Nieuwe schoolstrijd uitgebroken

De kogel is door de kerk: het gaat de AIVD en NCTV eigenlijk helemaal niet om de contacten van ‘bepaalde personen’ binnen het Cornelius Haga Lyceum, maar om het feit dat, zoals deze organisaties zeggen, de school onder invloed van het Salafisme staat en dit verkondigt en dat mag niet in Nederland, volgens die zelfde organisaties,  de politiek en een aantal burgemeesters.

Maar bekijk nu de zaak eens in de juiste proporties; er zijn twee belangrijke punten in dit dossier te noemen, nl. de banden met zogenaamde terroristen en het Salafisme.

Punt 1. De AIVD en NCTV beschuldigen sommige personen binnen het Lyceum van banden met een terroristische groepering uit Tsjetsjenië.  Echter er moet wel bij vermeld worden, dat die groepering ophield te bestaan op het moment dat de school open ging, met andere woorden: de school heeft niets met de genoemde groepering te maken en daarnaast kan je van de schoolleiding niet eisen dat ze af gaan treden, zonder specifieke en openbaar gemaakte beschuldigingen.

Opvallend hierbij is wel te noemen dat de Nederlandse regering een tijd terug – en dat zal ook best via dezelfde inlichtingendiensten hebben gelopen, zeker qua informatie – zaken heeft gedaan met zgn. jihadistische groeperingen in Syrië, waaronder ook zelfs waarschijnlijke terroristische organisaties. Echter nu hoor ik niemand die zegt dat het kabinet moet aftreden of de directeur van de inlichtingendiensten. Wederom dus: meten met twee maten en de pot verwijt de ketel… De politiek en met name de regering staat boven het volk in de straat en het gepeupel in de straat gaat dan nog een stapje verder als het gaat om moslims (discriminatie, aanval, belediging etc.)

Punt 2. Het Salafisme. Volgens Robin de Wever is Salafisme: “Salafisten zijn orthodoxe moslims die streven naar ‘de ware, zuivere islam’. De meeste van hun geloofsgenoten zijn door de eeuwen heen afgedwaald, vinden ze. De voorschriften uit de Koran en de andere islamitische geschriften moeten letterlijk nageleefd worden. Hetzelfde geldt voor de verhalen over de profeet Mohammed: zijn gedrag is de norm der dingen “. De site Polderislam voegt er nog aan toe: “ … Er worden binnen het salafisme twee hoofdstromingen onderscheiden: de Salafiyya Ilmiyya die geweld afwijzen en de Salafiyya Jihadiyya die de mondiale jihad propageren tegen zowel het Westen als Arabische regeringen.“ In feite wordt hiermee bedoeld, dat alles niet over één kam te scheren is.

Terug naar het Lyceum. De school zegt op haar site onder het kopje Kernwaarden: “ … Het Cornelius Haga Lyceum biedt onderwijs dat zijn grondslag en bestaansrecht vindt in de islam, de islam zoals begrepen en uitgelegd door de vier traditionele wetsscholen… De islamitische identiteit komt tot uiting in de manier van lesgeven en in de omgang met elkaar … Het doel is de leerlingen eigenwaarde en zelfrespect mee te geven. “ Geen woord Salafisme.

Hiernaast worden passages van een andere site gelegd: “ … Elke schooldag begint en eindigt met gebed; Elke schooldag vertellen we verhalen uit de Bijbel en zingen we samen; De kinderen leren christelijk burgerschap.“ (School met de Bijbel).

Daarnaast een onderwerp als kledingvoorschriften. De leerlingen op het Cornelius Haga Lyceum moeten natuurlijk degelijk gekleed naar school komen, waarbij de vrouwelijke studenten een foulard dragen. Een school voor gereformeerde studenten (de PABO bv.) heeft aan de vrouwelijke studenten opgedragen om op school te komen met hooggesloten blouses, niet te opvallende kleding en een lange rok (ervaring meegemaakt met een vroegere collega); echter deze kleding werd vaak aangedaan op het moment van betreden van het schoolgebouw.

Wat is dan netter en ziet er meer verzorgd uit? Voor mij is dat antwoord wel bekend, Alhamdulillah.  Maar waarom moet er steeds ingehakt worden op Salafisten en hakt men niet in op orthodoxe christenen of joden? Houd er nu eens een keer mee op en laat de kinderen opgroeien zoals de ouders dat bedoelen en willen voor hun kinderen en daar hoort ook een school als het Cornelius Haga Lyceum of een School met de Bijbel bij.