Niemand zal hier slapen vannacht: een mokerslag in boekvorm, hard maar rechtvaardig

‘Niemand zal hier slapen vannacht’ is een boek waar ik lang op heb gewacht. Het is tegelijk een spiegel die je uitdaagt je eigen positie in een ongelijke samenleving in vraag te stellen, een handleiding om de wereld kritisch te herlezen en een inspiratiebundel voor wie wil geloven in verzet. In twaalf vlot geschreven hoofdstukken neemt Rachida Aziz ons mee in haar eigen dekolonisatieproces, maar ook in een boeiende geschiedenis van discriminatie en de strijd ertegen.

Toen ik als witte middenklasse man dit boek in de hand nam, wist ik dat ik me schrap moest zetten. Rachida Aziz laat zich niet onbetuigd in haar strijd tegen een wereld gedomineerd door ‘witte, rijke, hetero, cis-mannen’. Bij zwarte en gekleurde schrijfsters als bell hooks, Audre Lorde of Gloria Anzaldúa vond ik ondanks diezelfde ijver toch steeds inzichten die bruikbaar waren om vanuit mijn positie mee te werken aan sociale verandering. Met die insteek sloeg ik ook dit boek nieuwsgierig open.

Reeds in het eerste hoofdstuk schetst Aziz duidelijk voor wie haar werk bedoeld is: “alle mensen die nooit het recht genoten hebben om de narratief te bepalen”. Ze verduidelijkt dat het gaat om wie onderdrukt, misbruikt, uitgespuugd en tegen elkaar opgezet wordt. Wat volgt is een opsomming van heel wat groepen mensen die zich hierin mogen herkennen. De toon is meteen gezet.

Elk hoofdstuk vervelt de auteur in een andere rol, die steeds gekleurd wordt door haar unieke perspectief, dat een product is van het kruispunt waar ze zich bevindt als vrouw, die ook nog eens gekleurd is en bovendien op basis van klasse met discriminatie geconfronteerd wordt. Dat er dan ook niets van haar verwacht werd, is het vertrekpunt waarmee Aziz haar boek opent. In die context wordt ze afwisselend historica, filosofe, antropologe en sociologe of deelt ze meer persoonlijke verhalen als dochter of als een overlever die dagelijks de degens kruist met een chronische ziekte.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be