Nieuwe serie Crash Course Economics over BIG TECH, techno-feodalisme en democratie

Crash Course Economics keert terug met de derde serie over een van de grootste winnaars van de Covid-19 Pandemie: Big Tech. De ongecontroleerde macht van bedrijven als Google en Facebook komt steeds meer onder vuur te liggen. Ze worden er van beschuldigd een vijand voor de democratie te zijn en onderdeel te vormen van de opkomende post-truth samenleving die xenofobe en ‘illiberale’ ideologieën aanwakkert.

Meld u hier aan.

Deze steeds machtiger en financieel sterker wordende bedrijven presenteren zich routinematig als “vernieuwers” en “probleemoplossers” en zelfbenoemde krachten ten goede door “gebruikers” wereldwijd met elkaar te verbinden. Maar zijn de oplossingen van Big Tech wel zo goed als zij beweren? Wat betekent de opkomst van Big Tech voor de soevereiniteit van landen in het Zuiden? Hoe kunnen we democratische controle organiseren nu het kapitalisme zich in een onbekende socio-technologische fase begeeft? Kunnen we technologie omarmen als een kracht voor goede ontwikkelingen?

Grote technologiebedrijven hebben het voortouw genomen in de digitalisering van de economie en de samenleving, met hun schijnbaar onontkoombare digitale interfaces – van Google Maps tot Facebook’s WhatsApp tot Zoom – die de ‘echte’ wereld steeds meer overlappen. Maar het tij lijkt te keren voor deze machtige bedrijven. Big Tech wordt steeds meer gezien als een machtige vijand van de democratie en een onderdeel van de opkomende post-waarheidsmaatschappij die xenofobe en ‘illiberale’ ideologieën aanwakkert. Big Tech heeft de reputatie gekregen van een ongecontroleerde ondernemersmacht.

In het afgelopen jaar hadden de zeven grootste Big Tech-bedrijven een financieel vermogen (overwinsten) van 631 miljard US dollar. In oktober 2020 vertegenwoordigden Apple, Microsoft, Amazon en Alphabet elk een waarde van meer dan 1 biljoen US dollar. De financiële vuurkracht van Big Tech bedrijven is ongeëvenaard, en nieuwe of onafhankelijke platforms hebben vaak geen schijn van kans tegen deze monopolisten.

Wij nodigen vijf deskundigen op het gebied van technologie en kapitalistische economie uit om ons te wapenen met de informatie die nodig is om de macht van Big Tech te bestrijden. (De voertaal zal steeds Engels zijn).

We beginnen de serie op 22 april met The rise of Technoscientific Capitalism (De opkomst van het Technologisch Kapitalisme) met Kean Birch als hoofdspreker. Hij is hoogleraar aan York University. Birch is met name geïnteresseerd in het begrijpen van technowetenschappelijk kapitalisme en put uit een scala aan perspectieven van science & technology studies, economische geografie, en economische sociologie om dit te bestuderen. Meld je hier aan!

Op 6 mei zal Cecilia Rikap spreken over Intellectuele eigendom en monopolistisch kapitalisme. Rikap is politiek econoom, onderzoeker bij CONICET, Univ de Paris & COSTECH Univ Tech Compiègne. Ze bestudeert de toenemende concentratie van immateriële activa, met de nadruk op machtsverhoudingen en de verdeling van data en innovatie economische winsten, daaruit voortvloeiende geopolitieke spanningen, en de effecten op kennis commons & ontwikkeling. Meld u hier aan!

Op 20 mei zal onze specialist Farwa Sial van Eurodad zijn. Farwa is politiek econoom. Zij houdt zich bezig met door de overheid gefinancierde ontwikkelingsfinanciering, met de nadruk op financieringsstromen naar de particuliere sector in ontwikkelingslanden en de rol van ontwikkelingsfinancieringsinstellingen (DFI’s). En op 3 juni volgt Nandini Chami (IT For Change), om onze reeks op 17 juni af te sluiten met Francesca Bria (oprichter van @decodeproject en voormalig CTO van Barcelona). Maar meer details over deze sprekers en de inhoud van hun programma volgen nog.

Twee eerdere reeksen webinars van Crash Course Economics gingen over de schuldencrisis in het zuiden en radicale oplossingen (Debt crisis in the global south, and radical solutions) en Monetair beleid, centrale banken en ideologie (Monetary Policy, Central Banks and Ideology.).

Elk webinar kan gratis worden bijgewoond door u in te schrijven via onze website, en er zullen video-opnames worden gemaakt via YouTube en een podcast, evenals een schriftelijk verslag op onze website. Op sociale media kunt u ons vinden op Twitter @CrashEconomics. Ook kunt u op de hoogte blijven van nieuwe cursussen en opnames door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

  • Bron: GlobalInfo, waarvandaan ook de uitgelichte afbeelding