Niks te registreren

Vanuit feministische hoek hoor ik bezwaren tegen mogelijke vrije keuze van geslachtsregistratie, een wetsvoorstel dat goede kansen wordt gegeven voor het komende jaar. Er lijkt mij een andere benadering mogelijk en gewenst waarom dit niet moet doorgaan – of liever, waarom die hele geslachtsregistratie weg moet.

De bevolkingsregistratie (“burgerlijke stand” heette het in mijn jongere jaren) is ingesteld om de greep van de uitdijende staat op zijn onderdanen te vergroten. Niets meer, niets minder. Tot een eind in de vorige eeuw kon men zonder paspoort door Europa reizen, nu mag je zelfs geen ommetje op straat maken zonder identiteitsbewijs voor het geval dat een of andere hufter om je Ausweis vraagt.
In wat nou juist nog niet Nederland was werd de registratie ingevoerd tijdens de annexatie door Frankrijk. Ook de familienamen moesten vastgelegd worden. De meeste mensen hadden wel al een familienaam, maar betrekkelijke buitenstaanders – Joden in de eerste plaats – moesten er alsnog aan. Zo kwamen de Augurkiesmannen en Kornalijnslijpers in de boeken, wat 130 jaar later andere bezetters hun genocidale werk vergemakkelijkte. Want “godsdienst” was ook iets om te registreren, dat is naar ik meen afgeschaft in 1973 toen de Kerk mij vroeg of ik nog als NH geregistreerd wilde staan.

Genocide was nog niet de speciale bedoeling in 1810 – althans niet direct. De registratie diende er toe het oproepen voor de militaire dienst mogelijk te maken. De eerste dienstweigeringen dateren van de oorlog tegen de Belgen. In die tijd werd ook de registratie als roomsch-katholiek een aanwijzing voor gevaar gevonden, en katholieken woonden niet alleen in Noord-Brabant, Limburg en Zeeuwsch-Vlaanderen, gevaarlijke streken die net zo goed naar België konden overlopen, maar ook in delen van Gelderland en in Twente. Het oproer dreigde te kraaien. Maar het viel wel mee, achteraf. Of de voormalige generaliteitslanden niet beter af waren geweest bij aansluiting bij België, wie zal het nu nog zeggen.

Maar goed, “man” betekende “dienst”, zeker na de invoering van de algemene militaire dienstplicht. Het zonder veel gedoe vrijgeven van die registratie kan ook alleen maar bij de gratie van het feit dat die stilletjes is afgeschaft. Maar er duikt wel regelmatig lawaai op over verplichte staatsslavernij voor allerlei kunne. Daarvoor doet m/v/x er helemaal niet toe. Het is iets wat men niet moet willen.
Die hele registratie op dat punt moet weg. Er komt een tijd dat degene die registratie op verzoek veranderd heeft in de gaten loopt en geloof deze oude anarchist nou maar, daar komt niets goeds van. Registreren is potentieel terroriseren, zie de toeslagenaffaire. Er is niet eens meer een machtswisseling of staatsgreep voor nodig, ook dat moet uit die zogenaamde affaire geconcludeerd worden.

Schaf die hele m/v-registratie af, punt uit. Liefst die hele registratie, maar zo ver zijn “we” helaas nog niet.

  • Uitgelichte afbeelding: Door Blagomeni – Eigen scan, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20419513