Nieuwe VN-baas niet per se uit Oost-Europa

Critici zetten meer en meer vraagtekens bij Oost-Europese claims om eind 2016 de nieuwe VN-secretaris-generaal te leveren. Als aparte politieke regio bestaat Oost-Europa niet meer, zeggen ze, en bovendien is het belangrijker dat de nieuwe VN-baas een vrouw is.

n december 2016 neemt huidig VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon afscheid na zijn tweede en laatste mandaat. Van de negen kandidaten die momenteel in de race zijn om hem op te volgen, komen er zeven uit voormalig Oost-Europa. Alle vorige VN-secretarissen-generaal kwamen uit andere regio’s, zoals Afrika, Azië en de Stille Oceaan, Latijns-Amerika en de Caraïben en West-Europa en de ‘regio’ die door de VN als ‘Andere Staten’ wort omschreven.

Na het einde van de Koude Oorlog begin jaren 1990 sloten de meeste voormalige Oostbloklanden en Joegoslavische deelrepublieken zich na verloop van tijd aan bij de EU, de NAVO (of bij beide). Vier landen wachten nog op EU-lidmaatschap: Albanië, Montenegro, Servië en Macedonië. (Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be