Nieuwe partij in de maak? Ja, maar dat kan alleen met uw hulp: schieten maar

Maak me – zoals zovelen in NL – zorgen om wat er in NL en elders – Vlaams Blok, Deense ontwikkelingen en die leuke Mw. Le Pen – aan de hand is en het ligt m.i. voor de hand dat onze grapsige Geert hier dankbaar gebruik van zal gaan maken. Neemt-ie vast in zijn volgende, voor ons onbekende (op)-marsroute mee…. En dan zijn ook de internationale rapen gaar. Einde beschaving en de weg naar apartheid ligt op de loer.
Hij is m.i. nu al de ongekroonde Koning (World-wide ) van alles wat we nu net niet nodig hebben.

Voordat ik tot de kern van dit bericht kom eerst iets over mijzelf :

Ik ben een ouwe lul en woon zeer comfortabel al 11 jaar onder de niet-Nederlandse zon.
Zou me niet druk moeten maken over wat er in NL aan de hand is maar…zolang ik dagelijks alle kranten lees en die verdomde satelliet-schotel niet opblaas kan/wil ik mijn snor niet drukken en ben recentelijk zelfs maar aan het toen nog voor mij onbekende twitteren geslagen in een manmoedige poging om het PVV-gedoogwrak te keren.
Nou…5000 tweets op verschillende fake-accounts verder en de PS2011 uitslag heeft bewezen dat ik weinig succesvol ben gebleken. Patay !

Wat dan te doen?
Weer in de zon en toch maar mijn oude kop in het muffe zand steken?
Nee dus: ik wil me niet blijvend schamen.

Je zult je wellicht afvragen uit welk “hokje” ik dan kom: nou meer uit de richting van laten we zeggen de Godebald-groep en voel dat nog steeds als mijn thuisland (sommige mensen blijven alleen maar achterom kijken: mea culpa).
Omdat ik (ook) nog in NL sta ingeschreven kan ik gelukkig stemmen en bij gebrek aan beter stem ik bijna altijd op GL en soms – als het moet – op de SP.
2 maart dus op SP gestemd omdat ik het ietsje moeilijk had met Mw. Sapstra en haar Kunduz gedrag maar…ze blijft een oprukkende ster (natuurlijk vond ik Femke the number one in NL maar ja…).

Ok, to the point.
Sinds de gedoog-soa tussen VVD, CDA en PVV kennen we nu hun kracht en zwakte.
De door mij verfoeide Verhagen heeft zichzelf in zijn CDA-voorhuid gebeten en je kunt dus het CDA afschrijven. Allah & God zij dank (zou trouwens ook geen enkele reden meer weten om die club nog in stand te houden, maar dat weten ze geloof ik zelf ook al niet meer).
Rutte is niet gek, maar zijn partij staat me behoorlijk tegen en over de PVV hebben we het al gehad.

We moeten het dus op dit moment met rechts doen maar het is mijn stellige mening dat er ergens één (1) pagina in Geerts bruine boekje staat dat ie spoedig het gedoogwrak zal gaan opblazen.
Hij heeft na 2 maart die domme gedooglui immers niet meer nodig en waant zich met de uitslagen in de hand sterk genoeg om de eventuele volgende 2e kamerverkiezingen met glans te winnen zodat-ie zelf op het bordes kan staan.
Nou is dat scenario voor Bea een nachtmerrie, maar voor mij meer een uitdaging want na de rode loper komt dan snel zijn einde denk ik dan maar.

Ik loop al weken te worstelen of we ons lot als hulpeloze stakkers bij de nu nog onbekende PVV-agenda moeten gaan neerleggen of dat er wellicht nog een actievere vorm van euthanasie op het PVVV mogelijk is?
Volgens mij is het antwoord JA.
Het antwoord en vooral de oplossing (nieuwe partij uit de klei stampen) heeft ook – zoals alles – weer eens bijwerkingen zoals met iedere politieke chemo trouwens het geval is.

Ik stoei dus met een recept om met een nieuwe politieke beweging te gaan beginnen en mijn lat ligt hoog: wanneer het kuurtje minder dan 30 zetels zou gaan opleveren dan moet het subiet naar de prullenbak.
(30 zetels…ja ik hoor je kreunen “die oude PPR-dwaas is dement”)

Het klopt: ik kan weinig tot niets, maar ben redelijk sterk in strategisch & creatief denken, marketing en sales (en dat kunnen weinigen in Den Haag…).

Heb dus de contouren van een nieuwe beweging in de week staan en er zelfs al een nieuwe naam voor: NEDERLAND EEN.(com) want NL-extensie is al gekaapt ! Gelukkig zijn er meer goede namen te bedenken, uw input graag.

Ik ben op zoek naar mensen die, A: geloven dat er plaats is voor een nieuwe partij en B: het concept mede van handen & voeten willen voorzien. Dus gaan meedenken, doen en promoten of duwen.

Het zou een partij (ik haat dat woord) moeten worden die in de verste verte op geen enkele andere huidige of vroegere partij zal lijken! BIS: Op geen enkele andere partij.

Maar mocht deze gek gelijk krijgen dan kan dat alleen maar wanneer smaakmakers zoals jij en vele vele anderen in NL meedogenloos gaan schieten op dit planneke EN inhoud willen geven aan het concept. En na het schieten komt de nu nog ongeslepen diamant als winnaar uit de strijd (denk en verwacht ik).
Ja, je hebt of met een gek of met een minder grote gek te maken… Jammer dat ik geen scherpe pen heb maar dat manco is oplosbaar als ik je steun krijg.

Laten we nu eens voor het gemak aannemen dat ik gelijk krijg met dat 30 zetels verhaal?

Dan gaat dat o.a. ten koste van vooral links en dat is ook voor mij even slikken. PvdA en alles wat je verder links zou kunnen noemen lijkt vooralsnog geen antwoord op gedoogwrak te hebben en… ik denk ook niet dat ze daarin ooit zullen slagen omdat ze door hun structuur (ook) zichzelf in eeuwigdurende gijzeling hebben genomen en daarmee ook de NL-kiezers.
Kortom, de kloof lijkt (!!!) onoverbrugbaar maar is het m.i. niet wanneer er een nieuw beweging gaat opstaan die met INHOUD plus alle pro’s en cons een soort van Haagse oerknal laat horen en zien, en radicaal het huidige politieke landschap zal openbreken
(doen we het niet zal alles netto/netto nooit echt het politieke landschap kunnen veranderen…). Zaak zit muurvast, is verrot en verroest. Zeg maar versleten en past niet meer in de huidige tijd en al helemaal meer niet in de toekomst.

Natuurlijk zou het beter zijn wanneer “het nieuwe concept” binnen een van de huidige partijen zou kunnen worden ingeschoven, maar dat is VOLSTREKT ondenkbaar. Hebben voor- en achterdeur gesloten voor revolutionaire acties…
Blijft (helaas) dus maar één keuze over: zelf aan de slag! Maar… kannibalisme is niet mijn hobby.

30 zetels scoren kan ook alleen maar wanneer de inhoud dusdanig sterk zal blijken te zijn dat zelfs mensen met een IQ van 66,8 % (gemakshalve PVV-stemmers) maar ook de altijd maar zwevende kiezers weet te vangen, links ruikt het (oer)nest en zal dus ook kiezers gaan verliezen aan NEDERLAND EEN ( werktitel zoals je begrijpt want er zijn vele goede andere namen denkbaar)
Nederland Een zal ook veel van rechts gaan snoepen.

Oogst? De proteststemmers zullen eieren voor hun geld kiezen door op NEDERLAND EEN te gaan stemmen en dus positie van PVV ernstig gaan verzwakken en hopelijk geheel laten verdampen. Links zal (helaas) ook gaan inleveren en CDA en VVD zullen het ook goed gaan merken. Grote aanhang zal blijken te komen van mensen met een buitenlandse afkomst en mensen met een zwakke beurs of (sociale) positie.

Ik wil je dag verder niet verpesten maar DE vraag is of je, zodra mijn broedsel leesbaar is het eens tegen het licht zou willen houden?
Wil je er aub bij voorbaat rekening mee gaan houden dat het concept NERGENS OP LIJKT ?
Een broedsel wat als fundament heeft dat wij iedereen (!!!!) gaan behandelen zoals wijzelf ook behandeld willen worden plus het feit dat het concept (de nieuwe partij) als enige in staat zal blijken te zijn om de kloof tussen het volk en de boven haar gestelden voorgoed kan worden overbrugd.

Enkele andere steekwoorden over NEDERLAND EEN :

Respect voor iedereen die in Nederland woonachtig is maar ook voor hen die hier – al dan niet tijdelijk – als vluchteling/asielzoeker verblijven (hoe kan een fatsoenlijke maatschappij gelukkig zijn zolang anderen dat niet zijn).

Dat we politiek als onbenaderbaar – soms krankzinnig – instituut een plaats gaan geven IN HET HART van de samenleving op een wijze waardoor niemand meer het gevoel heeft dat zijn/haar stem er toch niet tot doet want “Den Haag” doet maar wat. Wij kiezen dus voor een systeem van, voor en door

Iedereen kan lid worden: 10 euro per jaar.

Teveel mensen voelen zich volkomen machteloos wanneer het over Haagse zaken gaat: het lijkt immers een staat binnen een staat EN …wanneer je eenmaal gestemd hebt kan het gebeuren dat “ze”, zoals in 2010 het geval bleek, met een gedoogwrak aankomen waarop NIEMAND heeft gestemd c.q. slechts heel weinigen voor zouden hebben gekozen.
Defensie in haar huidige vorm afschaffen maar hiervoor in de plaats een kleine humanitaire gerichte organisatie opzetten welke hand in hand gaat samenwerken met bijv. Artsen zonder Grenzen en het Rode Kruis. Besparing minimaal 7 miljard PER JAAR. Dus ook dag met het JSF-sprookje.

Kamerleden die beurtelings een week per maand niet in Den Haag zitten maar ergens in het land aanspreekbaar zijn, NEDERLAND EEN als enige partij een Haags inloopcafé -restaurant gaat openen EN (laat) runnen weg met drempels (is tevens hun vaste stekkie zodat ze altijd zicht-en aanspreekbaar zijn).

Kamerleden: 10% van hun salaris gaat rechtsreeks naar de minima maar het uiteindelijk doel is natuurlijk om de armoede NL uit te jagen dus (ook) weg met de schaamlap die voedselbank heet.
Provincies gaan afschaffen > gemeenten nemen hun taak over.
Hypotheekaftrek alleen nog maar voor mensen met een inkomen TOT 1 ton.

En verder INTENSIEF zal gaan samenwerken met tal van maatschappelijk betrokken TV-en radio programma’s zoals bijv. Kassa, Radar, Consumentenman (VARA) of Tros-Opgelicht maar ook met ZEER intensieve/actieve samenwerking met de vakbeweging. Immers zij zijn de ogen en oren van dit land! (gebruik maken van, podium geven aan, bruggenbouwers die hun staat van dienst allang hebben bewezen als “hulpmotor” van NEDERLAND EEN).

NEDERLAND EEN: een plek waar klokkenluiders – en er zullen nog heel veel volgen – een ereplaats, zorg en dus volledige bescherming krijgen.

En natuurlijk als een van de speerpunten het gedoe (discriminatie) over hoofddoekjes, Islam & buitenlanders: racisme en fascisme radicaal de nek gaat omdraaien en van NL wat meer WERELDBURGERS gaat maken onder het motto: veelkleurigheid maakt de Nederlandse vlag waardevoller en dus de samenleving as such ook.

Dus hoofddoekjes ALTIJD JA maar burka’s niet in het publieke domein

Beatrix blijft lid van de regering. Ja, ook haar opvolger!

Minderheden moeten gemakkelijker toegang tot (eigen) media krijgen en niet met 20 minuten per week aan zendtijd-fooi worden afgescheept.

Mensen met een hoger inkomen dan 100.000 euro MOETEN 10 % van hun inkomen afstaan aan armoedebestrijding, maar kunnen dat als gift in mindering op hun belastingaangifte brengen. Zoiets heet geloof ik fiscaal vriendelijk…

Ambtenaren zijn dienaar van het volk en niet andersom zoals nu (te) vaak het geval lijkt. Velen lijken pas optimaal te kunnen functioneren wanneer het volk met de pet in de nederige hand voor het loket gaat staan…

Afschaffen van de nog steeds giga meesnuif, regel & bemoeizucht regels van de overheid dus VEEL minder bureaucratie (dus ook weg met die KvK-uitmelkerij).

Nederland terug naar de beschaving en veiligheid en daar passen dus ook geen kogelvrije vesten of bewaking bij. Wie daar een “aanslag” op meent te moeten doen kan simpelweg op levenslang rekenen.

Euthanasie: natuurlijk met “spelregels” maar… de mens beslist zelf dus rechters komen er niet meer aan te pas. Ook niet bij actieve hulpverlening.

Pensioen: voor mensen met zware beroepen zoals bijv. zij die vanaf hun 15e alleen maar in het zand hebben zitten te zwoegen als stratenmakers (is maar één van de voorbeelden) kunnen met hun 60e met pensioen. Alle andere Nederlanders werken tot hun 66e. Deze nieuwe regeling wordt niet uitgesteld maar gaat uiterlijk per 01.01.2013 in.

Tot zover een tipje van de sluier. Nogmaals: het is verre van compleet maar nu heb je in elk geval een beetje inzicht.

NEDERLAND EEN: een partij die niemand meer wil en kan missen en ja, het zal dus de richting opgaan van een middenpartij maar dan totaal anders. Zowel op inhoud, ‘verpakking’, aanpak en uitvoering.
En met ‘naakte’ kamerleden en ministers.

NEDERLAND EEN zou je dus het stempel van een brede sociale partij kunnen meegeven

Ik ‘vrees’ dat 30 zetels zelfs een onderschatting zal blijken te zijn…

Voor alle duidelijkheid: ik heb geen enkele behoefte om een actieve rol in wat dan ook te willen, maar zal er wel ALLES aan doen om de ‘goeie’ kant van de (twitter) bevolking te mobiliseren.
Tenminste als je ‘ja’ tegen mijn verzoek en kritisch commentaar en/of bouwstenen aan te reiken want alleen kan en wil ik niets. De grote lijnen zijn geschetst maar NU de echte inhoud nog. Dat kan alleen met veel support.
Direct contact opnemen met Theo kan via e-mail: teejoo@mac.com

7 gedachten over “Nieuwe partij in de maak? Ja, maar dat kan alleen met uw hulp: schieten maar”

 1. Het klinkt bot maar ik denk dat het succes van de partij verzekerd zou zijn als je beweging enigszins brutaal zou zijn en je een charismatisch figuur had dat een moordaanslag al dan niet overleefde gepleegd door een gestoorde PVV-er / andere radicale gek.

 2. “Dus hoofddoekjes ALTIJD JA maar burka’s niet in het publieke domein”

  Dus ik stem niet op Nederland 1( of 2 of 3 )

  Ieder partij die de kleding van zo’n 100 vrouwen in Nederland zo belangrijk vind dat het een programmapunt word moet ik van 😥 😥 😥 😥
  En nee ik heb niks met de Burkadraagsters en hun azijnpissende versie van de Islaam ..
  maar laat ze dragen wat ze willen en maak geen speciale regel voor een klein groepje …
  Daarnaast is een travestiet net zo onherkenbaar .. maar daar hoor je dan weer niemand over

 3. Sofia van der Linde Schreef:

  Het klinkt bot maar ik denk dat het succes van de partij verzekerd zou zijn als je beweging enigszins brutaal zou zijn en je een charismatisch figuur had dat een moordaanslag al dan niet overleefde gepleegd door een gestoorde PVV-er / andere radicale gek.

  Een slachtoffer ván een PVVr heeft het belang van een Palestijn
  Een PVVr als slachtoffer het belang van een “israeli ”
  De media zullen Mvr./Dhr. X zo vergeten zijn en Wilders en de zijnen uren geven hun verband met de dader te ontkennen …

 4. Nee, Al Bakrastani

  Populistisch rechts kreeg stevige kritiek tot Fortuijn werd neergeschoten.

  Als een andere populaire politicus met een underdog imago hetzelfde gebeurd dan kan het effect soortgelijk zijn.

  De gemiddelde Nederlander staat de laatste paar jaar vrij onverschillig ten op zichten van het Israëlisch – Palestijns conflict. Dus die vergelijking gaat ook niet echt op.

 5. Hoe kan je domme mensen overhalen om op een linkse partij te stemmen:

  De rechtsideologische facisten van de rechtse octopus-communistische partijen. De eeuwig durende rechtse kuren die dit land kent zijn overgewaait uit andere delen van de wereld. We moeten deze “andere mensen” vernederlandsen door meer subsidie aan ontwikkelingssamenwerking uit te geven. De Nederlandse fiets rijdt niet meer dankzij de rechtse communistischfacistische apen. (Iemand met een IQ van 66,5 heeft niet door dat alle communisten links zijn en alle facisten rechts.)

Reacties zijn gesloten.