Nieuwe plannen van het CDA om kiezer in de steden terug te winnen

Het viel enigszins weg ten midden van de vele scheldpartijen en vermaningen, maar opmerkelijk was het zeker: het voorstel dat Sybrand van Haersma Buma lanceerde op de eerste dag van de Algemene Beschouwingen.

In zijn inbreng vroeg de CDA-fractievoorzitter om méér geld voor basisschoolleerlingen met een taalachterstand. Sympathiek plan, kan niemand op tegen zijn. Maar toen kwam de pay-off. Het leek Buma een goed idee als dat geld niet gelijkelijk verdeeld zou worden over alle gemeenten, maar uitsluitend daar terecht zou komen waar de taalachterstanden het meest nijpend zijn: de vijf grootste steden. ‘Het CDA,’ sprak de fractievoorzitter, ‘wil daarmee ook een impuls geven aan de toekomst van de grote stad.’

Het CDA dat zich bekommert om de grote stad? Opzienbarend. De laatste vijftien jaar hebben de christendemocraten bijzonder weinig affiniteit getoond met grootstedelijke problematiek. (Het CDA en de grote stad – VN)

Het CDA is tenslotte al jaren de partij voor de boeren en de buitenlui, behalve in Limburg dan. Ben benieuwd of die stedelingen er in gaan trappen.

4 gedachten over “Nieuwe plannen van het CDA om kiezer in de steden terug te winnen”

  1. Linksiskut Schreef:

    Zeg het eens, hoe kan ik jullie nu weer aan het huilen krijgen..

    Misschien is het je nog niet opgevallen, maar dom off-topic gejank als dit is hier in strijd met de regels (zie link onder de commentaren). Bij een (zeer laag) aantal overtredingen daarvan die de eindredactie teveel op de zenuwen gaat werken volgt een ban.

  2. @linksiskut Ik zie zojuist een aantal reacties van je en ik denk dat ik jou maar eens in het spamfilter donder. Bezwaar? Dan heb je pech.

  3. Da’s wel een heel klein druppeltje op een grote gloeiende plaat dan. De afgelopen jaren zijn er al zoveel rijksgelden ohgv onderwijs, welzijn en cultuur overgeheveld c.q. weggevallen – terwijl er nauwelijks nog sprake is van Grote Stedenbeleid, en tegelijkertijd (momenteel) het Gemeentefonds wordt leeggetrokken. (In de Randstadprovincies is het CDA trouwens nog steeds sterk vertegenwoordigd, maar ook de provincies kieperen jeugdzorg etc. over de schutting.)

Reacties zijn gesloten.