Nederlandstalig lied du jour: Vliegjes in het bier

Je weet niet wat je had tot het er niet meer is. In de jaren zeventig en de vroege jaren tachtig hadden “wij” de culturele overhand, met een hele infrastructuur van optredende bands bij manifestaties en demonstraties. Vooral het eerste. En die overhand kwam ook tot uiting in wat toen nog niet de mainstream heette. Bots. Neerlands Hoop. Noem maar op.
Ik weet nog goed hoe ik destijds mismoedig schreef over strijdbaarheid die gekanaliseerd werd in luisteren naar liedjes. Ik denk daar nu anders over, en ik besef wat “we” hadden en grotendeels kwijt zijn, en Thé Lau en Armand zijn er ook niet meer.

Dus ik ben het niet eens met kameraad Peter Storm, die ik misschien wel gezien heb gistermiddag maar die ik in het echt nu eenmaal niet ken. Ik zie het belang er van in je vreedzaam te manifesteren en cultureel te uiten. Van degenen die ik na afloop van de manifestatie op het Jonas Daniël Meijerplein even heb mogen spreken – ook Annabel Laura en Froukje – kies ik een filmpje van de uiterst dansbare band De Beatzers, op het Heinekenplein – openbare ruimte verkocht aan harddrugsbereiders – in 2010.

Mijn verslag en beschouwing over de revolte van gisteren komt nog.

NASCHRIFT

Een reactie van Peter Storm op bovenstaande:

“Beste kameraad,
Wij zijn het veel minder oneens dan je wellicht denkt! Ik ben niet tegen
vreedzame manifestaties en ook niet tegen culturele uitingen in die
context. Ik word er alleen soms “kregel” van, om redenen die ik noemde.
Ik denk alleen dat daarnaast steviger actievormen noodzakelijk zijn. het
fascisme wijkt niet voor een goede toespraak, een mooi lied en een
aantal betrokken aanwezigen alléén.

IK heb intussen hier meer over geschreven. Voor de liefhebber.

Peter Storm”