Niet om vrienden te maken

Dit artikel verscheen eerder op de website van Ben Schattenberg.

Brief aan Yves Leterme, Minister-President van het Koninkrijk België

Geachte heer Leterme,

U voelt zich, om het maar plat uit te drukken, in uw taas getast. En met u heel uw land en uw volk, als er althans nog sprake is van Belgen. Uw sympathieke land heeft met mijn vaderland al zo’n twee eeuwen terug een verdrag getekend, die ervoor zorgt dat economische motor Antwerpen via de Westerschelde bereikbaar is. En blijft.

Dat ging een kleine twee eeuwen goed. En ja, enige jaren terug tekenden onze beide landen weer een verdrag over de Schelde. Dit keer zou de vaargeul naar Antwerpen weer uitgebaggerd worden. En om dat natuurverlies te compenseren zou er een klein stukje polder onder water worden gezet. Dat was afgesproken.

En nu gaat mijn vaderland dat laatste misschien toch niet doen. Daar is uw land boos over. En terecht! Afspraak is afspraak, dat geldt juist voor ons zogenaamd rechtlijnige Hollanders. Wat is er nou allemaal zo belangrijk dat de regering nu de verhouding met onze best bevriende natie op het spel zet? Dat moeten wel hogere, nobele zaken zijn. Zou je denken.

Het begint bij de Zeeuwse boeren. Nu moet u weten, mijnheer Leterme, dat die jarenlang hebben gestreden tegen het water. Voor hun is een stukje veroverd op de zee teruggeven aan Neptunus gelijk aan voor u Eupen weer teruggeven aan Hitler. Of voor Vlaanderen Halle-Vilvoorde uitleveren aan Elio Di Rupo. Begrijpelijke sentimenten, maar niet genoeg om de internationale verhoudingen op scherp te zetten. Tenslotte heeft Nederland in de jaren 60 ook Elten en Selfkant weer terug moeten geven aan West-Duitsland.

PVV

Dat deden we toen om vrienden te blijven met de buren en dat zouden we nu ook gaan doen. Totdat een zekere Ad Koppejan zich ging bemoeien met de vorming van dit huidige kabinet. Deze Zeeuw sputterde heel erg tegen de bij u ongetwijfeld bekende gedoogconstructie met de PVV. Koppejan vond Wilders een nazi of zo, en wilde daarom principieel geen regering steunen samen met de partij van laatstgenoemde. Maar voor de toezegging dat de drie voetbalveldjes grote polder niet onder water zou komen te staan, slikte hij al zijn principes in. Alles voor de grote zaak, zal Koppejan gedacht hebben.

Nu mag Henk Bleker, ook voormalig Wildershater, dit gaan uitvoeren. Dit Groningse blok beton krijgt het niet eens voor elkaar komkommers aan Rusland te verkopen omdat er Duitse alfalfa besmet is geweest. En die komt u nu vertellen dat Nederland een verdrag met u niet nakomt, omdat zijn partij geen ruzie wil met Zeeuwse boeren. Dat uw land zich nu ernstig geschoffeerd voelt, begrijp ik volkomen. Ik durf de komende tijd ook niet meer in Antwerpen te stappen.

Rancuneus

Ik probeer het u even uit te leggen. Wat is nu het allervervelendste van het huidige kabinet? Niet het feit dat ze rancuneus alles terugdraait wat ooit door weldenkende mensen is bedacht. Niet dat ze op alles en iedereen bezuinigt, behalve op degenen die al een dikke portemonnee hebben. Niet dat ze iedereen met een kleurtje verdacht maakt en verder laat doodvallen. Maar het feit dat de lui in het kabinet zo arrogant zijn, dat ze iedereen de anders is dan zij tegen zich in het harnas jagen. En het kan ze niks schelen.

Rutte en de zijnen lijken wel te zeggen: wij zijn hier niet om vrienden te maken. Zij stellen alleen maar hun achterban tevreden, voeren hun agenda uit en lachen elk tegenargument weg. Als je de kunstsector, de immigranten of de gehandicapten in eigen land schoffeert, kun je dat als land misschien nog wel overleven. Maar wie de gevoelens van een stukje CDA-achterban belangrijker vindt dan die van zijn buurland, is dom bezig.

Nederland raakt vrienden kwijt. En die heb je nodig. Want zo winnen we het songfestival nooit meer, om maar eens wat te noemen.

Dus Yves, pak je schepje. Dan gaan we vannacht, als het donker is, samen naar de dijk van de Hedwigepolder. Gaan we lachen…

6 gedachten over “Niet om vrienden te maken”

  1. “Dat uw land zich nu ernstig geschoffeerd voelt, begrijp ik volkomen.” Ik niet, leg eens uit?

  2. @Sinterklaas: de Nederlandse regering vindt de sentimenten van een paar Zeeuwse boeren belangrijker dan de motor van de economie van haar buurland. Met andere woorden: België is echt niet belangrijk in de ogen van het kabinet. Dat zou ik als beledigend opvatten als ik België was.

  3. De schelde wordt wel uitgebaggerd, alleen de milieu compensatie wordt niet of anders uitgevoerd, dus de haven van Antwerpen gaat wel open. Waarom zou een Belg daarover beledigd zijn? Hun ‘part of the deal’ is de verdieping van de schelde, onze zorg zou de milieucompensatie moeten zijn, hoe we die uitvoeren mogen we toch zelf weten?

    Kijk, als het de verdieping van de Schelde vertraagt of wordt geblokkeerd of als de rekening voor de Belgen hoger wordt dan hebben ze een punt, maar anders zie ik geen reden voor verontwaardiging.

  4. @Sinterklaas: België en Nederland zouden de kosten voor de natuurcompensatie delen. Die vallen nu tientallen miljoenen hoger uit, vanwege de nieuwe keuzes die het kabinet heeft gemaakt. Daar heeft België terecht geen zin in. Bovendien zou met het baggeren uiterlijk vorig jaar al zijn begonnen. Maar er is nu nog steeds niets gebeurd. Dit gaat allemaal nog weer veel langer duren, dus de Belgen zijn terecht razend.
    De vraag is echter: hoe nu verder? Kunnen het gewest Vlaanderen, de provincie Antwerpen en de stad Antwerpen procederen tegen Nederland, of moet de federale overheid van België dat doen? Want België heeft geen federale regering, al een jaar niet, alleen een demissionaire regering.

Reacties zijn gesloten.