Nice dreigt met vervolging van mensen die foto’s van bekeuringen uitdelende agenten verspreiden

De locoburgemeester van Nice heeft gedreigd iedereen te vervolgen die online foto’s publiceert van agenten die boerkinidraagsters bekeuren. Dat klinkt absurd, maar in Spanje is het heel gebruikelijk: in dat land leidt het filmen of bekritiseren van de politie tot vervolging.

Het gaat dan om foto’s als deze:

En deze:

De Westerse liberale democratieën laten hun ware gezicht zien.