Neocon is niet links!

Profile of a NEOCON by Latuff2 on DeviantArt
Profile of a NEOCON by Latuff2 on DeviantArt
Populistisch rechts is momenteel aan zet, en volgens hun perspectief is alles behalve hen ´links´.

´Voorwaar voorwaar ik zeg u´, om het eens bijbels uit te drukken, dat laat wel een héél brede speelruimte!

Wat is er links aan neocon en human interventionisme? Wat is er links aan het vernietigen van seculiere moslim staten ten bate van de jihad? Wat is er links aan het steunen van de NAVO, of het plegen van coups en regime changes ten bate van fascistische of neoliberale marionet opvolgers zoals Temer en Poroshenko??

Wanneer een predikaat als ´links´ bruikbaar wordt voor ingekankerd establishment, zoals de rijkbetaalde proponenten van het ´Ja´ en het pro- EU-kamp, dan wordt dit begrip snel rijp voor de Vullisbak, PC ´Kliko´ genaamd. Ja, zelfs op het niveau van afval is het cultureel Marxisme geïnfiltreerd!