk is, en wat zij zinvol en nodig vinden voor zichzelf en voor de maatschappij.

  en @27 hou je dat van ons allemaal bij? je maakt me bang.

 24. Als arbeid werd herverdeeld en er een minimum en maximum inkomen werden ingesteld dan zou je minder belasting hoeven betalen omdat er dan weinige werklozen zijn.

  Volledige werkgelegenheid kan alleen in een planeconomie. Dat wil rechts niet dus in hun teerbeminde systeem zal er altijd werkloosheid dan wel een tijdelijk tekort aan arbeidskrachten zijn.

Reacties zijn gesloten.