Never waste a good crisis

Ja, dat heeft die Piet Hein Donner goed gezien. ‘De crisis is niet van tijdelijke aard’. Hij en zijn rechtse maatjes hebben het mooi geregeld zo. De financiële sector verkloot de komplete economie, bezuinigingen zijn het gevolg en vervolgens draaien we die gewoon nooit meer terug. In vijf jaar datgene wat in vijftig jaar zorgvuldig opgebouwd was de nek omdraaien met behulp van een crisis. Dat zal die vuige socialisten leren om het ons rechtmatig toekomende leeuwendeel van de grote hoop te willen herverdelen. Van die linkse praatjes zijn we voorlopig verlost, want voordat die weer eenzelfde solidariteit opgebouwd hebben als honderd jaar geleden zijn we wel een poosje verder. In de Verenigde Staten weet men immers zo al minstens 35 jaar het plebs uit elkaar te spelen, dat moet hier ook kunnen.