Nieuwe bron van ergernis voor PVVD-aanhangers?

Vandaag is het resultaat van een onderzoek naar buiten gekomen waarin is geconstateerd dat het opleidingsniveau van jongens tov hun ouders daalt. Dat zijn dan voornamelijk autochtone jongens. Allochtonen, daar van wordt gezegd dat ze a. niet vaak aan dit onderzoek meedoen (goh hoe zou dat nou komen*) en b. dat de allochtonen vaak wel hun best doen dan het beter te krijgen dan hun ouders.

Kortom, ik voel hem al aankomen. Straks is er een bovenlaag met goedverdieners die voor een flink deel bestaat uit allochtonen, oeps daar zullen de autochtonen wel weer over in de stress schieten. Ja, jongens, hadden jullie ook maar door moeten leren.

*hoe zou dat nou komen? Nou misschien wel omdat de resultaten altijd zo uitgelegd kunnen worden dat ze passen?