Nederland Weer Van Ons, of: Het kan verkeren

En het geschiedde dat Het Nederlandse Volk de Wildersstichting de grootste fractie in de Tweede Kamer der Staten-Generaal bezorgde. VVD en CDA waren volledig bereid de Wil van het Volk te honoreren. En het regime, waarvan niemand kon zeggen dat het gekozen was, maar ook niet dat het niet gekozen was, sloot de grenzen, schafte de euro af, forceerde een “hard Nexit”.

Uit Berlijn klonken morrende geluiden, in waarschuwende diplomatieke nota’s vervat. Het sluiten van de mondingen van de rivieren had ernstige economische gevolgen, niet alleen voor Duitsland. Het werd als oorlogsdaad opgevat. Het regime negeerde de waarschuwingen.

Op een zonnige meidag landden de Duitse parachutisten in Rotterdam.
Zij werden verwelkomd als bevrijders.
Het voltallige kabinet-Wilders werd geïnterneerd in Neurenberg.