Nieuw PVV-argument tegen windenergie: het waait minder

De PVV vindt dat windmolens het landschap vervuilen. Als het aan de PVV ligt, krijgt Nederland zo snel mogelijk in iedere provincie minimaal één kerncentrale en volgens het regeerakkoord komen er in het hele land in ieder geval minstens twee bij. Maar dat was voor Fukushima.
Het ligt dan ook voor de hand dat de PVV tegen windmolens vecht. Ook al omdat windenergie bijzonder ongewis is. In 2010 brachten alle Nederlandse windmolens namelijk samen 13 procent minder energie op dan in 2009, terwijl er juist windmolens bìj waren gekomen. Helder statistisch punt voor de PVV.
PVV-kamerlid Jhim van Bemmel constateerde dan ook op 4 maart in Kamervragen dat het, ’gezien de afnemende wind, het ontbreken van lokaal draagvlak en de toch al behaalde Europese doelstellingen op het gebied van duurzame energie’ , beter is te zoeken naar alternatieven.
Het antwoord van minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie was verbluffend (NB: link vraagt om downloaden document): het waaide in 2010 niet zo hard. Maar de totale productie van ‘hernieuwbare elektriciteit’ in Nederland bleef ongeveer constant door een toename van de elektriciteitsproductie uit biomassa.

Zoals de banken vroeger – zeer terecht – ‘waarschuwden’, zegt ook Verhagen dat resultaten uit het verleden geen garanties bieden voor de toekomst. “Uit metingen lijkt er inderdaad een afname te zijn van de gemiddelde windsnelheid in Nederland over de laatste jaren. Hoe de ontwikkeling op langere
termijn zal zijn, is thans niet te zeggen.” En het “ontbreken van lokaal draagvlak” kan weliswaar een factor van belang zijn bij de ontwikkeling van windenergie, maar dat geldt evenzeer voor vrijwel alle grotere infrastructurele werken, bijvoorbeeld autowegen en hoogspanningsleidingen”. Om een stijging van 9% naar 35% hernieuwbare elektriciteit in 2020 te kunnen realiseren (de doelstelling van de Europese Gemeenschap) is, aldus Verhagen, verdere groei van windenergie op land, als relatief goedkope duurzame elektriciteit, onmisbaar.

14 gedachten over “Nieuw PVV-argument tegen windenergie: het waait minder”

 1. #1 Ja wilde net zeggen, ondanks alle wind die die windbuilen van de PVV produceren? 😀

 2. Helder statistisch punt van de PVV? Dat kan niet, statistiek bestaat niet. Dat is appels met koeien vergelijken. Windmolen A is niet windmolen B en die kun je niet met elkaar vergelijken.

 3. Het dilemma is hoe verklaar je het dat er minder wind is zonder te denken aan klimaatverandering cq broeikaseffect waar volgens de PVV absoluut geen sprake van is?

 4. Arnold J. van der Kluft Schreef:

  Er kan toch ook nog het een en ander gedaan worden met het methaangas uit het smoel van de Grote Lijder zelve?

  over methaangas gesproken .. met de hoeveelheid stront die hier ter lande dagelijks word geproduceerd moet toch een flink deel van de gasbehoefte voorzien kunnen worden ???

 5. Windturbines naar de Noordzee verplaatsen dan maar… Wel leuk dat de PVV ongeveer 3 maanden achter de feiten aanloopt.

  spectrum.ieee.org/energywise/green-tech/wind/a-mighty-extreme-wind-for-offshore-turbines

 6. Zelfs in een ”normaal” windjaar is windenergie onzin en zonde van het geld. Het is onomstotelijk bewezen dat windturbines nutteloos zijn.
  Mark Rutte zei het al tijdens het Carrédebat: ”Stoppen met die ondingen, ze draaien niet op wind maar op subsidie!”.

  Een paar feiten (vorig jaar dus nog slechter):

  Onder windkracht 4 produceren ze niets

  Boven 8 worden ze stilgezet (beschadigingsgevaar)

  Met andere woorden: 70% van de tijd worden NUL huishoudens bediend!

  Zie ook:

  http://www.groenerekenkamer.nl/node/1028

  http://www.wind-energie-halkema.org/

  http://www.clepair.net/windgeheim.html

  http://www.clepair.net/windrendement.html

  Er zijn veel onzinnige maatregelen en ontwikkelingen (daar valt ook de elektrische auto onder -zie hieronder) die onder druk van -ondemocratische- milieubewegingen uitgewerkt worden. Dat vreet schaarse grondstoffen en kost miljarden €’s, geld dat veel beter naar onderwijs, ouderen-, gezondheidszorg en infrastructuur kan gaan.

  …….Hierbij een reactie op het bericht op de website over het oprukken van elektrische auto’s (Voorpagina, 24 februari).
  Voor de zoveelste keer wordt hier namelijk de indruk gewekt dat elektrische auto’s milieuvriendelijk zouden zijn, of zouden bijdragen aan de oplossing van het energievraagstuk. Dat is in beginsel onzin.
  Wat men zich hierbij nooit realiseert, is dat de benodigde elektrische energie niet aan de bomen groeit, maar eerst moet worden opgewekt, bijvoorbeeld door het verbranden van fossiele brandstoffen, vooral gas. Het rendement van dit proces is ruwweg 30 procent en kan om theoretische redenen ook niet veel hoger zijn.
  Dit betekent in essentie dus dat je eerst drie liter brandstof moet verbranden om elektrische energie op te wekken teneinde vervolgens één liter brandstof uit te sparen. Tel uit je winst!
  De vraag hoe milieuvriendelijk dit proces is, hangt af van de wijze waarop de elektrische energie wordt opgewekt.
  Bij massale inzet van elektrische auto’s kan dat alleen op een schone manier met behulp van kernenergie, en dat schijnen we niet te moeten willen, althans volgens dezelfde grappenmakers die nu op basis van onwetendheid de elektrische auto omarmen.
  Al met al een trieste discussie.
  John van Polen, Leiden
  theoretisch natuurkundige…..

  Ik hoop dat het bovenstaande eens uitgebreid door ter zake kundige journalisten behandeld zal worden.

  André van den Berg

 7. @André:

  Stukjes die je al 1000x elders hebt geplaatst, vallen hier onder “spam”
  http://www.google.nl/search?q=“Het+is+onomstotelijk+bewezen+dat+windturbines+nutteloos+zijn.”
  http://www.google.nl/search?q=“Er+zijn+veel+onzinnige+maatregelen+en+ontwikkelingen+(daar+valt+ook+de+elektrische+auto+onder+-zie+hieronder)”

  Daarnaast is het verre van “onomstotelijk bewezen” en als je bijvoorbeeld het originele onderzoek van Wang & Prinn leest (“Potential climatic impacts and reliability of very large-scale wind farms”; jouw eerste link), wordt zelfs expliciet gesteld dat het GEEN argument tegen windenergie is en alleen bedoeld om meer onderzoek aan te moedigen.

  Prinn cautioned against interpreting the study as an argument against wind power, urging that it be used to guide future research that explores the downsides of large-scale wind power before significant resources are invested to build vast wind farms. “We’re not pessimistic about wind,” he said.

  http://web.mit.edu/newsoffice/2010/climate-wind-0312.html

  Bovendien draai je het verhaal om: het gaat er niet om dat windenergie moet worden ondersteund door conventionele / fossiele ernergie als er geen wind is (dat is niet meer dan logisch), maar dat er minder conventionele / fossiele energie hoeft te worden gegenereerd als er wél wind is.

  meer: http://www.olino.org/articles/2009/04/02/windenergie-the-sky-is-the-limit

 8. Vergis ik me nou, ik dacht dat Nederland in z’n huidige vorm niet zou bestaan zonder windmolens, het past uitstekend in onze Joods christelijke ( en na het Hero Brinkman interview ook humanistische) cultuur. Wat zou Nederland zijn zonder windmolens ofwel hoe kun je als normaal spruitjesetende xenofoob tegen windmolens zijn?

 9. Het zijn ook geen windmolens maar -TURBINES en ze blijven nutteloos. tegen de tijd dat ze zich terugverdiend hebben zijn ze versleten… Ik plaats mijn stukje op elke website die maar over wind-energie gaat. Ik mag ook graag een reactie op een onderwerp van EenVandaag over elektrische auto’s van John van Polen plaatsen

  Waarde redactie,

  Met verbijstering heb ik het item bekeken.

  Voor de zoveelste keer wordt hier namelijk de indruk gewekt dat elektrische auto’s zuinig en milieuvriendelijk zouden zijn, of zouden bijdragen aan de oplossing van het energievraagstuk. Dat is aperte nonsens.

  Wat men zich hierbij namelijk nooit realiseert, is dat de benodigde elektrische energie niet aan de bomen groeit, maar eerst moet worden opgewekt, bijvoorbeeld door het verbranden van fossiele brandstoffen (met name gas). Het rendement van dit proces is ruwweg 30 procent en kan om theoretische redenen ook niet veel hoger zijn.

  Dit betekent in essentie dus dat je eerst drie liter brandstof moet verbranden om elektrische energie op te wekken teneinde vervolgens één liter brandstof uit te sparen. Tel uit je winst!

  Elektrische auto’s zijn dus helemaal niet zuinig. In tegendeel: het zijn zeldzame energievreters. De “milieuvriendelijkheid ” hangt af van de wijze waarop die onvoorstelbare hoeveelheid benodigde elektrische energie zal worden opgewekt. Mijns inziens kan dat alleen op een schone manier met behulp van kernenergie … en dat schijnen we niet te moeten willen, althans volgens meeste grappenmakers die nu op basis van onwetendheid de elektrische auto omarmen.
  Jammer dat uw programma stug blijft doorgaan met het geven van onjuiste voorlichting, waar het uw taak zou zijn de mythe van de elektrische auto als medicijn tegen alle kwalen door te prikken. Mocht u ooit nog een serieus en correct item over dit of aanverwante onderwerpen willen maken, dan wil ik daar graag mijn medewerking aan verlenen. Op dit moment ben ik voornamelijk erg verdrietig over het totale gebrek aan deskundigheid en kritische zin waarmee dit onderwerp wordt benaderd.
  John van Polen
  Theoretisch natuurkundige te Leiden
  André van den Berg

 10. En als het persé moet, plaats het dan eerst hier op Krapuul. 😉

  Volgens Google zijn we iets van nummer 51 waar dit stuk terechtkomt. 😐

Reacties zijn gesloten.