Niet Weggooien!

Actie ‘Niet Weggooien’ is een initiatief van musea en instellingen die zich met de Tweede Wereldoorlog bezig houden. Het doel is om voorwerpen en documenten uit de oorlogsjaren die nu nog thuis op zolder liggen te bewaren voor de toekomst. En waar kan dat beter dan in een museum?

In de jaren na de oproep van Lou de Jong zijn vele nieuwe instellingen zich gaan bezig houden met oorlog en de herinnering daarvan. Achttien van deze instellingen houden tweejaarlijks op 3 mei en 14 augustus de landelijke actie ‘Niet Weggooien’.

Lees hier meer over deze actie.