Nederlandse artseneed

Reactie op Over het relatieve gelijk van drie dwarsliggers
Er is ook nog een klein eedje…. dat voor met name de VVD geen enkele waarde heeft.

N E D E R L A N D S E A R T S E N E E D
(2003)

Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste
van mijn medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden
verlichten.

Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen. Ik zal aan de
patiënt geen schade doen. Ik luister en zal hem goed inlichten. Ik zal geheim houden
wat mij is toevertrouwd.

Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen. Ik erken de grenzen
van mijn mogelijkheden. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen, en ik ken mijn
verantwoordelijkheid voor de samenleving.

Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen.
Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk.
Ik zal zo het beroep van arts in ere houden.

Dat beloof ik.

Nog even ter herhaling
Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste
van mijn medemens.

Daar staat niets in over of je Rijk of Arm bent gewoon IEDEREEN DUS.
Hier gaat de VVD ook volkomen de fout in. VOLKOMEN! Die partij mag wat mij betreft vervolgd worden.

1 gedachte over “Nederlandse artseneed”

  1. Pingback: Huidige Artseneed is afgeschreven omdat het de verplichting tot winsthalen niet vermeldt | Krapuul

Reacties zijn gesloten.