Negatieve rente

Ook ING gaat negatieve rente rekenen voor de rijkaards onder ons. 0,5% rente voor bedragen boven 1 miljoen euro. Geruisloos en probleemloos. Ik vind dat raar.

Politici beweren met veel tamtam dat het invoeren van hogere belastingen voor rijkaards zal leiden tot een uittocht van rijke mensen naar landen waar de belastingen lager zijn. Een uittocht van bedrijven naar landen waar de belastingen lager zijn. Hoge lonen en bonussen zijn ingesteld uit angst dat topondernemers uit Nederland zullen vertrekken naar landen waar hun diensten wél op waarde geschat wordt. En minder belasting hoeven te betalen.

En ING gaat negatieve rente rekenen. ING pakt zijn kansen waar de politiek het laat liggen. Pakt de rijkaards aan om zichzelf te verrijken. Meer bonus en hogere lonen voor de de ING-directie.

De ING-directie die geen hogere belasting hoeft te betalen, uit angst dat ze met bank en al vertrekken naar een land waar hun diensten wél op waarde worden geschat.

En ze minder belasting hoeven te betalen.