Nigel Farage: Amerikanen moeten zich wat minder druk maken over Rusland en wat meer over joden

Weliswaar uit januari 2017, maar op Twitter heeft vandaag om onduidelijke redenen iedereen het er over. Vandaar. Volgens Nigel Farage wordt het tijd dat de Amerikanen de angst voor Rusland van zich afschudden en zich eens realiseren wie de werkelijke vijanden zijn: de joden. Volgens het voormalige opperhoofd van de UKIP is de invloed van de joodse lobby in de VS buiten alle proporties: “There are about 6 million Jewish people living in America, so as a percentage it’s quite small, but in terms of influence it’s quite big”. Merk op dat Farage de Israëlische lobby gelijk stelt aan een – imaginaire – joodse lobby. De machtige joden die op de achtergrond het wereldgebeuren manipuleren zijn weer helemaal terug van nooit weggeweest.


Bron: Newsweek