Nike keert winst uit aan aandeelhouders, kledingarbeiders blijven met lege handen achter

Nike maakte woensdag tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering een resultaat bekend van 44,5 miljard USD. Het resultaat is een stijging van 19 procent. De winst per aandeel bedraagt 3,56 dollar, een stijging van 123 procent. Tegelijk wachten de werknemers die de producten van Nike maken al maanden op achterstallige lonen en ontslagvergoedingen.

Vakbonden worden wereldwijd steeds meer onderdrukt. Een juridisch bindende overeenkomst over lonen, ontslagvergoedingen en vakbondsvrijheid tussen bedrijven in de mode- en sportkledingindustrie en vakbonden kan een einde maken aan dit onrecht. Die eis staat centraal in de campagne Pay Your Workers, die internationaal door meer dan 230 vakbonden en maatschappelijke organisaties wordt gesteund.

Volgens het jaarverslag 2021 (fiscaal jaar tot 31 mei 2021) boekte Nike een omzet van 44,5 miljard dollar. Het bedrijf genereerde 5,7 miljard dollar winst en keerde naar verluidt ongeveer 2,3 miljard dollar uit aan zijn aandeelhouders. Het Amerikaanse bedrijf gaat prat op de ondersteuningsmaatregelen voor hun eigen werknemers tijdens de Covid-19 pandemie, maar de werknemers in de toeleveringsketen van Nike blijven vaak met lege handen achter.

In het rapport van de Clean Clothes Campaign “Still un(der)paid” wordt het totaal aan achterstallige lonen en niet-betaalde ontslagvergoedingen in de kledingindustrie wereldwijd geraamd op meer dan 11 miljard dollar, of bijna 10 miljard euro tussen maart 2020 en maart 2021.

In Cambodja hebben 1.200 werknemers van de Violet Apparel-fabriek, een indirecte onderaannemer van Nike die de deuren sloot in juli 2020, nog steeds 343.174 dollar aan ontslagvergoedingen te goed. In een studie bij zes fabrieken die voor Nike produceren wordt het bedrag aan achterstallige lonen tussen maart 2020 en mei 2021 geraamd op 7,5 miljoen dollar. Voor de hele sector zouden Cambodjaanse werknemers die als gevolg van de pandemie zijn ontslagen, maar een derde van hun ontslagvergoeding gekregen hebben, wat neerkomt op een bedrag van naar schatting 78 miljoen dollar aan onbetaalde ontslagvergoedingen.

Nike heeft jarenlang geprofiteerd van zeer goedkope arbeidskrachten in de productielanden. Volgens het onderzoek van Fashion Checker kan Nike niet bewijzen dat de arbeiders in zijn toeleveringsketen een leefbaar loon krijgen. Het bedrijf publiceert geen actieplan voor het garanderen van een leefbaar loon aan de werknemers, de enige garantie voor waardige levensomstandigheden. Overigens zijn er maar 4 van de 247 bedrijven in de Fashion Checker die kunnen aantonen dat een deel van de werknemers in hun toeleveringsketen een leefbaar loon verdienen. Net door die lage lonen slaat de crisis ongenadig hard toe bij de duizenden betrokken werknemers.

“De pandemie heeft de onderhandelingspositie van werknemers over de hele wereld sterk verzwakt. Extreme armoede, massaontslagen, toenemende onderdrukking van de vakbonden: werknemers in de kledingindustrie zijn nog kwetsbaarder geworden. Alleen een structureel antwoord, zoals een bindende internationale overeenkomst, maakt het mogelijk bedrijven zoals Nike verantwoording te laten afleggen voor het respecteren van de rechten van de werknemers in hun ganse ketens. Nu keert Nike een deel van z’n winst uit aan de aandeelhouders, maar de kledingarbeiders blijven met lege handen achter,” zegt Sara Ceustermans, coördinator van de Schone Kleren Campagne.

  • Schone Kleren Campagne, oorspronkelijk voor De Wereld Morgen, waaraan ook de uitgelichte afbeelding is ontleend