Nieuwsuur krijgt nog steeds coronadocumenten van De Jonge niet, mogelijk nu dwangsom

Nieuwsuur sluit het incasseren van dwangsommen van VWS wegens de weigering van het ministerie van VWS om zich te houden aan de Wet Openbaarheid van Bestuur niet uit. Dat stelt hoofdredacteur Joost Oranje in een verklaring aan schrijver dezes. Al een ruim half jaar terug had Nieuwsuur om vele duizenden pagina’s gevraagd, maar De Jonge weigerde simpelweg die te verstrekken. Ook de Raad van State (RvS) veroordeelde het ministerie en gaf het tot 30 november de tijd om mee te werken. Dat is niet gebeurd. Nieuwsuur had vele documenten over corona opgevraagd

De NOS en de NTR hebben bij de minister van VWS op 28 en 29 mei 2020 drie verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) ingediend ten behoeve van Nieuwsuur. Het ministerie negeerde alle termijnen en de nieuwsrubriek spande een rechtszaak aan – en won. Maar ook op de in het vonnis bepaalde einddatum van 30 november was en nog niets bij Nieuwsuur binnen.

De verzoeken van de NOS en de NTR hebben volgens de minister betrekking op bijna 25.000 pagina’s. Volgens de journalisten is de werkwijze van de minister in strijd met de WOB. Vast staat volgens de RvS dat de minister ten tijde van de rechtszaak nog geen besluiten had genomen op de verzoeken van de NOS en de NTR.

Joost Oranje: “Inderdaad is de termijn afgelopen. VWS heeft de ‘tranches’ door laten lopen en met individuele besluiten geprobeerd meer sturing te geven aan onze WOB-verzoeken, zoals zowel de rechtbank als de RvS had opgedragen. Let wel: een besluit nemen is in de ogen van VWS nog weer wat anders dan alle stukken verstrekken; dat laatste is dus nog steeds niet gebeurd. Zelfs alle tranches zijn nog niet afgemaakt. Wij kijken momenteel hoe we hier mee verder gaan en of dwangsommen aan de orde zijn. Neemt allemaal niet weg dat de stukken natuurlijk veel te laat zijn opgeleverd en ook nog eens op een in onze ogen oneigenlijke manier. “
Oranje vindt ook dat de huidige WOB praktijk in zijn ogen niet voldoet aan de geest van de WOB. “Het duurt te lang, er zijn te veel weigeringsgronden en er zijn te weinig drukmiddelen en sancties om de overheid sneller tot openbaarheid te dwingen. De nieuwe WOO brengt daar helaas maar weinig fundamentele verandering in, maar dat is weer een andere discussie.”

  • door Arthur Graaff