Nederlandse landbouw moet verduurzaamd worden

Op dinsdag 11 september 2018 is ir. M.J. Smit aan Wageningen University & Research gepromoveerd op het onderwerp “De duurzaamheid van de Nederlandse landbouw, 1950 – 2015 – 2040”. In dit proefschrift is een beeld weergegeven van de ontwikkelingen in de Nederlandse landbouw in de periode 1950 t/m 2015. Vervolgens is aangegeven aan welke randvoorwaarden de landbouw in de toekomst moet gaan voldoen.

Op basis van beide voorgaande punten is een scenario voor de landbouw in 2040 geschetst. De duurzaamheid van de Nederlandse landbouw is in de periode 1950 t/m 2015 sterk afgenomen. Dit als gevolg van een toename van het gebruik van energie en grondstoffen, een toename van het landgebruik en een afname van de hoeveelheid arbeid. Verder zijn de opbrengsten en de arbeidsproductiviteit veel minder gestegen dan tot nu toe werd aangenomen.

– Ontleend aan Boerenlandvogels waar verder te lezen
Interview met Meino Smit hier
Samenvatting proefschrift
Het gehele proefschrift hier te lezen.